Politica

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi    persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează programe/proiecte culturale, sportive şi educaţionale de utilitate şi interes public în municipiul Câmpina.
Autoritatea contractantă: Primăria Municipiului Câmpina, jud. Prahova, Bd. Culturii nr.18, telefon 0244/336.134, fax 0244/371.458, e-mail web@primariacampina.ro,  integrare@primariacampina.ro.   

Reglementări legale privind finanţarea nerambursabilă 
–           Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile  publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
–           Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată, modificată şi completată prin Legea 245/2001.
–           H.G.nr. 49/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române, cu personalitate juridică, precum şi altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale.
–           Legea educţiei fizice şi sportului nr.69/2000.
–           Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.325 din 11 aprilie 2006.
–           Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpina nr.15 din 15 februarie 2011privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.  

Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Câmpina pentru anul 2011 cuprinde următoarele domenii:
1. Domeniul cultură-educaţie – susţinerea acţiunilor artistice şi educative – 20.000 lei . Valoarea  cofinanţării de la bugetul local a proiectelor va fi cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei/proiect, în limita sumelor alocate.
2. Domeniul sport – susţinerea acţiunilor sportive şi recreative – 130.000 lei
Programul „Promovarea sportului de performanţă”: 110.000 lei 
                   – acţiuni sportive de performanţă – valoarea cofinanţării de la bugetul local a proiectelor ce vor fi depuse va fi cuprinsă între 25.000 lei şi 50.000 lei/proiect, în limita sumelor alocate.
Programul „Sportul pentru toţi” : 20.000 lei – valoarea  cofinanţării de la bugetul local a proiectelor ce vor fi depuse va fi cuprinsă între 5.000 lei si 10.000 lei/proiect, în limita sumelor alocate. 
                   – acţiuni sportive  de masă
                   – acţiuni recreative

Categorii de solicitanţi: asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, alte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi persoane fizice şi juridice fără scop patrimonial – structuri sportive de drept privat (cluburi, asociaţii), altele decât federaţiile sportive naţionale, cu personalitate juridică română şi persoane fizice  (profesionişti sau amatori ) din municipiul Câmpina, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni de interes public local.
Durata serviciului : anul 2011
Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării se va face de către o comisie desemnată prin Hotărâre de Consiliu. Comisia de evaluare va comunica, la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, în scris, solicitanţilor, rezultatele acestei proceduri.
Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Ghidul solicitantului şi metodologia de participare se pun la dispoziţie la sediul Primăriei Municipiului Câmpina sau pe site-ul instituţiei  www.primariacampina.ro
Anunţul de participare şi programul anual al finanţărilor nerambursabile au fost publicate în Monitorul Oficial Partea VI cu nr. 58 din 16.03.2011. Termenul  limită de depunere a cererilor de finanţare este:  21.04.2011, ora 16.00.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *