Politica

Anunţ public – Spitalul Municipal Câmpina angajează director medical

Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul în municipiul Câmpina, Bulevardul Carol I, nr. 117, jud. Prahova, organizează, în data de 26.05.2014, concurs pentru ocuparea funcţiei de director medical. Concursul va avea loc în sala de şedinţe din cadrul Spitalului Municipal, astfel: ora 9.00 proba scrisă; ora 12.00 – interviu şi prezentarea proiectului de către candidaţi. Dosarele de înscriere se depun la biroul R.U.N.O.S. până la data de 16.05.2014, ora 13.00.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a)      cerere de inscriere;

b)      copia legalizata a actului de identitate;

c)      copia legalizata de pe diploma de licenta;

d)      copia legalizata a certificatului de absolvire a programului de perfectionare in managementul sanitar, organizat de o institutie acreditata, potrivit legii;

e)      curriculum vitae;

f)        copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate;

g)      adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor dupa caz, sau copie de pe carnetul de munca, certificata “in conformitate cu originalul”;

h)      cazier judiciar;

i)        adeverinta din care rezulta ca este apt medical (fizic si neuropsihic);

j)        declaratie pe propria raspundere privind colaborarea cu securitatea inainte de anul 1989;

k)      copie legalizata a actelor (certificat de casatorie, etc.) prin care si-a schimbat numele, daca este cazul;

l)        proiectul de specialitate realizat de candidat

m)    chitanta de plata a taxei de participare la concurs

Taxa de participare la concurs este de  500 lei si se va achita la casieria Spitalului Municipal Campina, situat in bld. Carol I, nr. 117, din municipiul Campina, jud. Prahova, de luni pana vineri, intre orele 7,00 – 13,00.  Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane, tel. 0244337351 int. 256. Temele – cadru pentru proiect si bibliografia se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalcampina.ro si vor fi afisate si la sediul spitalului.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *