Administratie publica

Mâine începe distribuirea formularelor pentru câmpinenii care beneficiază de ajutor de încălzire

Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Câmpina începe, mâine, distribuirea cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei. Persoanele/familiile care utilizează gaze naturale sau energie electrică pentru încălzirea locuinţei vor putea depune formularele completate şi actele doveditoare la sediul Poliţiei Locale Câmpina, din Strada1 Decembrie 1918, nr.7, de luni până joi, între orele 8.00-15.30, iar vineri între orele 8.00-13.00. Beneficiarii care utilizează lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru încălzirea locuinţei vor depune cererile la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din incinta Primăriei Câmpina.

De ajutorul de încălzire beneficiază familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Câmpina, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei. Nu vor beneficia de acest ajutor persoanele care deţin clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, terenuri care depăşesc 1.000 mp, autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, utilaje de prelucrat lemnul sau depozite bancare mai mari de 3.000 lei. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se pot depune până la data de 20 noiembrie 2013. Dacă o persoană îndeplineşte condiţiile de acordare în decembrie sau ianuarie, poate depune cererea până la data de 20 a lunii respective şi va beneficia de ajutor de încălzire începând cu acea lună.

ACTE DOVEDITOARE CARE VOR ÎNSOŢI CEREREA PENTRU AJUTOARELE DE ÎNCĂLZIRE

A. COPII ACTE DE IDENTITATE PENTRU MEMBRII FAMILIEI SAU PENTRU PERSOANE CE LOCUIESC LA ACEEAŞI ADRESĂ   (B.I., C.I., CP)

B. CERTIFICATE DE NAŞTERE ALE COPIILOR CARE NU AU CARTE DE IDENTITATE

C. COPIE ACT DE PROPRIETATE LOCUINŢĂ/ CONTRACT INCHIRIERE/ CERTIFICAT MOŞTENITOR / ACT DONAŢIE / COMODAT / CONCESIUNE

D. ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ (SLOBOZIA) PENTRU CEI CARE NU AU VENITURI

E. DOVADA VENITURILOR DIN LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII DECLARAŢIEI PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI (ADEVERINŢE SALARIAT, CUPOANE PENSIE, CUPOANE ALOCAŢIE, EXTRASE BANCARE ŞI ALTELE, ÎN FUNCŢIE DE SITUAŢIE)

F. ACTE DOVEDITOARE PERSOANĂ CU HANDICAP (CERTIFICAT CU GRAD DE HANDICAP + CUPON INDEMNIZAŢIE DE HANDICAP)

G. ULTIMA FACTURA DE GAZE PENTRU PERSOANELE CARE SE ÎNCĂLZESC CU GAZE

H.  ULTIMA FACTURĂ DE ENERGIE ELECRICĂ, PENTRU PERSOANELE CARE FOLOSESC PENTRU ÎNCĂLZIRE DOAR ENERGIE ELECTRICĂ

Cuantum gaze
Cuantum energie electrica Cuantum lemne

Nu vor beneficia de ajutor de încălzire persoanele/familiile care deţin:
Lista excludere 1
Lista excludere 2

2 Comments

  1. gelu says:

    acum 2 ani ma incadram…acum nu ma mai incadrez, cine a decis sa se reduca cuantumul? primaria sau guvernul?

  2. admin says:

    Suma a ramas aceeasi ca in urma cu doi ani: maximum 615 lei venit lunar/membru de familie. Poate nu va mai incadrati pentru ca detineti unul dintre bunurile mentionate si in articol. Oricum, toate conditiile sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, administratiile locale doar distribuie formularele, primesc dosarele si efectueaza anchete sociale.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *