Politica

Anunţ public – concurs pentru cinci posturi la Spitalul Municipal Câmpina

Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 117, scoate la concurs cinci posturi, după cum urmează:
– un post de asistent medical pentru Secţia Obstetrică-Ginecologie, pe perioadă nedeterminată;
– un post de asistent medical pentru Compartimentul Neonatologie, pe perioadă nedeterminată;
– un post de asistent farmacie pentru farmacia unităţii, pe perioadă nedeterminată;
– un post de infirmieră pentru Secţia Obstetrică-Ginecologie, pe perioadă nedeterminată;
– un post de îngrijitoare curăţenie pentru Secţia Obstetrică-Ginecologie, pe perioadă determinată, până la data de 01.08.2014.
Înscrierile se fac la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal Câmpina, până la data de 22.07.2013, iar concursul va avea loc în data de 25.07.2013, orele 10.00. 

1. Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt:

– cererea de înscriere la concurs;

– copia actului de identitate;

– copia certificatului de naştere;

– copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

– copii ale actului de studiu şi altor acte care să ateste efectuarea unor specializari;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

– cazier judiciar;

– adeverinţă care să ateste starea de sănătate psihică şi clinică;

– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă (unde este cazul);

– copia certificatului de membru, valabil;

– poliţa de asigurare privind asigurarea de răspundere civilă profesională a cadrelor medii;

– curriculum vitae;

– taxă de înscriere la concurs – 30 lei.

Copiile actelor prevazute la pct. 1. se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul. Relaţii suplimentare şi alte menţiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziţie la sediul unităţii sau la telefon 0244/337.351 int. 256. Tematica şi bibliografia se vor pune la dispoziţia celor interesaţi de Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal Câmpina.

MANAGER,
Dr. Tiu Călin

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *