Anunț public. Spitalul Municipal Câmpina angajează medic psihiatru

Categorie: Publicitate 3 februarie 2017

Spitalul Municipal Câmpina scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, un post de medic specialist, specialitatea Psihiatrie, pe perioadă determinată de 36 luni, pentru Cabinetul de Psihiatrie. 

Dosarul  de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
- cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
- copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
- dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),  art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii – republicata, cu modificarile ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut  in Anexa nr. 3 la ordin;
- cazier judiciar;
- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
- chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs si bibliografia vor fi afisate la sediul Spitalului Municipal Campina. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt. Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane al spitalului, telefon: 0244.337.351, int. 102.

Comenteaza !


 • You Avatar
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Servicii vidanjare

  3

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Libell 1

  1

  Reclama-centrale-2x-GIF

 • PUBLICITATE

  Reclama mica 1

 • PUBLICITATE

  Anunt spatii

  Prevo distribution nou