Anunţ public – Spitalul Municipal Câmpina scoate la concurs trei posturi de asistent medical

Categorie: Publicitate 13 noiembrie 2014

Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 117, scoate la concurs trei posturi de asistent medical pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:
- un post de asistent medical pentru Compartimentul de Neonatologie
- un post de asistent medical pentru Compartimentul de Dietetică
- un post de asistent medical pentru Compartimentul Medicină Internă Cronici
Înscrierile se fac la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal Câmpina, până la data de 4.12.2014, iar concursul va avea loc în data de 9.12.2014, ora 10.00.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

- cerere de înscriere;

- copia actului de identitate;

- copia certificatului de naştere;

- copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

- copia actului de studiu şi copii ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

- cazier judiciar;

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate psihică şi clinică;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă (unde este cazul);

- copia certificatului de membru, valabil (unde este cazul);

- poliţă privind asigurarea de răspundere civilă profesională a cadrelor medii;

- curriculum vitae;

- taxă de înscriere la concurs – 30 lei.

Relaţii suplimentare şi alte menţiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziţie la sediul unităţii sau la telefon 0244/337.351 int. 256. Tematica şi bibliografia se vor pune la dispoziţia celor interesaţi la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal.

Manager – dr. Călin Tiu

Comenteaza !


 • You Avatar
 • SPORT CÂMPINA

 • ANUNȚURI ANGAJARE

  Societate comercială din Câmpina angajează ospătăriță pentru bar. Relații la telefon 0721.544.584.

  *****
  Angajăm instalator instalații termice și de gaze pentru comuna Brebu, pe perioada nedeterminată. Relații la telefon 0244.375.094.

 • ANUNȚURI LICITAȚIE

  S.C. PLAIUL CONCOM IMPEX SRL, prin lichidator, anunță vânzarea prin licitație publică a apartamentului situat în Câmpina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, bl. B1,
  sc. B, et.2, ap.12, jud. Prahova, compus din două camere și dependințe cu o suprafață utilă de 50,44 mp. Prețul de pornire a licitației este de 88.440 lei
  (preț nepurtător de TVA). Licitațiile vor avea loc pe data de: 06.09.2017, 07.09.2017, 13.09.2017, 14.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 04.10.2017 și 05.10.2017, orele 12.30, la sediul  lichidatorului din Ploiești, strada Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 7B. Condițiile de participare la licitație sunt menționate în caietul de sarcini  întocmit de lichidatorul judiciar, a cărui valoare este de 1.000 lei (fără TVA). Relații suplimentare la telefon: 0344.104.525.
  *****
  S.C. PLAIUL CONCOM IMPEX SRL, prin lichidator, anunță vânzarea prin licitație publică a bunului imobil aflat în patrimoniul debitoarei, respectiv terenul intravilan în suprafață de 9.996 mp situat în comuna Secăria, Tarla 31, parcela F356, jud. Prahova, la prețul de 12.045 lei (preț nepurtător de TVA). Terenul este înscris în cartea funciară. Licitațiile vor avea loc în data de: 06.09.2017, 07.09.2017, 13.09.2017, 14.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 04.10.2017 și 05.10.2017, orele 12.30, la sediul  lichidatorului din Ploiești, strada Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 7B.
  Condiții de participare și relații suplimentare la telefon: 0344.104.525.

 • PUBLICITATE

  Servicii vidanjare

  3

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Libell 1

  1

  Reclama-centrale-2x-GIF

 • PUBLICITATE

  Reclama mica 1

 • PUBLICITATE

  Anunt spatii

  Prevo distribution nou