Politica

Anunţ public – Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru mai multe posturi vacante

Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 117, scoate la concurs următoarele posturi vacante pentru Serviciul de Management al Calităţii:
un post de economist cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată
un post de consilier juridic cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată
un post de asistent medical principal cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu jumătate de normă.
Înscrierile se fac la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal până la data de 13.08.2014, iar concursul va avea loc în data de 19.08.2014, ora 10.00.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt următoarele:
– cerere de înscriere la concurs
– copia actului de identitate
– copia certificatului de naştere
– copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
– copia actului de studii şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
– cazier judiciar
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate psihică sau clinică
– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă (unde este cazul)
– curriculum vitae
– taxă de înscriere la concurs – 30 lei
Relaţii suplimentare şi alte menţiuni referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute de la sediul unităţii sau la telefon 0244.337.351, interior 256. Tematica şi bibliografia se vor pune la dispoziţia celor interesaţi la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *