Politica

Anunţ public – Spitalul Municipal Câmpina angajează asistent medical pentru Staţia de Sterilizare

Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 117, scoate la concurs un post de asistent medical, pe perioadă determinată, până la data de 01.04.2016, pentru Staţia de Sterilizare. Înscrierile se fac la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal Câmpina, până la data de 17.04.2014, iar concursul va avea loc pe 24 aprilie 2014, ora 10.00.

1. Actele necesare pentru inscrierea la concurs sunt:

–           cererea de inscriere la concurs;

–           copia actului de identitate;

–           copia certificatului de nastere;

–           copia certificatului de casatorie, daca este cazul;

–           copia actului de studiu si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari;

–           copia carnetului de munca  sau dupa caz, o adeverinata care sa ateste  vechimea in munca;

–           cazier judiciar;

–           adeverinta care sa ateste starea de sanatate psihica si clinica;

–           copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca, (unde este cazul);

–           copia certificatului de membru  valabil (unde este cazul);

–           polita de asigurare privind asigurarea de raspundere civila profesionala a cadrelor medii;

–           curriculum vitae;

–           taxa de inscriere la concurs – 30 lei.

Relatii supllimentare si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispozitie, la sediul unitatii sau la telefon 0244/337.351 int. 256. Tematica si bibliografia se vor pune la dispozitia celor interesati de Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal.

MANAGER,
Dr. Tiu Calin

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *