Administratie publica

780.000 lei – suma alocată pentru reparaţiile la unităţile de învăţământ din Câmpina

ScoalaÎn această vară, la grădiniţele, şcolile şi liceele câmpinene s-au realizat clasicele lucrări de reparaţii, la care s-au adăugat, în unele cazuri, investiţii ceva mai complexe plus o serie de dotări. Lista lucrărilor pare interminabilă. Precizăm că aceste lucrări au fost stabilite, pe baza solicitărilor directorilor unităţilor de învăţământ, de comisia care funcţionează la nivelul administraţiei locale şi care este formată din: preşedinte – consilier Gheorghe Tudor, vicepreşedinte – viceprimar Ion Dragomir, secretar – Emil Stanciu (ADPP), membri – consilierii locali Daniel Ioniţă, Rodica Papuc, Viorica Stănică, Mihaela Neagu Petrovici. Suma totală alocată de la bugetul Câmpinei pentru reparaţiile, investiţiile şi dotările de la şcoli se ridică la 780.000 lei, adică 7,8 miliarde lei vechi. Înainte de a vă prezenta lista lucrărilor, facem câteva precizări. Este pentru prima dată după mulţi ani când, la nivelul administraţiei locale, nimeni nu ne-a putut pune la dispoziţie o listă cu firmele executante şi banii cheltuiţi pentru lucrările realizate. Preşedintele Comisiei de stabilire şi urmărire a lucrărilor din şcoli, Gheorghe Tudor, ne-a precizat că o astfel de listă există, dar nu la membrii comisiei, ci la ADPP. De la ADPP ni s-a spus că lista nu există, că se lucrează la ea, că este în curs de completare. Totuşi, pare greu de crezut că la sfârşitul lunii august, cu destul de puţin timp înainte de începerea noului an şcolar, nu ştie nimeni cine a executat lucrările şi câţi bani au încasat firmele respective. Mai ales că, per total, vorbim despre 780.000 lei, o sumă destul de mare care provine integral de la bugetul local. În mandatul precedent, astfel de informaţii erau publice sau, să spunem altfel, lista era gata la timp şi furnizată presei fără probleme.
Preferăm să credem, totuşi, că e o problemă de… concedii, că o fi întârziat cineva cu raportul complet, că nimeni nu are nimic de ascuns, iar până la urmă vom obţine şi informaţiile dorite.

Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu”
Lucrări de reparaţii: copertine intrări şcoală; înlocuire uşi parter clădirea liceului; igienizări şi zugrăveli grupuri sanitare liceu, sală de sport, Şcoala Goleşti; igienizări şi zugrăveli săli de clasă parter, hol parter şi etaj; reamenajare sală de clasă în locul cancelariei mici; reparaţie sală depozitare material didactic şi o sală clasă Şcoala Goleşti; schimbare pardoseală sală de sport; reparaţii gard liceu, latură Calea Doftanei şi Şcoala Goleşti, laturi străzile Mărăşeşti şi Goleşti; asfaltare curte interioară liceu.
Dotări: înlocuire calculatoare laborator informatică; mobilier pentru o sală clasă nou înfiinţată şi trei săli clasă vechi; scaune sală bibliotecă.
Investiţii: consolidare liceu, latura nord-estică (subsol, parter, etaj şi mansardă).

Colegiul Tehnic „Constantin Istrati” 
Lucrări de reparaţii: reparaţii acoperiş; refacere parţială hidroizolaţie pereţi demisol; placare gresie hol demisol chimie; înlocuire tâmplărie – uşi demisol (hol chimie şi 4 săli clasă), parter (8 săli clasă) şi etaj (6 săli clasă); montare parchet în sălile de curs etaj; igienizare etaj şi birouri; refacere instalaţii paratrăsnet şi prize de pământ – corp liceu şi ateliere N. Bălcescu.
Dotări: mobilier şcolar (bănci şi scaune) 10 săli clasă.

Colegul Tehnic Forestier
Lucrări de reparaţii: reparaţii acoperiş şi înlocuire tablă.
Dotări: două copiatoare; videoproiector.

Liceul Tehnologic Mecanic
Lucrări de reparaţii: refacere covor asfaltic curte; supraânălţare gard exterior; separare utilităţi cantină socială; Corp A – baghete antialunecare scări; reparaţii pardoseală şi zugrăveli cabinete; modernizare hol intrare şi hol cancelarie etaj 1; zugrăvit 3 săli clasă. Corp B – reparaţie suprafaţă de joc; reabilitare tablou electric general; refacere covor asfaltic şi pistă alergări teren sport. Corp C – izolaţie termică şi zugrăveli exterioare; zugrăveli interioare săli de clasă; reparaţii scară exterioară (balustradă, baghete antialunecare). Corp D – montare tâmplărie termopan. Centrala termică – verificare structură rezistenţă coş de fum. Lucrări pentru autorizaţii funcţionare; ignifugare factori de risc situaţii de urgenţă; ignifugare elemente combustibile (pod) Corp C şi D; igienizare toalete; întocmire documentaţie program After school clasă pregătitoare.
Dotări: mobilier şcolar (bănci, scaune, dulapuri) şi toalete pentru clasa pregătitoare; calculatoare (3 bucăţi) pentru CEAC, SSM şi Cabinet Mecanică.

Liceul Tehnologic Energetic
Lucrări de reparaţii: reparaţie acoperiş ateliere; reparaţie acoperiş sală de sport; asfaltare teren sport şi curte interioară elevi.
Dotări: 64 calculatoare pentru două laboratoare Corp C; 20 camere video Corp C şi G; mobilier (pupitre, scaune, cuiere, dulapuri, table) pentru 9 săli de clasă Corp G; mobilier pentru bibliotecă (rafturi, mese de studiu) Corp G.
Investiţii: centrală termică Corp G (posibilitate de racordare Corp C şi sala de sport).

Şcoala Gimnazială „Ion Câmpineanu”
Lucrări de reparaţii: refacere instalaţie electrică etaj 1; înlocuire 12 ferestre termopan etaj 2; zugrăveli interioare holuri, 5 clase, 3 anexe laborator; reparaţii scări interioare, elevi şi profesori; completare gard (25 m).
Dotări: 10 calculatoare laborator informatică; 5 table şcolare; cărţi bibliotecă; aparate sală sport (capră pentru sărituri).

Şcoala Gimnazială Centrală
Lucrări de reparaţii: corp vechi – înlocuire învelitoare tablă; reparaţii tencuieli, zugrăveli şi pardoseli interioare; înlocuire tâmplărie (uşi şi ferestre); revizie instalaţie electrică interioară; reparaţii tencuieli şi zugrăveli exterioare; branşament apă separat de corpul nou; înlocuire sobe cu încălzire centrală.
Dotări: corp nou – 15 calculatoare laborator de informatică; extindere sistem video de supraveghere.
Investiţii: corp vechi – mansardare (studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, proiectare).

Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu”
Lucrări de reparaţii: igienizare (glet şi vopsitorii) două săli clasă; două uşi tip glasvant pentru separare spaţiu; reparaţii holuri etaj 1 şi 2 şi scări acces.
Dotări: un copiator; dotări laborator fizică-chimie (trusă electricitate, mecanică, magnetism, optică, calorimetrică, pachet special chimie, balanţe, pirometru cu cadran); table şcolare.

Şcoala Gimnazială „A.I. Cuza”
Lucrări de reparaţii: reparaţii faţade (continuare); reparaţii scări exterioare acces spre Lacul Bisericii; ignifugare elemente combustibile (pod); compartimentare magazie în centrala termică; igienizare şi zugrăveli grupuri sanitare, holuri şi clase; asfaltare teren sport.
Investiţii: centrală termică.

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3
Lucrări de reparaţii: igienizare şi zugrăveli grupuri sanitare, holuri şi clase; demolare coşuri de fum şi reparaţie învelitoare.
Dotări: sistem de supraveghere exterior şi interior.

Grădiniţa cu program normal nr. 4
Lucrări: amenajarea şi dotarea unui spaţiu pentru activităţi recreative; amenajarea parcului de joacă (groapă cu nisip, alei, băncuţe).

Grădiniţa cu program normal nr. 3 – Reparaţii acoperiş

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8
Lucrări de reparaţii: igienizare şi placare cu faianţă în bucătărie; izolaţie magazie de alimente; igienizare spălătorie, călcătorie; igienizare şi placare cu faianţă şi gresie grup sanitar grupa mică; tâmplărie (ferestre) termopan sală grupa mică şi glasvand termopan; igienizare şi placare gresie hol intrare cadre didactice; pardoseală parchet sală grupa mare, grupa mijlocie şi sală de mese; reparaţii gard; asfaltare drum de acces incintă şi reparaţii trepte curte.
Dotări: jucării; mobilier clasă; table de scris; mese de lucru bucătărie; boilere electrice grupuri sanitare.

Grădiniţa cu program normal nr. 1
Lucrări de reparaţii: reparaţii gard şi porţi; placare cu gresie holuri şi vestiare; placare cu lambriu pereţi hol acces; reparaţii scară acces; reparaţii jgheaburi şi burlane; reparaţii pervazuri ferestre; demolat sobe teracotă; pardoseli parchet lamelar în clase.
Dotări: jucării; catedre; table de scris.

Grădiniţa cu program prelungit şi normal „Julia Hasdeu”
Lucrări de reparaţii: reparaţii acoperiş; termoizolaţie la pereţi dormitoare; montare 20 uşi termopan; reparaţie paratrăsnet.
Dotări: 20 scaune birou; boiler electric; două aspiratoare; 1 calculator.

Grădiniţa cu program normal nr. 5
Lucrări de reparaţii: lambriu sală de clasă.
Dotări: radiocasetofon cu CD; lavoar grup sanitar.

Grădiniţa cu program normal nr. 6
Lucrări de reparaţii: 4 uşi interioare termopan; zugrăveli interioare.
Dotări: frigider pentru corn – lapte.

Grădiniţa cu program normal Waldorf
Lucrări de reparaţii: reparaţii acoperiş.

2 Comments

  1. Cristina Mihai says:

    Scoala Golesti arata foarte rau.Am inteles ca aici s-au mai alocat fonduri pentru reparatii,care nu prea se vad…

  2. Hm says:

    Toti din comisie de laPSD?

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *