Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
27 februarie 2019

DAVID COSMIN ION, cu domiciuliul in comuna Floresti, satFloresti, nr.290, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL CU REGIM DE INALTIME PARTER, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE SI UTILITATI SI ORGANIZARE EXECUTIE, IN SAT FLORESTI, COMUNA FLORESTI , JUDETUL PRAHOVA”

​Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Prahova, str. Ghe.Gr.Cantacuzino , nr.306 , Ploiesti  si la sediul Primarieicomunei Floresti din comuna Floresti , sat Floresti , nr.604, de luni pana vineri intre orele 9-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Autoritatii competente APM Prahova, str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
27 februarie 2019

​COMUNA CEPTURA cu sediul in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, cod postal 107125, tel/fax 0244 445 002, email primariaceptura@yahoo.com  reprezentata prin Chioveanu Constantin-primar,anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : : « « PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE ,MODIFICARE PARTIALA  ZONIFICARE FUNCTIONALA DIN ZONA CAI DE COMUNICATIE FEROOVIARA IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI SIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA, REGLEMENTARE ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI AMENAJARE ACCESE  ( Sstud=40871 mp), IN com.Ceptura,sat Ceptura de Jos, nr.cadastrale : 21486  (str. Garii ) ; 21328  21355 ; 20079 ; Tarla 21 , Parcela P 699; 20424 ;tarla 22, Parcela Cc 700; Tarla 143,Parcela A 4153;   20574 , Tarlaua 143, Parcelele Cc 4153/1/,4153/2,4153/3, 4153/4, 4153 /5, 4153/6 , nr.cad. 21384 (str.Manastirii ) ;21151 ;  21459  , Tarla 23  , Parcela Cc 719, A 720  , nr.cad.21168 –DJ 102 K   ,Tarlaua 23, parcela  A 717, Cc 718, Cc 719, A 720 ,Tarlaua 22,  A 721, V 723, A 724, V 725, nr.cad.20179,Cc 726, A728, V 727 ,Tarlaua 23, Parcela CI  729 ;  Tarla 24 , De 773, Cc 777,Cc772 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Neptun Câmpina angajează inginer mecanic și reprezentant comercial (Muntenia)
26 februarie 2019

SC Neptun SA, cu sediul în Câmpina, Strada Bobâlna, nr. 57-63, telefon 0244.335.651(2; 3), fax 0244.370.338, scoate la concurs următoarele posturi:

INGINER MECANIC

Cerințe:
- Absolvenți studii superioare în domeniul tehnic mecanic – preferabil specialitatea TCM / Mașini Unelte;
- Experiență de minim 2 ani lucrați în proiectare;
- Cunoștințe în proiectarea constructivă de mecanisme, reductoare, angrenaje;
- Cunoștințe Autocad, Autodesk Inventor;
- Domiciliul stabil în Câmpina sau zonele învecinate.

REPREZENTANT COMERCIAL – ECHIPAMENTE INDUSTRIALE ZONA SUD (MUNTENIA) Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M5/6A (varianta simplificată)
15 februarie 2019

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M5/6A -1/19-11.01.2019
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță prelungirea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M5/6A -”Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol în vederea diversificării activităţilor, creşterii competitivităţii economice şi sporirii locurilor de muncă în localităţile din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”.

I. Data lansării apelului de selecție: 11.01.2019
II. Data limită de depunere a proiectelor: 01.03.2019 prelungit de la 15.02.2019
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 16.00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M2/6B (varianta simplificată)
15 februarie 2019

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/6B -1/19-11.01.2019
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță prelungirea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B – ”Dezvoltarea investiţiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală şi de amenajare peisagistică a localităţilor, infrastructura pentru valorificarea produselor locale şi pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie”.

I. Data lansării apelului de selecție: 11.01.2019
II. Data limită de depunere a proiectelor: 22.03.2019, prelungit de la 15.02.2019
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 16.00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
12 februarie 2019

​PRIMĂRIA ORASULUI COMARNIC cu sediul in ORAS COMARNIC, str.Republicii, nr.104, cod postal 105700, tel 0244 360 076, fax 0244 360 076, email primariacomarnic@yahoo.com  reprezentata prin Sorin Nicolae Popa-primar, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : : « « PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE , ZONA TERENURI AFLATE  PERMANENT SUB APE, ZONA CAI DE COMUNICATII, ZONA PERDELE DE PROTECTIE SI ZONA LOCUINTE SI FUNCT. CAMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII,CAI DE COMUNICATII SI ZONA LOCUINTE pentru amplasare SPATIU COMERCIAL si amenajare acces (Sst=24143mp), IN -oras Comarnic, str.Poiana, str.Ghiosesti, DN1, T40, Cc595, CC596, NC24904, NC24903, NC134 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Neptun Câmpina angajează lucrător comercial, casier și lucrător în bucătărie
12 februarie 2019

SC NEPTUN SA, cu sediul în Câmpina, telefon 0244.335.651; fax 0244.370.338, angajează pentru stațiile de carburanți ETU OIL&GAS din Câmpina, DN1-Cornu, DN1-Păulești :
– LUCRĂTOR COMERCIAL (OPERATOR POMPE )
– CASIER

Condiții de angajare:
- Absolvenți de școli profesionale, cursuri calificare
- Abilități de comunicare și relaționare cu clienții, aspect fizic plăcut și îngrijit
- Experiența în domeniu constituie avantaj
- Domiciliul în Câmpina sau localitățile învecinate

LUCRĂTOR ÎN BUCĂTĂRIE la Restaurant ETU Pizza &Grill Cornu Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | 1 comentariu →

Anunț public privind organizarea unei licitații publice pentru închirierea de spații comerciale în corpurile C1 și C2 ale Pieței Centrale Câmpina
4 februarie 2019

Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Câmpina anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru închiriere spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1 ale Pieței Centrale, după cum urmează:
1. PARTER CORP C2: în suprafață de 137,79 mp
Destinație: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004. Prețul de pornire al licitației este de 2 lei/mp/zi aprobat la 31.01.2019 prin hotărâre a Consiliului Local Câmpina. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
ETAJ CORP C2: în suprafață de 304,62 mp, spațiu necompartimentat (open space)
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 304,62 mp. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
4 februarie 2019

​COMUNA CEPTURA cu sediul in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, cod postal 107125, tel/fax 0244 445 002, email primariaceptura@yahoo.com  reprezentata prin Chioveanu Constantin-primar, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE ,MODIFICARE PARTIALA  ZONIFICARE FUNCTIONALA DIN ZONA CAI DE COMUNICATIE FEROOVIARA IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI SIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA, REGLEMENTARE ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI AMENAJARE ACCESE  ( Sstud=40871 mp), IN com.Ceptura,sat Ceptura de Jos, nr.cadastrale : 21486  (str. Garii ) ; 21328  21355 ; 20079 ; Tarla 21 , Parcela P 699; 20424 ;tarla 22, Parcela Cc 700; Tarla 143,Parcela A 4153;   20574 , Tarlaua 143, Parcelele Cc 4153/1/,4153/2,4153/3, 4153/4, 4153 /5, 4153/6 , nr.cad. 21384 (str.Manastirii ) ;21151 ;  21459  , Tarla 23  , Parcela Cc 719, A 720  , nr.cad.21168 –DJ 102 K   ,Tarlaua 23, parcela  A 717, Cc 718, Cc 719, A 720 ,Tarlaua 22,  A 721, V 723, A 724, V 725, nr.cad.20179,Cc 726, A728, V 727 ,Tarlaua 23, Parcela CI  729 ;  Tarla 24 , De 773, Cc 777,Cc772,ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
31 ianuarie 2019

​COMUNA CEPTURA cu sediul in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, cod postal 107125, tel/fax 0244 445 002, email primariaceptura@yahoo.com  reprezentata prin Chioveanu Constantin-primar, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE ,MODIFICARE PARTIALA  ZONIFICARE FUNCTIONALA DIN ZONA CAI DE COMUNICATIE FEROOVIARA IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI SIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA, REGLEMENTARE ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI AMENAJARE ACCESE  ( Sstud=40871 mp), IN com.Ceptura,sat Ceptura de Jos, nr.cadastrale : 21486  (str. Garii ) ; 21328  21355 ; 20079 ; Tarla 21 , Parcela P 699; 20424 ;tarla 22, Parcela Cc 700; Tarla 143,Parcela A 4153;   20574 , Tarlaua 143, Parcelele Cc 4153/1/,4153/2,4153/3, 4153/4, 4153 /5, 4153/6 , nr.cad. 21384 (str.Manastirii ) ;21151 ;  21459  , Tarla 23  , Parcela Cc 719, A 720  , nr.cad.21168 –DJ 102 K   ,Tarlaua 23, parcela  A 717, Cc 718, Cc 719, A 720 ,Tarlaua 22,  A 721, V 723, A 724, V 725, nr.cad.20179,Cc 726, A728, V 727 ,Tarlaua 23, Parcela CI  729 ;  Tarla 24 , De 773, Cc 777,Cc772,ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

 

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
31 ianuarie 2019

​COMUNA FILIPESTII DE PADURE cu sediul in com.Filipestii de Padure, sat Filipestii de Padure, str.Valea Rea nr.343, cod postal 107245, tel/fax 0244 386801 ,  reprezentata prin Morarescu Costel-primar,  TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=7042.2MP) ZONA MIXTA SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA PENTRU AMPLASARE FABRICA MEDICAMENTE DE UZ VETERINAR(SST=22568,01MP)”  cu  amplasamentul in Com.FILIPESTII DE PADURE, sat Filipestii de Padure, DJ720, NC22018,20787, T13, A350/5, F361/1 , ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
28 ianuarie 2019

​COMUNA FILIPESTII DE PADURE cu sediul in com.Filipestii de Padure, sat Filipestii de Padure, str.Valea Rea nr.343, cod postal 107245, tel/fax 0244 386801 ,  reprezentata prin Morarescu Costel-primar, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=7042.2MP) ZONA MIXTA SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA PENTRU AMPLASARE FABRICA MEDICAMENTE DE UZ VETERINAR(SST=22568,01MP)”  cu  amplasamentul in Com.FILIPESTII DE PADURE, sat Filipestii de Padure, DJ720, NC22018,20787, T13, A350/5, F361/1 , ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
24 ianuarie 2019

​PRIMĂRIA ORASULUI COMARNIC cu sediul in ORAS COMARNIC, str.Republicii, nr.104, cod postal 105700, tel 0244 360 076, fax 0244 360 076,email primariacomarnic@yahoo.com  reprezentata prin Sorin Nicolae Popa-primar, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE , ZONA TERENURI AFLATE  PERMANENT SUB APE, ZONA CAI DE COMUNICATII, ZONA PERDELE DE PROTECTIE SI ZONA LOCUINTE SI FUNCT. CAMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII,CAI DE COMUNICATII SI ZONA LOCUINTE pentru amplasare SPATIU COMERCIAL si amenajare acces (Sst=24143mp), IN -oras Comarnic, str.Poiana, str.Ghiosesti, DN1, T40, Cc595, CC596, NC24904, NC24903, 134, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
21 ianuarie 2019

PRIMĂRIA ORASULUI COMARNIC  cu sediul in ORAS COMARNIC, str.Republicii, nr.104, cod postal 105700, tel 0244 360 076, fax 0244 360 076, email primariacomarnic@yahoo.com  reprezentata prin Sorin Nicolae Popa-primar,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE , ZONA TERENURI AFLATE  PERMANENT SUB APE, ZONA CAI DE COMUNICATII, ZONA PERDELE DE PROTECTIE SI ZONA LOCUINTE SI FUNCT. CAMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII,CAI DE COMUNICATII SI ZONA LOCUINTE pentru amplasare SPATIU COMERCIAL si amenajare acces (Sst=24143mp), IN -oras Comarnic, str.Poiana, str.Ghiosesti, DN1, T40, Cc595, CC596, NC24904, NC24903, 134, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
18 ianuarie 2019

​ S.C.VULTURUL S.A.anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: DESFIINTARE CONSTRUCTII C1-C6 DIN INCINTA S.C.VULTURUL S.A.” propus a fi amplasat in Jud.Prahova, ORASUL COMARNIC, STR.REPUBLICII, NR.4, NC24903, T40, Cc596​
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova si la sediul Primariei Baicoi, in zilele de 18.01.2019-23.01.2019, Intre orele 8-16.
​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medis reclama generala

 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF