Social

Luni, 19 octombrie, la Câmpina începe distribuirea formularelor pentru acordarea ajutorului de încălzire

Ajutor-incalzire-1Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Câmpina va distribui, de luni, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi şi petrolieri. Vă reamintim că acest sprijin financiar se acordă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 70/2011, pentru perioada sezonului rece (noiembrie-martie). Beneficiază de ajutor de încălzire familiile sau persoanele singure al căror venit net lunar pe membru de familie nu depăşeşte 615 lei. Persoanele/familiile care utilizează gaze naturale sau energie electrică pentru încălzirea locuinţei vor putea depune formularele completate şi actele doveditoare la sediul Poliţiei Locale Câmpina, din Strada1 Decembrie 1918, nr.7, de luni până joi, între orele 8.00-15.00, iar vineri între orele 8.00-13.00. Beneficiarii care utilizează lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pentru încălzirea locuinţei vor depune cererile la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din incinta Primăriei Câmpina. 
Nu vor beneficia de acest ajutor persoanele care deţin clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, terenuri care depăşesc 1.000 mp, autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, utilaje de prelucrat lemnul sau depozite bancare mai mari de 3.000 lei.
Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se pot depune până la data de 20 noiembrie 2015. Dacă o persoană îndeplineşte condiţiile de acordare în decembrie sau ianuarie, poate depune cererea până la data de 20 a lunii respective şi va beneficia de ajutor de încălzire începând cu acea lună.

 Iată care sunt actele pe care beneficiarul de ajutor pentru încălzirea locuinţei trebuie să le depună împreună cu cererea şi declaraţia pe proprie răspundere:

1. Copii ale actelor de identitate pentru membrii familiei sau pentru persoanele care locuiesc la aceeaşi adresă (C.I., B.I., C.P.);
2. Certificatele de naştere ale copiilor care nu au carte de identitate;
3. Copie a actului de proprietate locuinţă/contract de închiriere/certificat de moştenitor/act de donaţie/comodat/concesiune;
4. Adeverinţă de la Administraţia Financiară (sediul BCR, intrarea dinspre Parcul Milia), pentru cei care nu au venituri sau au venituri suplimentare;
5. Dovada veniturilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pentru toţi membrii familiei (adeverinţă salariat, cupon pensie, cupon alocaţie, extrase bancare şi altele, în funcţie de situaţie);
6. Acte doveditoare pentru persoanele cu handicap (certificat cu grad de handicap şi cupon indemnizaţie de handicap);
7. Ultima factură de gaze – pentru persoanele care se încălzesc cu gaze sau ultima factură de energie electrică – în cazul persoanelor care folosesc pentru încălzire doar energia electrică;
8. Copie carte de identitate AUTO/MOTO.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *