Politica

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC FIBEC HOLDING SRL CÂMPINA, titular al proiectului „Construire hotel+vilă+spaţiu comercial”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: de a nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire hotel+vilă+spaţiu comercial”, propus a fi amplasat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, punctul „Popas Vlădişor”, judeţul Prahova. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploieşti, Strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni până vineri, între orele 9.00-13.00, precum şi pe site-ul www.apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare, în termen de cinci zile de la data publicării prezentului anunţ, până la 10 iulie 2013.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *