Administratie publica

Facilitățile acordate de Consiliul Local Câmpina la plata impozitului pe terenuri

Campina2Săptămâna trecută, Consiliul Local Câmpina a aprobat taxele și impozitele locale pentru 2016. Hotărârea cuprinde și o serie de facilități (scutiri și reduceri) la plata taxelor și impozitelor pentru clădiri și terenuri. Facilitățile au fost studiate și selectate de către Comisia de buget – finanțe și apoi aprobate în plenul Consiliului Local. Direcția Economică din cadrul Primăriei Câmpina va trebui să elaboreze niște criterii de aplicabilitate în conformitate cu normele noului Cod Fiscal. V-am prezentat în articolul anterior facilitățile la plata impozitului pe clădiri, continuăm acum cu cele la plata impozitului pe terenuri. 

Se acordă scutirea sau reducerea impozitului / taxei pe teren pentru:

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
d)terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, dar nu mai mult de perioada de refacere;
d) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
f) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
g) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj;
h) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;
i) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;
j) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
k) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *