Politica

Spitalul Municipal Câmpina angajează referent pentru arhivă

Spitalul Municipal Câmpina anunţă scoaterea la concurs a unui post temporar vacant de referent pentru Arhiva unităţii, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la data de 15.03.2014. Înscrierile se fac la sediul  Spitalului Municipal Câmpina, până la data de 3.04.2013, iar concursul va avea loc în data de 9.04.2013, ora 10.00.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt: cerere; copie după diploma de bacalaureat; copia actului de identitate; copia certificatului de naştere; copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul; copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; cazier judiciar; adeverinţă care să ateste starea de sănătate psihică şi clinică; copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă (unde este cazul); curriculum vitae; taxa de înscriere la concurs – 30 lei.

Relaţii suplimentare şi alte menţiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziţie la sediul unităţii sau la telefon 0244/337.351 int. 256. Tematica şi bibliografia se vor pune la dispoziţia celor interesaţi de Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *