Anunţ public
20 aprilie 2018

Boboleanu Ştefan, cu domiciliul în Italia, oraşul Alcamo, regiunea Sicilia, Via Veronica Lazio, nr. 61/P, 1-2, telefon 0724.520.598, titular al planului / programului “PUZ – ridicare restricţie de construire pentru amplasare locuinţă şi spălătorie auto şi amenajare acces (Sst=6647mp)”, cu amplasamentul în comuna Gorgota, sat Potigrafu, DN1, De465, NC20423, T46, A463/49 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul / programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9-11. Observaţii, comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

SC NEPTUN SA Câmpina angajează personal în vederea calificării
16 aprilie 2018

SC NEPTUN SA Câmpina angajează personal în vederea calificării în meseriile de:
– Frezor dantură, caneluri
– Rectificator dantură, interior, exterior
– Operator CNC

Calificarea se va desfășura în cadrul societății în baza unui contract individual de muncă încheiat pe durată determinată de 6 luni și a unui contract de adaptare/ formare profesională, anexă la contractul individual de muncă. Pe perioada contractuală candidații vor fi pregătiți teoretic, practic și evaluați periodic în vederea definitivării pe un post într-una din meseriile menționate. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

FORJA NEPTUN CÂMPINA angajează INGINER MENTENANȚĂ
13 aprilie 2018

 Condiții:
- Studii superioare tehnice
- Experiență de minim 3 ani în coordonarea activității de întreținere și reparație echipamente de producție și instalații
- Cunoștințe operare PC (WORD, EXCEL)
- Persoană flexibilă, comunicativă, organizată Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Campanie de colectare deșeuri electrice și electronice la Breaza
11 aprilie 2018

Primăria orașului Breaza, Floricon Salub și CCR Logistics System organizează sâmbătă, 21 aprilie 2018, campania trimestrială de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Astfel, cine dorește să se debaraseze de echipamentele electronice nefuncționale sau depășite tehnic le poate aduce direct la punctul de colectare special amenajat în zona Primăriei Breaza. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Neptun Câmpina angajează casier pentru ETU Oil&Gas
6 aprilie 2018

SC Neptun SA, cu sediul în Câmpina, str. Bobâlna, nr. 57-63, tel. 0244.335.651; 2; 3, fax 0244.370.338, angajează CASIER pentru stațiile Etu Oil&Gas. 
Condiții de angajare:
- Absolvenți de liceu, școli profesionale, cursuri calificare;
- Experiența în domeniu constituie avantaj;
- Domiciliul în Câmpina sau zonele învecinate;
- Disponibilitate la lucru în ture.
Depunerea CV-urilor și scrisorilor de intenție se va face la sediul societății sau pot fi trimise prin fax 0244.370.338 ori e-mail: office@neptun-gears.ro, până la data de 30.04.2018. Persoanele selectate în vederea interviului vor fi anuntațe telefonic.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE TESTARE ȘI ANALIZE TEHNICE – P+2E, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ
4 aprilie 2018

S.C. MANOR LABORATORY CENTER S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE TESTARE ȘI ANALIZE TEHNICE – P+2E, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ, amplasat în str. PALTINULUI, TARLA 626, PARCELA CC894, mun. PLOIEȘTI, jud. PRAHOVA.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 și la sediul S.C. MANOR LABORATORY CENTER S.R.L. din SPLAIUL UNIRII, nr. 162, CLĂDIRE LABORATOR, et. 1, sector 4, BUCUREȘTI, în zilele de 04-10 aprilie 2018, între orele 9:00-15:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
3 aprilie 2018

Primăria Comunei Teișani, cu sediul în comuna Teișani, sat Teișani, nr. 517, cod poștal 107595, tel 0244.288207, fax 0244.288572, reprezentată prin Stanciu Gheorghe – primar anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului “PUZ introducere teren în intravilan (S=800mp) zonă instituții și servicii în vederea amplasării unui canton silvic (Sst=20003mp), în comuna Teișani, sat Teișani, nr. cadastral 21482, T27, parcela 611, drum, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova sau pe site-ul http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M4/6B (varianta simplificată)
29 martie 2018

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M4/6B -1/17-29.11.2017
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță PRELUNGIREA primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M4/6B – ”Sprijin pentru investiţiile în infrastructura socială pentru comunităţile şi categoriile de populaţie defavorizate, marginalizate sau cu risc de săracie şi excluziune socială ridicată, implicit minorităţi etnice din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”.
I. Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017
II. Data limită de depunere a proiectelor: 31.05.2018, prelungit de la data de 30.03.2018.
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09,00 – 16,00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Neptun Câmpina angajează AJUTOR BUCĂTAR ȘI CASIER pentru benzinăriile Etu Oil&Gas
24 martie 2018

SC Neptun SA, cu sediul în Câmpina, str. Bobâlna, nr. 57-63, tel. 0244.335.651; 2; 3, fax 0244.370.338, angajează pentru stațiile Etu Oil&Gas: AJUTOR BUCĂTAR ȘI CASIER.

Condiții de angajare:
- Absolvenți de liceu, școli profesionale, cursuri calificare;
- Experiența în domeniu constituie avantaj;
- Domiciliul în Câmpina sau zonele învecinate;
- Disponibilitate la lucru în ture.
Depunerea CV-urilor și scrisorilor de intenție se va face la sediul societății sau pot fi trimise prin fax 0244.370.338 ori e-mail: office@neptun-gears.ro, până la data de 31.03.2018. Persoanele selectate în vederea interviului vor fi anuntațe telefonic.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
15 martie 2018

Primăria Comunei Teișani, cu sediul în comuna Teișani, sat Teișani, nr. 517, cod poștal 107595, tel 0244.288207, fax 0244.288572, reprezentată prin Stanciu Gheorghe – primar titular al planului / programului “PUZ introducere teren în intravilan (S=800mp) zonă instituții și servicii în vederea amplasării unui canton silvic (Sst=20003mp), în comuna Teișani, sat Teișani, nr. cadastral 21482, T27, parcela 611, drum, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova de luni până joi între orele 9-11. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
12 martie 2018

Primăria Comunei Tîrgșoru Vechi, cu sediul în Tîrgșoru Vechi, sat Strejnicu, Str. Principală, nr. 200, cod poștal 107592, , tel 0244.482291, fax 0244.482291, reprezentată prin Drăgan Nicolae, primar, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului / programului “PUZ introducere tern în intravilan (S=24979mp) zonă mixtă instituții și servicii și căi de comunicație și dotări aferente și zonă căi rutiere de comunicație pentru amplasare motel – restaurant, stație alimentare carburanți, spălătorie auto și parcare tiruri și amenajare acces (Sst=40574mp)” cu amplasamentul în comuna Tîrgșoru Vechi, sat Strejnicu, DJ 129, T25, A151/3, A151/26-29, De 151/25, mun. Ploiești, DN 1, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova sa pe site-ul http://apmph.anpm.ro, office@apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
12 martie 2018

Primăria Comunei Teișani, cu sediul în comuna Teișani, sat Teișani, nr. 517, cod poștal 107595, tel 0244.288207, fax 0244.288572, reprezentată prin Stanciu Gheorghe – primar titular al planului / programului “PUZ introducere teren în intravilan (S=800mp) zonă instituții și servicii în vederea amplasării unui canton silvic (Sst=20003mp), în comuna Teișani, sat Teișani, nr. cadastral 21482, T27, parcela 611, drum, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova de luni până joi între orele 9-11. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M4/6B (varianta simplificată)
27 februarie 2018

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M4/6B -1/17-29.11.2017
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță PRELUNGIREA primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M4/6B – ”Sprijin pentru investiţiile în infrastructura socială pentru comunităţile şi categoriile de populaţie defavorizate, marginalizate sau cu risc de săracie şi excluziune socială ridicată, implicit minorităţi etnice din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”.

I. Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017
II. Data limită de depunere a proiectelor: 30.03.2018, prelungit de la data de 01.03.2018.
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Angajări la SC LE GRAND G&G SRL
24 februarie 2018

SC LE GRAND G&G SRL (societate de construcții) angajează: dulgher, zidar, fierar-betonist, lăcătuș confecții metalice, rigipsar, zugrav, faianțar/mozaicar, montator pavaj, muncitori necalificați.

Cerințe: seriozitate, minim doi ani experiență în domeniu. Se oferă: salariu motivant, tichete de masă. Persoanele interesate pot trimite CV la e-mail: legrandgng@gmail.com. Telefon/fax 0344.566.341.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Angajări la SC GENSTEEL SRL
24 februarie 2018

SC GENSTEEL SRL (societate de construcții) angajează: muncitori necalificați, dulgheri, zidari, fierari-betoniști, lăcătuși confecții metalice, zugravi, rigipsari, faianțari, mozaicari, montatori pavaj.

Cerințe: seriozitate, calificare, minim doi ani experiență în domeniu. Se oferă: contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă. Persoanele interesate pot depune CV la sediul firmei – comuna Cornu, Bd. Eroilor, nr.483, bloc 5, parter sau pot trimite la e-mail: officegensteel@gmail.com; fax 0344.566.341.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  AISI 1

  Servicii vidanjare

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF