Social

Anunţ public privind organizarea Concursului Naţional de Literatură „Geo Bogza”, ediţia a III-a

Casa Municipală de Cultură «Geo Bogza» Câmpina, în conformitate cu programul manifestărilor culturale aprobate de Consiliul Local Câmpina, organizează: Concursul Naţional de Literatură «Geo Bogza»,  ediţia a III-a. Pot participa scriitori nedebutaţi în volum, indiferent de vârstă şi fără restricţii de apartenenţă la uniuni de creaţie sau alte organizaţii.
Se acceptă grupaje de minim 5 şi maxim 10 poezii, editate la un rând, cu Arial 14, obligatoriu cu diacritice (textele fără diacritice sunt eliminate din concurs), în 3 exemplare imprimate pe hârtie A4, trimise în plic A4 închis, pe adresa Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Str. Griviţei, nr. 95, 105600 Câmpina, jud. Prahova cu menţiunea „Pentru Concursul Naţional de Poezie «Geo Bogza»” până la 15 mai 2013. În loc de semnătură, va apărea un moto ales de autor. În plicul cel mare, va fi introdus un plic mic închis (având acelaşi moto), care va conţine un curriculum vitae al autorului: numele şi prenumele; locul şi data naşterii; studii; activitate literară; adresa completă; numărul de telefon şi, eventual, adresa de e-mail;  motoul de pe plicul mic şi de pe filele grupajului de poezii.
Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul Concursului. Laureaţii vor fi anunţaţi până cel târziu la 30 mai 2013, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, care va avea loc la Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza” Câmpina. Juriul concursului va fi alcătuit din scriitori, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.

Se vor acorda următoarele premii: Marele premiu (600 lei) şi Trofeul «Geo Bogza», Premiul I (500 lei), Premiul  II (400 lei), Premiul III (300 lei), Premiul special «Julia Hasdeu», Premiul special «Al. Tudor Miu», Premiul Bibliotecii Municipale «C. I. Istrati» (fiecare în valoare de 200 lei), premii ale unor reviste literare şi ale altor publicaţii.
Juriul îşi rezervă dreptul de a propune redistribuirea anumitor premii şi acordarea altor premii speciale.
Lucrările premiate vor fi publicate în «Revista Nouă» şi într-o culegere editată la ediţia viitoare a Concursului.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *