Politica

Anunţ public – angajări la Spitalul Municipal Câmpina

Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 117, scoate la concurs următoarele posturi:
– un post de asistent medical, pe perioadă nedeterminată, pentru Compartimentul de Cardiologie;
– un post de îngrijitoare curăţenie pentru Secţia Obstetrică Ginecologie, pe perioadă determinată, până la data de 07.09.2015;
– un post de portar pe perioada nedeterminată.
Înscrierile se fac la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal Câmpina, până la data de 09.01.2014, iar concursul va avea loc în data de 15.01.2014, orele 10.00.

1. Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt:

–           cererea de înscriere la concurs;

–           copia actului de identitate;

–           copia certificatului de naştere;

–           copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

–           copia actului de studiu şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

–           copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

–           cazier judiciar;

–           adeverinţă care să ateste starea de sănătate psihică şi clinică;

–           copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă (unde este cazul);

–           copia certificatului de membru valabil (unde este cazul);

–           poliţă de asigurare privind asigurarea de răspundere civilă profesională a cadrelor medii;

–           curriculum vitae;

–           taxă de înscriere la concurs – 30 lei.

Relaţii suplimentare şi alte menţiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziţie la sediul unităţii sau la telefon 0244.337.351 int. 256. Tematica şi bibliografia se vor pune la dispoziţia celor interesaţi de Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal.

MANAGER,
Dr. Tiu Călin

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *