Anunț public. Spitalul Municipal Câmpina angajează medic psihiatru

Categorie: Publicitate 3 februarie 2017

Spitalul Municipal Câmpina scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, un post de medic specialist, specialitatea Psihiatrie, pe perioadă determinată de 36 luni, pentru Cabinetul de Psihiatrie. 

Dosarul  de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
- cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
- copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
- dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),  art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii – republicata, cu modificarile ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut  in Anexa nr. 3 la ordin;
- cazier judiciar;
- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
- chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs si bibliografia vor fi afisate la sediul Spitalului Municipal Campina. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt. Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane al spitalului, telefon: 0244.337.351, int. 102.

Comenteaza !


 • You Avatar
 • SPORT CÂMPINA

 • ANUNȚURI ANGAJARE

  Societate comercială din Câmpina angajează ospătăriță pentru bar. Relații la telefon 0721.544.584.

  *****
  Angajăm instalator instalații termice și de gaze pentru comuna Brebu, pe perioada nedeterminată. Relații la telefon 0244.375.094.

 • ANUNȚURI LICITAȚIE

  S.C. PLAIUL CONCOM IMPEX SRL, prin lichidator, anunță vânzarea prin licitație publică a apartamentului situat în Câmpina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, bl. B1,
  sc. B, et.2, ap.12, jud. Prahova, compus din două camere și dependințe cu o suprafață utilă de 50,44 mp. Prețul de pornire a licitației este de 88.440 lei
  (preț nepurtător de TVA). Licitațiile vor avea loc pe data de: 06.09.2017, 07.09.2017, 13.09.2017, 14.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 04.10.2017 și 05.10.2017, orele 12.30, la sediul  lichidatorului din Ploiești, strada Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 7B. Condițiile de participare la licitație sunt menționate în caietul de sarcini  întocmit de lichidatorul judiciar, a cărui valoare este de 1.000 lei (fără TVA). Relații suplimentare la telefon: 0344.104.525.
  *****
  S.C. PLAIUL CONCOM IMPEX SRL, prin lichidator, anunță vânzarea prin licitație publică a bunului imobil aflat în patrimoniul debitoarei, respectiv terenul intravilan în suprafață de 9.996 mp situat în comuna Secăria, Tarla 31, parcela F356, jud. Prahova, la prețul de 12.045 lei (preț nepurtător de TVA). Terenul este înscris în cartea funciară. Licitațiile vor avea loc în data de: 06.09.2017, 07.09.2017, 13.09.2017, 14.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 04.10.2017 și 05.10.2017, orele 12.30, la sediul  lichidatorului din Ploiești, strada Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 7B.
  Condiții de participare și relații suplimentare la telefon: 0344.104.525.

 • PUBLICITATE

  Servicii vidanjare

  3

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Libell 1

  1

  Reclama-centrale-2x-GIF

 • PUBLICITATE

  Reclama mica 1

 • PUBLICITATE

  Anunt spatii

  Prevo distribution nou