Politica

Anunţ public – Primăria Câmpina angajează medic pentru Cabinetul Şcolar de la Colegiul Forestier

Primăria Municipiului Câmpina anunţă organizarea unui concurs, la sediul său din Bulevardul Culturii, nr. 18, pentru ocuparea unui post vacant de medic la Cabinetul Medical Şcolar de la Colegiul Tehnic Forestier. Dosarele se depun la Primăria Câmpina, Compartimentul Resurse Umane, până la 29 august 2014, ora 13.30. Probele concursului au loc pe 29 septembrie şi 1 octombrie.

CONDIŢII  GENERALE  DE  PARTICIPARE:

–           CETĂŢENIA ROMÂNĂ ŞI DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

–           CUNOAŞTE LIMBA ROMÂNĂ SCRIS ŞI VORBIT

–           SĂ AIBĂ TITLUL  DE  DOCTOR – MEDIC ÎN PROFILUL MEDICINĂ

–           VECHIME  DE MINIM 3 ANI ÎN SPECIALITATEA STUDIILOR

–           CAPACITATE DEPLINĂ DE EXERCIŢIU ATESTATĂ PRINTR-O TESTARE PSIHOLOGICĂ

–           STARE DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE FUNCŢIEI PUBLICE PENTRU CARE CANDIDEAZĂ ATESTATĂ PRIN ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL DE FAMILIE

–           NU A FOST CONDAMNAT PENTRU SĂVÂRŞIREA VREUNEI INFRACŢIUNI

–           NU A FOST CONCEDIAT DIN MOTIVE  DISCIPLINARE

PROGRAMUL CONCURSULUI:

–    29 SEPTEMBRIE 2014, ORA.10.00, PROBA  SCRISĂ

–    01 OCTOMBRIE 2014, ORA 10.00, PROBA ORALĂ

ACTE NECESARE  PENTRU ÎNSCRIERE:

–           CERERE  PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS

–           CURRICULUM  VITAE

–           ACTUL  DE  IDENTITATE COPIE ŞI ORIGINAL

–           DIPLOMA DE LICENŢĂ SAU ECHIVALENT

–           ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE FUNCŢIEI PUBLICE PENTRU CARE CANDIDEAZĂ , ELIBERATĂ CU CEL MULT 6 LUNI ANTERIOR DERULĂRII CONCURSULUI DE CĂTRE MEDICUL DE FAMILIE AL CANDIDATULUI SAU DE CĂTRE UNITĂŢILE SANITARE ABILITATE  ÎN FORMAT STANDARD STABILIT DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

–           CAZIER JUDICIAR

–           TESTARE PSIHOLOGICĂ CARE SĂ ATESTE CAPACITATEA DE EXERCIŢIU

–           RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ

–           COPIE DUPĂ CARTEA DE MUNCĂ  SAU ADEVERINTA CARE SA ATESTE VECHIMEA IMPUSĂ

–           DOSAR CU ŞINĂ

1 Comment

  1. Tache says:

    Eu am absolvit liceul Istrati.Cabinetul era la camine unde acum este Itg(s-a desfiintat cabinetul si stomatologia).De ce nu se preocupa CL ca in fiecare scoala sa fie cabinet medical?

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *