Administratie publica

Fiecare judeţ va trebui să aibă o monografie economico-militară

Ministerul Administraţiei şi Internelor a finalizat un proiect de act normativ care prevede elaborarea de monografii economico-militare pentru fiecare judeţ din ţară. Potrivit proiectului, monografiile trebuie realizate în acest an, de către consiliile judeţene, pe baza datelor furnizate de fiecare localitate în parte, iar apoi trebuie trimise mai multor ministere şi instituţii centrale, pe suport electronic. 
Nu va fi prea uşor de elaborat o astfel de monografie, având în vedere numeroasele date pe care trebuie să le conţină. Printre zecile de capitole ce vor fi incluse în monografia economico-militară se numără cele privind:
– structura populaţiei pe sexe, grupe de vârstă şi naţionalitate
– fondul de locuinţe, unităţile de cazare şi alimentaţie publică
– cursurile de apă, lacurile naturale şi artificiale
– reţele de canale, zone mlăştinoase şi inundabile
– surse de apă potabilă şi industrială
– reţele rutiere şi de cale ferată
– fondul forestier
– staţii de emisie radio-TV, radiorelee, centre de comunicaţii
– reţele de energie electrică
– operatori economici de stat şi privaţi
– instituţii de învăţământ, edituri, tipografii
– sistemul de protecţie civilă

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *