ANUNȚ GAL “DEALURILE SULTANULUI” – PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M7/3A

Categorie: Publicitate 30 septembrie 2021

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/3A -1/21- 04.05.2021
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță prelungirea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M7/3A –“Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative”.

Data lansării apelului de selecție: 04.05.2021
Data limită de depunere a proiectelor: 26.11.2021, prelungit de la 30.09.2021
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00.
Beneficiari eligibili:
Solicitanţii eligibili pentru sprijin sunt PARTENERIATELE constituite, în baza unui ACORD DE COOPERARE, din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.
•             Fermieri;
•             Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
•             Organizații neguvernamentale;
•             Consiliile locale (prin intermediul UAT);
•             Unități școlare, sanitare, de agreement și de alimentație publică.

Fondul disponibil – alocat pentru această sesiune:
- Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de 53.223,29 euro
- Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 53.223,29 euro.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții:
Versiunea editabilă a cererii de finanțare poate fi accesată de pe pagina de internet www.gal-dealurilesultanului.ro , secțiunea Măsuri de Finanțare/Măsura M7/3A. La aceeași adresă se găsesc toate formularele care însoțesc cererea de finanțare. Modificarea formularului standard al cererii de finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului Solicitantului elaborat de către GAL Dealurile Sultanului pentru Măsura M7/3A, sunt menționate în Capitolul 15 – Informații utile, 15.1. – Documente necesare la depunerea cererii de finanțare (numerotate conform poziției din cererea de finanțare), din cuprinsul Ghidului Solicitantului Măsurii M7/3A aflat  pe site-ul www.gal-dealurilesultanului.ro.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt precizate în:
GE1.1L Fișa de verificare a conformităţii administrative a proiectului
GE1.2L Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului
GE1.3L Fișa de verificare pe teren a proiectului
GE1.4L Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului, anexe la Ghidul Solicitantului Măsurii M7/3A publicat pe site-ul www.gal-dealurilesultanului.ro, secțiunea Măsuri de finanțare – Măsura M7/3A.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Dealurile Sultanului:
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este disponibilă pe pagina de internet a GAL Dealurile Sultanului, www.gal-dealurilesultanului.ro, secțiunea Proceduri.
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Pentru o obține informații detaliate ne puteți contacta de luni până vineri, de la 8.30-16.30, la sediul GAL Dealurile Sultanului din Comuna Vișinești, nr. 77, județul Dâmbovița sau prin telefon la 0245.662.654/0787.508.655 sau prin e-mail la office@gal-dealurilesultanului.ro.

Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților):
Odată cu depunerea proiectului, prin semnarea declarației pe propria răspundere, beneficiarul își ia angajamentul că:
- va informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate în cadrul proiectului, pentru toate cererile de plată aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile.
- va furniza Asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului orice document sau informație în măsura să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.

Comenteaza !


 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF