Social

Fonduri europene pentru protejarea patrimoniului din mediul rural

Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Dealurile Sultanului” anunţă lansarea unei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 411-121 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Este vorba despre proiecte cu finanţare europeană, care vor fi implementate pe teritoriul localităţilor membre ale GAL „Dealurile Sultanului”: Proviţa de Sus (Prahova), Vişineşti, Valea Lungă, Vîrfuri şi Iedera (Dâmboviţa). Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 413-322 sunt: autorităţile locale din comune, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară – prin operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apă şi canal; asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate între două sau mai multe comune; ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult; persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 euro. Solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare de la GAL „Dealurile Sultanului”, telefon 0760.451.206, e-mail manager@gal-dealurilesultanului.ro.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *