Archive for the ‘Publicitate’

Anunț public01.16.19

COMUNA FLORESTI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul :

MODERNIZARE RETEA APA , SATELE NOVACESTI SI CATINA,COMUNA FLORESTI

propus a fi amplasat în comuna Floresti, satele Catina , Novacesti,judeţul Prahova. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din str. Gh. Gr. Cantacuzino, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmph.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii şi observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare01.16.19

COMUNA FLORESTI cu sediul in com.Floresti, sat Floresti, str.DJ720 nr.604, cod postal 107255, tel 0244 369502, fax 0244 362161 ,  reprezentata prin Eugen Eduard David-primar, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului  : : « PUZ SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE; PARTIAL IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII , PARTIAL IN ZONA SPATII VERZI SI AGREMENT SI SPORT ; PARTIAL IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE NEPOLUANTE SI PARTIAL IN ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE PENTRU AMPLASARE SPITAL SI AMENAJARE DRUM DE ACCES(Sst=221732mp)”  cu  amplasamentul in COM.FLORESTI, SAT CATINA, DJ720, De352/1,   De352/2, De342/72, T17, PARCELELE A358/ 41, A359,   A342/1, A342/183, A342/171  de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare01.16.19

ORASUL URLATI cu sediul in oraşul Urlati,  cod poştal 106300, str. 23 August, nr. 9, telefon/fax 0244 271 429/0244 270 010, e-mail primaria_urlati@yahoo.com ,  reprezentata prin Machitescu Marian, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului  : « « PUZ “SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN   DIN ZONA SPATII VERZI PARTIAL IN ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII (S=5 797) SI PARTIAL IN ZONA MIXTA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII SI SPATII VERZI, AGREMENT SI SPORT (S=3 951mp) PENTRU AMPLASARE CRESA SI BAZIN INOT  (Sst= 21044 mp)  cu  amplasamentul in oraşul Urlati, cod poştal 106300, str. Mihai Viteazu, nr. FN (Tarla 116, parcela 7104/1)  de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Posted in Publicitatewith No Comments →

APEL DE SELECȚIE M5/6A (varianta simplificată)01.11.19

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M5/6A -1/19-11.01.2019
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M5/6A -”Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol în vederea diversificării activităţilor, creşterii competitivităţii economice şi sporirii locurilor de muncă în localităţile din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”.

I. Data lansării apelului de selecție: 11.01.2019
II. Data limită de depunere a proiectelor: 15.02.2019
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 16.00. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

APEL DE SELECȚIE M2/6B (varianta simplificată)01.11.19

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/6B -1/19-11.01.2019
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B – ”Dezvoltarea investiţiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală şi de amenajare peisagistică a localităţilor, infrastructura pentru valorificarea produselor locale şi pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie”.

I. Data lansării apelului de selecție: 11.01.2019
II. Data limită de depunere a proiectelor: 15.02.2019
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

SC Neptun Câmpina angajează personal pentru stațiile de carburanți ETU OIL&GAS01.05.19

SC NEPTUN SA Câmpina angajează, pentru stațiile de carburanți ETU OIL&GAS din Câmpina, DN1-Cornu și DN1-Păulești:
– LUCRĂTOR COMERCIAL (OPERATOR POMPE )
– SPĂLĂTOR VEHICULE
– CASIER

Condiții de angajare:
- Absolvenți de școli profesionale, cursuri calificare;
- Abilități de comunicare și relaționare cu clienții, aspect fizic plăcut și îngrijit;
- Experiența în domeniu constituie avantaj;
- Domiciliul în Câmpina sau localitățile învecinate.

ECONOMIST

Condiții de angajare:
- Licențiat în Contabilitate și Informatica de gestiune;
- Experiență în domeniu minim 3 ani; (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

SC NEPTUN SA Câmpina angajează personal în vederea calificării01.05.19

SC NEPTUN SA Câmpina angajează personal în vederea calificării în meseriile de:
– Frezor dantură
– Rectificator universal
– Operator CNC
– Strungar universal

Calificarea se va desfășura în cadrul societății în baza unui contract individual de muncă încheiat pe durată determinată și a unui contract de adaptare/formare profesională, anexă la contractual individual de muncă. Pe perioada contractuală, candidații vor fi pregătiți teoretic, practic și evaluați periodic în vederea definitivării pe un post într-una din meseriile menționate. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

SC GENSTEEL SRL angajează FIERARI ȘI DULGHERI01.05.19

SC GENSTEEL SRL, societate de construcții, angajează FIERARI ȘI DULGHERI         

Se cer: experiență în domeniu și seriozitate
Se oferă: contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă
Persoanele interesate pot depune CV la: officegensteel@gmail.com. Relații la telefon:  0732.562.667.

Posted in Publicitatewith No Comments →

SC FORJA NEPTUN SRL angajează OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV01.05.19

SC FORJA NEPTUN SRL angajează OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV cu responsabilitatea principală: efectuarea de examinări cu ultrasunete a materialelor metalice laminate, forjate.

Condiții:
- Experiență în activitatea de examinare cu ultrasunete;
- Atestat / certificat de examinare US nivel II;
- Abilitatea de efectuare a examinărilor nedistructive cu lichide penetrante și particule magnetice – constituie un avantaj. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț angajare12.20.18

Centrul Medical Ozon Clinic Therapy angajează asistent medical generalist.

Dorim să avem alături de noi colegi care să demonstreze și să promoveze valorile centrului nostru medical prin:
- respectarea programului stabilit
- asumarea răspunderii pentru activitățile efectuate
- promovarea calității serviciilor, oferirea către pacient de rezolvări eficiente, diferite, inedite, simple și rapide
- susținerea și implicarea în atingerea obiectivelor centrului medical
Experiența în domeniu constituie un mare avantaj. Acestea sunt câteva dintre cerințele noastre. Pentru mai multe detalii vă așteptăm la sediul Centrului Medical Ozon Clinic Therapy, Câmpina, str. 1 Mai, nr.31. Ne puteți contacta la numerele de telefon 0720.284.849, 0344.198.541 sau la e-mail: office.clinictherapy@gmail.com.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public12.18.18

​PRIMĂRIA COMUNEI COLCEAG. cu sediul in com.COLCEAG, sat Colceag,  nr.195A, cod postal 107170, tel 0244 447 001 ,  reprezentata prin Enache Marin-primar , anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : « « “PUZ –INTRODUCERE 2 TERENURI IN INTRAVILAN (S=46491mp) ZONA UNITATI AGROZOOTEHNICE PENTRU AMPLASARE 2 FERME AGROZOOTEHNICE SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=54397MP)” cu amplasamentul in com. COLCEAG, sat Colceag, nr.cad.22055, 22062, 20624, 22017, 22015, 21265, 21597, 22023, , 21959, 20993, 20841, 21936, 21814, 21159, 21576, 20366, tarla 30, parcelele 296/1-100, De292, DJ102N de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public12.17.18

Comuna Florești, cu sediul in comuna Florești, sat Florești, nr. 604, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare rețea apa, satele Novacesti și Cătina, comuna Floresti”, propus a fi amplasat in comuna Florești, satele Novacesti și Cătina.

Indormatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protecția mediului Prahova, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești și la sediul Primăriei comunei Floresti, din comuna Florești, sat Florești, nr. 604, de luni pana vineri, între orele 9-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Autorității Competente APM Prahova, Str. Ghe. GR. Cantacuzino, nr. 306.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului de execuție: Expert debutant cu atribuții în domeniul psihologiei, din cadrul Biroului testări12.14.18

Postul pentru care se organizează concursul:
- 1 post de execuție expert debutant;
- Principalele cerinţe ale postului sunt evaluarea psihologică a candidaţilor în raport cu standardele stabilite pentru fiecare categorie și executarea de analize statistice ale rezultatelor.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public11.30.18

​ORASUL URLATI cu sediul in oraşul Urlati, cod poştal 106300, str. 23 August, nr. 9, telefon/fax 0244 271 429/0244 270 010, e-mail primaria_urlati@yahoo.com ,  reprezentata prin Machitescu Marian , TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI “PUZ “SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN DIN ZONA SPATII VERZI PARTIAL IN ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII (S=5 797) SI PARTIAL IN ZONA MIXTA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII SI SPATII VERZI, AGREMENT SI SPORT (S=3 951mp) PENTRU AMPLASARE CRESA SI BAZIN INOT (Sst= 21044 mp) cu  amplasamentul in oraşul Urlati, cod poştal 106300, str. Mihai Viteazu, nr. FN (Tarla 116, parcela 7104/1) ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public11.30.18

​PRIMĂRIA COMUNEI COLCEAG. cu sediul in com.COLCEAG, sat Colceag,  nr.195A, cod postal 107170, tel 0244 447 001 ,  reprezentata prin Enache Marin-primar , TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI “PUZ –INTRODUCERE 2 TERENURI IN INTRAVILAN (S=46491mp) ZONA UNITATI AGROZOOTEHNICE PENTRU AMPLASARE 2 FERME AGROZOOTEHNICE SI AMENAJARE DRUM ACCES(Sst=54397MP)” cu amplasamentul in com. COLCEAG, sat Colceag, nr.cad.22055, 22062, 20624, 22017, 22015, 21265, 21597, 22023, , 21959, 20993, 20841, 21936, 21814, 21159, 21576, 20366, tarla 30, parcelele 296/1-100, De292, DJ102N ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Posted in Publicitatewith No Comments →

 • You Avatar
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Servicii vidanjare

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF