Social

Asociațiile de proprietari din blocurile “cu bulină” au fost notificate de Primăria Câmpina

În municipiul Câmpina sunt mai multe blocuri ”cu bulină roșie”, aflate în clasa I de risc seismic: blocul A6 de pe strada Schelelor, blocurile 38, 39, 40, 31 și 43 de pe strada Orizontului și blocurile 6, 8 și 10 de pe strada Mihai Eminescu. În urma unor modificări legislative, pentru a putea continua demersurile de schimbare a destinației blocului de necesitate, Primăria Municipiului Câmpina a transmis asociațiilor de proprietari din blocurile respective următoarea notificare:

“Având în vedere că imobilul pe care-l administrați a fost încadrat în clasa I de risc seismic, că întâlnirile și corespondența purtată de reprezentanții Primăriei Municipiului Câmpina cu dvs. începând cu anul 2016 pe tema consolidării construcției cu destinație de locuință nu s-au finalizat prin demararea procedurilor de consolidare, iar legislația în acest domeniu s-a schimbat prin intrarea în vigoare a Legii 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 212/2022 privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic, aprobate prin Ordinul 2853/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației,

Vă aducem la cunoștință obligațiile ce vă revin în vederea reducerii riscului seismic, obligații prevăzute în art.3 din L 212/2022:
Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare clădiri au următoarele obligații:
a) să asigure urmărirea comportării în exploatare a clădirilor din proprietate sau administrare, în condițiile legii, în vederea identificării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;
b) să asigure expertizarea tehnică, de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, a clădirilor existente cu vulnerabilitate seismică identificată ca urmare a evaluării vizuale rapide, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție;
c) să asigure transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică și a încadrării clădirii într-o clasă de risc seismic către autoritățile administrației publice locale competente, precum și către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, în vederea asigurării monitorizării acțiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv notării în partea a III-a a cărții funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată clădirea existentă;
d) să aprobe decizia de intervenție, în funcție de concluziile fundamentate prin raportul de expertiză tehnică.

În temeiul art.9 alin.3, lit h, din Legea 212/2022 vă notificăm că aveți obligativitatea să vă îndepliniți obligațiile prevăzute de lege. În cazul în care nu vă îndepliniți aceste obligații legale, vă asumați riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor. De aceea, vă solicităm ca până la data de 10.11.2023 să ne transmiteți hotărârea adunării generale a asociației de proprietari privind aprobarea procedurilor prevăzute de lege pentru consolidare”.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *