Politica

Anunţ public – Spitalul Municipal Câmpina angajează patru asistenţi medicali

Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul în Bd. Carol I, nr. 117, scoate la concurs patru posturi de asistenţi medicali, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:
– un post de asistent medical pentru Secţia Medicină Internă;
– un post de asistent medical pentru Blocul Operator;
– un post de asistent medical pentru Staţia Sterilizare;
– un post de asistent medical pentru Secţia A.T.I.
Înscrierile se fac la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal, până la data de 04.07.2013, iar concursul va avea loc în data de 16.07.2013, orele 10.00.

1. Actele necesare pentru inscrierea la concurs sunt:
– cererea de inscriere la concurs;
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de nastere;
– copia certificatului de casatorie, daca este cazul;
– copia actului de studiu si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari;
– copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
– cazier judiciar;
– adeverinta care sa ateste starea de sanatate psihica si clinica;
– copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca (unde este cazul);
– copia certificatului de membru  valabil;
– polita de asigurare privind asigurarea de raspundere civila profesionala a cadrelor medii;
– curriculum vitae;
– taxa de inscriere la concurs – 30 lei.

Copiile de pe actele prevazute la pct. 1. se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul. Relatii suplimentare si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispozitie la sediul unitatii sau la telefon 0244/337.351 int. 256. Tematica si bibliografia se vor pune la dispozitia celor interesati la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal Câmpina.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *