Primăria a comandat 7.000 de formulare pentru ajutoarele de încălzire. Aflaţi de aici condiţiile şi actele necesare obţinerii sprijinului financiar pentru încălzirea locuinţei cu gaze şi lemne

Categorie: Administratie publica 12 octombrie 2010

Primăria Câmpina a trimis spre tipărire formularele pentru ajutoarele de încălzire. Se estimează că, în acest an, numărul beneficiarilor va fi mai mare decât în 2009, motiv pentru care se vor tipări aproximativ 7.000 de formulare. Spre sfârşitul săptămânii va fi organizat şi comandamentul care se va ocupa de preluarea şi verificarea cererilor, iar ulterior va fi anunţată data de la care câmpinenii îşi pot pregăti şi depune dosarele.  
Cine beneficiază şi cine… nu mai beneficiază de ajutor pentru încălzire
De sprijinul financiar pentru încălzirea locuinţei beneficiază familiile şi persoanele singure ale căror venituri lunare sunt mai mici de 615 lei pentru fiecare membru al familiei, cuantumul ajutorului fiind diferenţiat în funcţie de treptele de venit.
Spre deosebire de anii precedenţi, nu vor mai beneficia de acest sprijin de la stat familiile şi persoanele singure care, deşi obţin venituri mai mici de 615 lei lunar pe membru de familie, au în proprietate:
-  mijloace de transport precum microbuz, autobuz sau autoturisme care depăşesc 1.600 cmc; remorci, şalupe, bărci cu motor, iahturi
- utilaje agricole şi de prelucrare agricolă (tractoare, combină, presă de ulei, moară de cereale) 
- o casă de vacanţă sau alte imobile, pe lângă locuinţa de domiciliu
- utilaje de prelucrat lemnul (gatere)
- depozite bancare de peste 3.000 lei
- terenuri intravilane de peste 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
- terenuri arabile, fâneţe, vii, livezi, terenuri forestiere, păşuni
- animale (peste 3 bovine, peste 5 porcine, peste 20 de oi sau capre, peste 15 familii de albine) 

Actele necesare depunerii cererii de încălzire
Fiecare solicitant trebuie să-şi întocmească un dosar care să conţină, pe lângă formularul tip cerere, standard, următoarele documente:
- copii după actele de identitate
- cerificatele de naştere ale copiilor
- certificatul de căsătorie
- hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei
- hotărâre judecătorească sau hotărâre a Comisiei pentru protecţia copilului privind măsura de plasament
- decizia directorului general al DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgenţă
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia Autorităţii Tutelare
- dovada veniturilor tuturor membrilor familiei

Cuantumul ajutorului de încălzire cu gaze şi lemne, diferenţiat pe trepte de venituri
Cuantum gaze Primăria a comandat 7.000 de formulare pentru ajutoarele de încălzire. Aflaţi de aici condiţiile şi actele necesare obţinerii sprijinului financiar pentru încălzirea locuinţei cu gaze şi lemne

Cuantum lemne Primăria a comandat 7.000 de formulare pentru ajutoarele de încălzire. Aflaţi de aici condiţiile şi actele necesare obţinerii sprijinului financiar pentru încălzirea locuinţei cu gaze şi lemne

Comenteaza !


 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF