Administratie publica

Iată care sunt actele pe care trebuie să le depuneţi împreună cu cererea pentru ajutorul de încălzire

De ajutor pentru încălzirea locuinţei beneficiază familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Câmpina, care realizează venituri nete lunare de până la 615 lei pe membru de familie. Iată care sunt actele pe care beneficiarul de ajutor pentru încălzirea locuinţei trebuie să le depună împreună cu cererea şi declaraţia pe proprie răspundere:
1. Copii ale actelor de identitate pentru membrii familiei sau pentru persoanele care locuiesc la aceeaşi adresă (C.I., B.I., C.P.);
2. Certificatele de naştere ale copiilor care nu au carte de identitate;
3. Copie a actului de proprietate locuinţă/contract de închiriere/certificat de moştenitor/act de donaţie/comodat/concesiune; 
4. Adeverinţă de la Administraţia Financiară (sediul BCR, intrarea dinspre Parcul Milia), pentru cei care nu au venituri sau au venituri suplimentare;
5. Dovada veniturilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pentru toţi membrii familiei (adeverinţă salariat, cupon pensie, cupon alocaţie, extrase bancare şi altele, în funcţie de situaţie);
6. Acte doveditoare pentru persoanele cu handicap (certificat cu grad de handicap şi cupon indemnizaţie de handicap);
7. Ultima factură de gaze – pentru persoanele care se încălzesc cu gaze sau ultima factură de energie electrică – în cazul persoanelor care folosesc pentru încălzire doar energia electrică;
8. Copie carte de identitate AUTO/MOTO.

Vă reamintim că persoanele/familiile care utilizează gaze naturale sau energie electrică pentru încălzirea locuinţei vor putea depune formularele completate şi actele doveditoare la sediul Poliţiei Locale Câmpina, din Strada1 Decembrie 1918, nr.7, de luni până joi, între orele 8.00-15.30, iar vineri între orele 8.00-13.00. Beneficiarii care utilizează lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru încălzirea locuinţei vor depune cererile la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din incinta Primăriei Câmpina.

Cuantum-gaze Cuantum-energie-electrica Cuantum-lemne

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *