Politica

Anunţ public – Spitalul Municipal Câmpina angajează infirmieră pentru Secţia ATI

Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 117, scoate la concurs un post de infirmieră pentru Secţia A.T.I. pe perioadă determinată, până la data de 22.09.2014. Înscrierile se fac la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal Câmpina, până la data de 27.01.2014, iar concursul va avea loc în data de 29.01.2014, ora 10.00.

1. Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

– cerere de înscriere;

– copia actului de identitate;

– copia certificatului de naştere;

– copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

– copia actului de studiu şi copii ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

– cazier judiciar;

– adeverinţă care să ateste starea de sănătate psihică şi clinică;

– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă (unde este cazul);

– curriculum vitae;

– taxă de înscriere la concurs – 30 lei.

Relaţii suplimentare şi alte menţiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziţie la sediul unităţii sau la telefon 0244/337.351 int. 256. Tematica şi bibliografia se vor pune la dispoziţia celor interesaţi la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal.

Manager – dr. Călin Tiu

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *