Anunţ public privind decizia etapei de incadrare
5 iulie 2018

​PRIMĂRIA COMUNEI BREBU cu sediul in COM.BREBU, sat Brebu Manastirei, nr.802, cod postal 107105, tel 0244-357521, fax 0244-358041, reprezentata prin Ungureanu Gheorghe Adrian-primar , anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului :« « PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=3841.47mp) –ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE SI ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA PENTRU AMPLASARE GOSPODARIE APA SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=4684.19mp), IN COM.BREBU, sat Brebu Megiesesc, nr.cadastral 22594, T10, parcela Ps406, Ds1278, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

SC LE GRAND G&G SRL Câmpina, societate de construcții, angajează LĂCĂTUȘ CONFECȚII METALICE
30 iunie 2018

Cerințe:
- Experiență
- Capacitatea de a citi planuri
- Abilități de trasare și prelucrare elemente
- Abilități de montaj confecții metalice

Se oferă:
- Contract de muncă pe perioadă nedeterminată
- Condiții bune de salarizare

Relații la telefon 0732.562.667.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

SC GENSTEEL SRL CORNU angajează dulgheri și fierari-betoniști
30 iunie 2018

Cerințe: seriozitate, experiență în domeniu, capacitate de a citi planuri
Se oferă: contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă
Relații la telefon 0732.562.667.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

APEL DE SELECȚIE M3/2A (varianta simplificată)
29 iunie 2018

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M3/2A -1/18-29.06.2018
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M3/2A -”Susținerea dezvoltării și diversificării activităților agricole”.
I. Data lansării apelului de selecție: 29.06.2018
II. Data limită de depunere a proiectelor: 15.08.2018
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09,00 – 16,00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

SC FORJA NEPTUN SRL angajează INGINER SECȚIE TRATAMENTE TERMICE
27 iunie 2018

Condiții:
- Studii superioare tehnice – profil Metalurgie / Deformări plastice la cald;
- Experiență într-o funcție de conducere și de coordonare;
- Bune cunoștinte în sistem de operare Microsoft Office. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
26 iunie 2018

Primaria comunei Dumbrava, cu sediul in comuna Dumbrava, sat Dumbrava, nr. 448, cod poștal 107220, tel/fax 0244.471.400, e-mail primariadumbrava@gmail.com, reprezentata prin Apostol Marian – primar, anunța publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului “PUZ introducere teren in intravilan (S=2388mp), zona dotări tehnico-edilitare pentru amplasare stație epurare și amenajare acces (Sst=3425mp), in comuna Dumbrava, sat Cornu de Sus, DC81, T60, Ps390, DC81, Ccn389, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri si programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiie pentru Protecția Mediului Prahova sau pe siteul http://apmph.anpm.ro, office@apmph.anom.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

ELECTROUTILAJ SA CÂMPINA angajează DIRECTOR VÂNZĂRI
16 iunie 2018

Societatea ELECTROUTILAJ SA CÂMPINA angajează DIRECTOR VÂNZĂRI. 

Responsabilități:

• Elaborarea și implementarea strategiilor comerciale în conformitate cu scopurile și obiectivele companiei
• Înțelegerea cerințelor clienților existenți pentru ca nevoile lor să fie îndeplinite
• Identificarea de noi clienți și dobândirea unor noi colaborări, consolidarea relațiilor comerciale cu clienții existenți
• Monitorizarea performanței activităților comerciale și pregătirea de rapoarte pentru managementul superior
• Cercetează și analizează piața pentru a crea planuri detaliate privind oportunitățile comerciale (marketing, extinderea și dezvoltarea afacerilor) Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

LE GRAND G&G SRL angajează CONTABIL / ECONOMIST
13 iunie 2018

Societatea de construcții LE GRAND G&G SRL angajează CONTABIL / ECONOMIST

Responsabilități:
- Efectuarea înregistrarilor contabile în conformitate cu legislația în vigoare
- Înregistrarea corectă și la zi a tuturor datelor de contabilitate primară și gestiune contabilă
- Participarea la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanțului contabil
- Respectă prevederile legale în domeniu
- Efectuarea tuturor activităților legate de evidența personalului și de salarizare din cadrul firmei
- Se achită de atribuțiile prevăzute în fișa postului și de sarcinile concrete de muncă, în conformitate cu criteriile de performanță ale postului. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

SC NEPTUN SA Câmpina angajează personal în vederea calificării
11 iunie 2018

SC NEPTUN SA angajează personal în vederea calificării în meseriile de:
– Frezor dantură, caneluri
– Rectificator dantură, interior, exterior
– Operator CNC

Calificarea se va desfășura în cadrul societății în baza unui contract individual de muncă încheiat pe durată determinată de 6 luni și a unui contract de adaptare/formare profesională, anexă la contractul individual de muncă. Pe perioada contractuală, candidații vor fi pregătiți teoretic, practic și evaluați periodic în vederea definitivării pe un post într-una din meseriile enumerate mai sus. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
7 iunie 2018

Primăria comunei Dumbrava cu sediul în comuna Dumbrava, sat Dumbrava, nr. 448, cod poștal 107220, tel/fax 0244.471.400, e-mail primariadumbrava@gmail.com, reprezentată prin Apostol Marian – primar, titularul planului / programului “PUZ introducere teren în intravilan (S=2.388mp) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare stație epurare și amenajare acces (Sst = 3.425mp), în comuna Dumbrava, sat Cornu de Sus, DC81, T60, Ps390, DC81, Ccn389, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/ programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova de luni până joi între orele 9-11. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova, în termen de 15 zile de la data pulicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
7 iunie 2018

Primăria comunei Brebu cu sediul în comuna Brebu, sat Brebu Manastirei, nr. 802, cod poștal 107105, tel 0244.357.521, fax 0244.358.041, reprezentată prin Ungureanu Gheorghe Adrian – primar, titularul planului / programului “PUZ introducere teren în intravilan (S=3.841,47mp) zonă dotări tehnico-edilitare și zonă căi de comunicație rutieră pentru amplasare gospodărie apă și amenajare drum acces (Sst = 4.684,19mp), în comuna Brebu, sat Brebu Megieșesc, nr. Cadastral 22594, T10, parcela Ps406, Ds1278, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/ programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova de luni până joi între orele 9-11. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova, în termen de 15 sile de al data pulicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
7 iunie 2018

Primăria comunei Dumbrava cu sediul în comuna Dumbrava, sat Dumbrava, nr. 448, cod poștal 107220, tel/fax 0244.471.400, e-mail primariadumbrava@gmail.com, reprezentată prin Apostol Marian – primar, titularul planului / programului “PUZ introducere teren în intravilan (S=4.000mp) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare stație epurare și amenajare acces (Sst = 4.539mp), în comuna Dumbrava, sat Trestienii de Sus, DC84, NC23756, DC84, T22, Ps169, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/ programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova de luni până joi între orele 9-11. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova, în termen de 15 sile de al data pulicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

GAL “Dealurile Sultanului” – APEL DE SELECȚIE M5/6A (varianta simplificată)
1 iunie 2018

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M5/6A -1/18-01.06.2018
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M5/6A -”Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol în vederea diversificării activităţilor, creşterii competitivităţii economice şi sporirii locurilor de muncă în localităţile din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”.

I. Data lansării apelului de selecție: 01.06.2018
II. Data limită de depunere a proiectelor: 06.07.2018
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

GAL “Dealurile Sultanului” – APEL DE SELECȚIE M2/6B (varianta simplificată)
1 iunie 2018

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/6B -1/18-01.06.2018
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B – ”Dezvoltarea investiţiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală şi de amenajare peisagistică a localităţilor, infrastructura pentru valorificarea produselor locale şi pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie”.

I. Data lansării apelului de selecție: 01.06.2018
II. Data limită de depunere a proiectelor: 20.07.2018
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Angajări la HUTCHINSON Brașov pentru persoane din zona Câmpina
16 mai 2018

HUTCHINSON Brașov (companie producătoare de garnituri de cauciuc) angajează:
– Operatori producție (necalificați)
– Operatori laminare
– Reglori mașini-unelte
– Stivuitoriști
– Electricieni și mecanici Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  AISI 1

  Servicii vidanjare

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF