Archive for the ‘Publicitate’

Anunț public02.12.19

​PRIMĂRIA ORASULUI COMARNIC cu sediul in ORAS COMARNIC, str.Republicii, nr.104, cod postal 105700, tel 0244 360 076, fax 0244 360 076, email primariacomarnic@yahoo.com  reprezentata prin Sorin Nicolae Popa-primar, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : : « « PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE , ZONA TERENURI AFLATE  PERMANENT SUB APE, ZONA CAI DE COMUNICATII, ZONA PERDELE DE PROTECTIE SI ZONA LOCUINTE SI FUNCT. CAMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII,CAI DE COMUNICATII SI ZONA LOCUINTE pentru amplasare SPATIU COMERCIAL si amenajare acces (Sst=24143mp), IN -oras Comarnic, str.Poiana, str.Ghiosesti, DN1, T40, Cc595, CC596, NC24904, NC24903, NC134 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Neptun Câmpina angajează lucrător comercial, casier și lucrător în bucătărie02.12.19

SC NEPTUN SA, cu sediul în Câmpina, telefon 0244.335.651; fax 0244.370.338, angajează pentru stațiile de carburanți ETU OIL&GAS din Câmpina, DN1-Cornu, DN1-Păulești :
– LUCRĂTOR COMERCIAL (OPERATOR POMPE )
– CASIER

Condiții de angajare:
- Absolvenți de școli profesionale, cursuri calificare
- Abilități de comunicare și relaționare cu clienții, aspect fizic plăcut și îngrijit
- Experiența în domeniu constituie avantaj
- Domiciliul în Câmpina sau localitățile învecinate

LUCRĂTOR ÎN BUCĂTĂRIE la Restaurant ETU Pizza &Grill Cornu (more…)

Posted in Publicitatewith 1 Comment →

Anunț public privind organizarea unei licitații publice pentru închirierea de spații comerciale în corpurile C1 și C2 ale Pieței Centrale Câmpina02.04.19

Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Câmpina anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru închiriere spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1 ale Pieței Centrale, după cum urmează:
1. PARTER CORP C2: în suprafață de 137,79 mp
Destinație: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004. Prețul de pornire al licitației este de 2 lei/mp/zi aprobat la 31.01.2019 prin hotărâre a Consiliului Local Câmpina. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
ETAJ CORP C2: în suprafață de 304,62 mp, spațiu necompartimentat (open space)
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 304,62 mp. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public02.04.19

​COMUNA CEPTURA cu sediul in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, cod postal 107125, tel/fax 0244 445 002, email primariaceptura@yahoo.com  reprezentata prin Chioveanu Constantin-primar, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE ,MODIFICARE PARTIALA  ZONIFICARE FUNCTIONALA DIN ZONA CAI DE COMUNICATIE FEROOVIARA IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI SIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA, REGLEMENTARE ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI AMENAJARE ACCESE  ( Sstud=40871 mp), IN com.Ceptura,sat Ceptura de Jos, nr.cadastrale : 21486  (str. Garii ) ; 21328  21355 ; 20079 ; Tarla 21 , Parcela P 699; 20424 ;tarla 22, Parcela Cc 700; Tarla 143,Parcela A 4153;   20574 , Tarlaua 143, Parcelele Cc 4153/1/,4153/2,4153/3, 4153/4, 4153 /5, 4153/6 , nr.cad. 21384 (str.Manastirii ) ;21151 ;  21459  , Tarla 23  , Parcela Cc 719, A 720  , nr.cad.21168 –DJ 102 K   ,Tarlaua 23, parcela  A 717, Cc 718, Cc 719, A 720 ,Tarlaua 22,  A 721, V 723, A 724, V 725, nr.cad.20179,Cc 726, A728, V 727 ,Tarlaua 23, Parcela CI  729 ;  Tarla 24 , De 773, Cc 777,Cc772,ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public01.31.19

​COMUNA CEPTURA cu sediul in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, cod postal 107125, tel/fax 0244 445 002, email primariaceptura@yahoo.com  reprezentata prin Chioveanu Constantin-primar, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE ,MODIFICARE PARTIALA  ZONIFICARE FUNCTIONALA DIN ZONA CAI DE COMUNICATIE FEROOVIARA IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI SIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA, REGLEMENTARE ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI AMENAJARE ACCESE  ( Sstud=40871 mp), IN com.Ceptura,sat Ceptura de Jos, nr.cadastrale : 21486  (str. Garii ) ; 21328  21355 ; 20079 ; Tarla 21 , Parcela P 699; 20424 ;tarla 22, Parcela Cc 700; Tarla 143,Parcela A 4153;   20574 , Tarlaua 143, Parcelele Cc 4153/1/,4153/2,4153/3, 4153/4, 4153 /5, 4153/6 , nr.cad. 21384 (str.Manastirii ) ;21151 ;  21459  , Tarla 23  , Parcela Cc 719, A 720  , nr.cad.21168 –DJ 102 K   ,Tarlaua 23, parcela  A 717, Cc 718, Cc 719, A 720 ,Tarlaua 22,  A 721, V 723, A 724, V 725, nr.cad.20179,Cc 726, A728, V 727 ,Tarlaua 23, Parcela CI  729 ;  Tarla 24 , De 773, Cc 777,Cc772,ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

 

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public01.31.19

​COMUNA FILIPESTII DE PADURE cu sediul in com.Filipestii de Padure, sat Filipestii de Padure, str.Valea Rea nr.343, cod postal 107245, tel/fax 0244 386801 ,  reprezentata prin Morarescu Costel-primar,  TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=7042.2MP) ZONA MIXTA SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA PENTRU AMPLASARE FABRICA MEDICAMENTE DE UZ VETERINAR(SST=22568,01MP)”  cu  amplasamentul in Com.FILIPESTII DE PADURE, sat Filipestii de Padure, DJ720, NC22018,20787, T13, A350/5, F361/1 , ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public01.28.19

​COMUNA FILIPESTII DE PADURE cu sediul in com.Filipestii de Padure, sat Filipestii de Padure, str.Valea Rea nr.343, cod postal 107245, tel/fax 0244 386801 ,  reprezentata prin Morarescu Costel-primar, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=7042.2MP) ZONA MIXTA SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA PENTRU AMPLASARE FABRICA MEDICAMENTE DE UZ VETERINAR(SST=22568,01MP)”  cu  amplasamentul in Com.FILIPESTII DE PADURE, sat Filipestii de Padure, DJ720, NC22018,20787, T13, A350/5, F361/1 , ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public01.24.19

​PRIMĂRIA ORASULUI COMARNIC cu sediul in ORAS COMARNIC, str.Republicii, nr.104, cod postal 105700, tel 0244 360 076, fax 0244 360 076,email primariacomarnic@yahoo.com  reprezentata prin Sorin Nicolae Popa-primar, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE , ZONA TERENURI AFLATE  PERMANENT SUB APE, ZONA CAI DE COMUNICATII, ZONA PERDELE DE PROTECTIE SI ZONA LOCUINTE SI FUNCT. CAMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII,CAI DE COMUNICATII SI ZONA LOCUINTE pentru amplasare SPATIU COMERCIAL si amenajare acces (Sst=24143mp), IN -oras Comarnic, str.Poiana, str.Ghiosesti, DN1, T40, Cc595, CC596, NC24904, NC24903, 134, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public01.21.19

PRIMĂRIA ORASULUI COMARNIC  cu sediul in ORAS COMARNIC, str.Republicii, nr.104, cod postal 105700, tel 0244 360 076, fax 0244 360 076, email primariacomarnic@yahoo.com  reprezentata prin Sorin Nicolae Popa-primar,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE , ZONA TERENURI AFLATE  PERMANENT SUB APE, ZONA CAI DE COMUNICATII, ZONA PERDELE DE PROTECTIE SI ZONA LOCUINTE SI FUNCT. CAMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII,CAI DE COMUNICATII SI ZONA LOCUINTE pentru amplasare SPATIU COMERCIAL si amenajare acces (Sst=24143mp), IN -oras Comarnic, str.Poiana, str.Ghiosesti, DN1, T40, Cc595, CC596, NC24904, NC24903, 134, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu01.18.19

​ S.C.VULTURUL S.A.anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: DESFIINTARE CONSTRUCTII C1-C6 DIN INCINTA S.C.VULTURUL S.A.” propus a fi amplasat in Jud.Prahova, ORASUL COMARNIC, STR.REPUBLICII, NR.4, NC24903, T40, Cc596​
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova si la sediul Primariei Baicoi, in zilele de 18.01.2019-23.01.2019, Intre orele 8-16.
​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Posted in Publicitatewith No Comments →

APEL DE SELECȚIE M3/2A (varianta simplificată)01.18.19

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M3/2A -1/19-18.01.2019
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M3/2A -”Susținerea dezvoltării și diversificării activităților agricole”.

I. Data lansării apelului de selecție: 18.01.2019
II. Data limită de depunere a proiectelor: 25.02.2019
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public01.16.19

COMUNA FLORESTI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul :

MODERNIZARE RETEA APA , SATELE NOVACESTI SI CATINA,COMUNA FLORESTI

propus a fi amplasat în comuna Floresti, satele Catina , Novacesti,judeţul Prahova. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din str. Gh. Gr. Cantacuzino, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmph.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii şi observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare01.16.19

COMUNA FLORESTI cu sediul in com.Floresti, sat Floresti, str.DJ720 nr.604, cod postal 107255, tel 0244 369502, fax 0244 362161 ,  reprezentata prin Eugen Eduard David-primar, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului  : : « PUZ SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE; PARTIAL IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII , PARTIAL IN ZONA SPATII VERZI SI AGREMENT SI SPORT ; PARTIAL IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE NEPOLUANTE SI PARTIAL IN ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE PENTRU AMPLASARE SPITAL SI AMENAJARE DRUM DE ACCES(Sst=221732mp)”  cu  amplasamentul in COM.FLORESTI, SAT CATINA, DJ720, De352/1,   De352/2, De342/72, T17, PARCELELE A358/ 41, A359,   A342/1, A342/183, A342/171  de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare01.16.19

ORASUL URLATI cu sediul in oraşul Urlati,  cod poştal 106300, str. 23 August, nr. 9, telefon/fax 0244 271 429/0244 270 010, e-mail primaria_urlati@yahoo.com ,  reprezentata prin Machitescu Marian, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului  : « « PUZ “SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN   DIN ZONA SPATII VERZI PARTIAL IN ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII (S=5 797) SI PARTIAL IN ZONA MIXTA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII SI SPATII VERZI, AGREMENT SI SPORT (S=3 951mp) PENTRU AMPLASARE CRESA SI BAZIN INOT  (Sst= 21044 mp)  cu  amplasamentul in oraşul Urlati, cod poştal 106300, str. Mihai Viteazu, nr. FN (Tarla 116, parcela 7104/1)  de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Posted in Publicitatewith No Comments →

APEL DE SELECȚIE M5/6A (varianta simplificată)01.11.19

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M5/6A -1/19-11.01.2019
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M5/6A -”Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol în vederea diversificării activităţilor, creşterii competitivităţii economice şi sporirii locurilor de muncă în localităţile din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”.

I. Data lansării apelului de selecție: 11.01.2019
II. Data limită de depunere a proiectelor: 15.02.2019
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 16.00. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

 • You Avatar
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Servicii vidanjare

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF