Administratie publica

De vineri, la Câmpina începe distribuirea formularelor pentru ajutoarele de încălzire

La Primăria Câmpina au ajuns, în aceste zile, cele aproximativ 5.000 de cereri tip pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei şi formularele privind anchetele sociale care urmează să fie efectuate de administraţia locală. Distribuţia cererilor către populaţie va începe vineri, 14 octombrie. Vor beneficia de ajutor pentru încălzire (cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri) familiile şi persoanele singure care au un venit net lunar de până la 615 lei/membru, cuantumul ajutorului fiind diferenţiat în funcţie de treptele de venit. 

Conform actului normativ menţionat, nu primesc ajutoare pentru încălzire persoanele care, deşi au venitul net lunar sub 615 lei, deţin în proprietate:
Bunuri imobile: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti (case de vacanţă, piscine, saune şi altele), precum şi alte imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune sau comodat.
Bunuri mobile, în stare de funcţionare, precum:
– motocicletele, motoretele, scuterele şi autoturismele cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
– autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată) şi utilaje de prelucrare agricola (presă de ulei, moară de cereale)
– utilaje de prelucrat lemnul: drujbă, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul, acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
Terenuri, cursuri de apă:
– terenuri intravilane sau extravilane, unde se află locuinţa sau care au potenţial pentru construcţii ori vânzare, cu suprafaţa mai mare de 1.000 mp, în zona urbană, şi de 2.000 mp, în zona rurală
– proprietăţi de 2 hectare de terenuri arabile şi fâneaţă şi terenuri forestiere, precum şi cele de un hectar de vii, livezi, grădini de legume şi flori, toate din zonele de şes sau colinare (pentru familii de 1-3 persoane). Pentru familiile cu peste 3 persoane, suprafeţele se ridică la 3, respectiv 1,5 hectare
– în zona montană, terenuri forestiere de 2 hectare, vii şi livezi de 1,5 hectare sau păşuni şi fâneţe de 4 hectare (pentru familii de 1-3 persoane). Pentru familiile cu peste 3 persoane, suprafeţele sunt de 3 ha, 2 ha, respectiv 5 ha. Animale/păsări: mai mult de trei bovine, cinci porci, peste 20 de oi sau capre sau peste 15 familii de albine.
Depozite bancare cu o valoare de peste 3.000 de lei.  

Câteva precizări importante:
– Primăria Câmpina va efectua anchete sociale pentru 60% dintre beneficiarii ajutorului de încălzire.
– Solicitanţii care nu declară corect numărul membrilor de familie, veniturile sau bunurile deţinute pierd dreptul la ajutorul de încălzire, sunt amendaţi cu până la 1.000 lei, iar sumele care au fost deja plătite de la buget se recuperează prin executare silită.
– Creşterea plafonului de compensare de la 615 lei la 786 lei, prevăzută de Ordonanţa 70/2011, este valabilă doar în localităţile unde se furnizează energie termică în sistem centralizat, ceea ce nu este cazul Câmpinei.
– Comandamentul pentru centralizarea cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere va funcţiona, de săptămâna viitoare, în sediul Poliţiei Locale Câmpina.
– Ajutoarele de încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2011 – 31 martie 2012.

Cuantumul ajutorului de încălzire cu gaze şi lemne, diferenţiat pe trepte de venituri:
Microsoft Word - Document1
Microsoft Word - Document1

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *