Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
20 februarie 2018

Primăria Orașului Breaza, cu sediul în orașul Breaza, Str. Republicii, nr. 82B, cod poștal 105400, tel/fax 0244.340.508, reprezentată prin Richea Gheorghe, primar,anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului / programului “PUZ schimbare parțială destinație teren din zonă căi de comunicații (S=429,72mp) în zonă mixtă instituții și servicii și locuințe și modificare reglementări urbanistice pentru amplasare bloc locuințe pentru tineri (Sst=2997)” cu amplasamentul în orașul Breaza, cartier Breaza de Sus, Str, Griviței, nr. 9bis, T28, Cc206, Str. Fragilor,de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova sau pe site-ul http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data prezentului anunţ.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M1/6A (varianta simplificată)
19 februarie 2018

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M1/6A -2/17-29.11.2017
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță PRELUNGIREA actualei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M1/6A -”Susținerea investițiilor în infrastructura de turism și încurajarea activităților turistice”.

I. Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017
II. Data limită de depunere a proiectelor: 16.03.2018, prelungit de la data de 20.02.2018
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00.
IV. Beneficiari eligibili:
- Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente sau nou‐înfiinţate (start‐ups) din teritoriul GAL Dealurile Sultanului;
- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole agroturistice în teritoriul GAL Dealurile Sultanului în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Neptun Câmpina angajează șef departament vânzări externe
16 februarie 2018

SC NEPTUN SA CÂMPINA angajează RESPONSABIL / ȘEF DEPARTAMENT VÂNZĂRI EXTERNE

Condiții de angajare:
- studii superioare tehnice: cunoșințe tehnice de bază în domeniul transmisiilor mecanice;
-  cunoașterea a una-două limbi străine (engleză, germană, franceză, italiană – citit, scris, vorbit la nivel avansat);
- experiența în ofertare, marketing, vânzări, cunoașterea legislației și procedurilor vamale constituie avantaj;
- abilități în organizare, coordonare și urmărire echipă;
- aptitudini de comunicare și negociere; Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
16 februarie 2018

Primăria Comunei Tîrgșoru Vechi, cu sediul în Tîrgșoru Vechi, sat Strejnicu, Str. Principală, nr. 200, cod poștal 107592, , tel 0244.482291, fax 0244.482291, reprezentată prin Drăgan Nicolae, primar, titular al planului / programului “PUZ introducere tern în intravilan (S=24979mp) zonă mixtă instituții și servicii și căi de comunicație și dotări aferente și zonă căi rutiere de comunicație pentru amplasare motel – restaurant, stație alimentare carburanți, spălătorie auto și parcare tiruri și amenajare acces (Sst=40574mp)” cu amplasamentul în comuna Tîrgșoru Vechi, sat Strejnicu, DJ 129, T25, A151/3, A151/26-29, De 151/25, mun. Ploiești, DN 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultată la sediul APM Prahova de luni până joi între orele 9-11. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
14 februarie 2018

SC ARS INDUSTRIAL SRL titular al proiectului “Construire hală de producție și depozitare pentru fabricarea de lichid parbriz, antigel și apă demineralizată și pentru fabricarea de pavaje, borduri și elemente beton, birouri (P+1E), platformă depozitare materiale chimice, bazin rezervă apă, amplasare module cabină pază, alei pietonale și platforme carosabile, parcare, împrejmuire teren, branșamente și utilități”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hală de producție și depozitare pentru fabricarea de lichid parbriz, antigel și apă demineralizată și pentru fabricarea de pavaje, borduri și elemente beton, birouri (P+1E), platformă depozitare materiale chimice, bazin rezervă apă, amplasare module cabină pază, alei pietonale și platforme carosabile, parcare, împrejmuire teren, branșamente și utilități”, propus a fi amplasat în comuna Florești, județul Prahova, cod poștal 107255. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Protecție a Mediului Prahova – Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 306, Ploiești 100507, județul Prahova, în zilele de luni – vineri între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet office@apmph.anom.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la încadrare in termen de 5 zile de la data prezentului anunț, până la data de 19.02.2018.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
13 februarie 2018

Primăria Comunei Tîrgșoru Vechi, cu sediul în Tîrgșoru Vechi, sat Strejnicu, Str. Principală, nr. 200, cod poștal 107592, , tel 0244.482291, fax 0244.482291, reprezentată prin Drăgan Nicolae, primar, titular al planului / programului “PUZ introducere tern în intravilan (S=24979mp) zonă mixtă instituții și servicii și căi de comunicație și dotări aferente și zonă căi rutiere de comunicație pentru amplasare motel – restaurant, stație alimentare carburanți, spălătorie auto și parcare tiruri și amenajare acces (Sst=40574mp)” cu amplasamentul în comuna Tîrgșoru Vechi, sat Strejnicu, DJ 129, T25, A151/3, A151/26-29, De 151/25, mun. Ploiești, DN 1, anunță publicul interesat asupra depunerii soicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultată la sediul APM Prahova de luni până joi între orele 9-11. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
8 februarie 2018

SC ARS INDUSTRIAL SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hală de producție și depozitare pentru fabricarea de lichid parbriz, antigel și apă demineralizată și pentru fabricarea de pavaje, borduri și elemente beton, birouri (P+1E), platformă depozitare materiale chimice, bazin rezervă apă, amplasare module cabină pază, alei pietonale și platforme carosabile, parcare, împrejmuire teren, branșamente și utilități”, propus a fi amplasat în comuna Florești, județul Prahova, cod poștal 107255. Informațille privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției de Protecție a Mediului Prahova – Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 306, Ploiești 100507, județul Prahova și la sediul SC Ars Industrial SRL, strada Mitr. Veniamin Costache, nr. 2, Bl. 27F, et. 2, ap. 9, județul Prahova, în zilele de luni – vineri între orele 9-13. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției de Protecție a Mediului Prahova, Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 306, Ploiești, 100507, județul Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
5 februarie 2018

Primăria Orașului Breaza, cu sediul în orașul Breaza, Str. Republicii, nr. 82B, cod poștal 105400, tel/fax 0244.340.508, reprezentată prin Richea Gheorghe, primar, titular al planului / programului “PUZ schimbare parțială destinație teren din zonă căi de comunicații (S=429,72mp) în zonă mixtă instituții și servicii și locuințe și modificare reglementări urbanistice pentru amplasare bloc locuințe pentru tineri (Sst=2997)” cu amplasamentul în orașul Breaza, cartier Breaza de Sus, Str, Griviței, nr. 9bis, T28, Cc206, Str. Fragilor, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova de luni până vineri între orele 9-11. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

SC FORJA NEPTUN SRL angajează OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV (311936)
4 februarie 2018

Responsabilitate principală – efectuarea de examinări cu ultrasunete a materialelor metalice laminate, forjate

Condiții:
- Experiență în activitatea de examinare cu ultrasunete;
- Atestat / certificat de examinare US nivel II;
- Disponibilitate la program flexibil;
- Abilitatea de efectuare a examinărilor nedistructive cu lichide penetrante și particule magnetice – constituie un avantaj. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
2 februarie 2018

Primăria Orașului Breaza, cu sediul în orașul Breaza, Str. Republicii, nr. 82B, cod poștal 105400, tel/fax 0244.340.508, reprezentată prin Richea Gheorghe, primar, titular al planului / programului “PUZ schimbare parțială destinație teren din zonă căi de comunicații (S=429,72mp) în zonă mixtă instituții și servicii și locuințe și modificare reglementări urbanistice pentru amplasare bloc locuințe pentru tineri (Sst=2997)” cu amplasamentul în orașul Breaza, cartier Breaza de Sus, Str, Griviței, nr. 9bis, T28, Cc206, Str. Fragilor, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova de luni până vineri între orele 9-11. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
31 ianuarie 2018

Primăria comunei Adunați, cu sediul în comuna Adunați, sat Adunați, nr. 87, cod poștal 107005, tel/fax 0244 395053, reprezentată prin Negotei Octavian – primar, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului “PUZ extindere intravilan (S=13435mp) și schimbare destinație din zonă locuințe și funcțiuni complementare pentru zonă spații verzi, agrement și sport în zonă unități industriale și depozite pentru amplasare loc de joacă și secție confecții textile și amenajare acces (Sst=16690mp)”, cu amplasamentul în comuna Adunați, sat Ocina de Jos, nr. cadastral 20345, 20707, T43, Cc2205, PsS2205, DJ100E, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planuri și programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova sa pe site-ul http://apmph.anpm.ro; office@apmph.ampm.ro, în termen de 10 zile de la data prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

SC GENSTEEL SRL angajează: ZIDARI, FIERARI-BETONIȘTI, DULGHERI, LĂCĂTUȘI MECANICI
30 ianuarie 2018

Societatea de construcții GENSTEEL SRL angajează: ZIDARI, FIERARI-BETONIȘTI, DULGHERI, LĂCĂTUȘI MECANICI.
Cerințe: calificare, seriozitate
Relații la telefon 0732.562.667. E-mail: officegensteel@gmail.com.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Electroutilaj SA Câmpina angajează vopsitor industrial și bobinator motoare electrice de curent continuu
29 ianuarie 2018

SC ELECTROUTILAJ SA Câmpina angajează:

1.  Vopsitor industrial
Condiții de angajare:
- Certificat (diplomă) de calificare;
- Experiența în domeniu constituie un avantaj;
- Rigurozitate în respectarea sarcinilor de serviciu și a termenelor de execuție.

 2.  Bobinator motoare electrice de curent continuu
Condiții de angajare:
- Certificat (diplomă) de calificare;
- Experiență în domeniu de minim 5 ani.

Persoanele interesate pot trimite CV la fax 0244.335.754, e-mail: office@electroutilaj.ro sau le pot aduce la sediul firmei – Câmpina, str. Bobâlna, nr.44. Data interviului de selecție va fi comunicată telefonic candidaților.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M4/6B (varianta simplificată)
29 ianuarie 2018

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M4/6B -1/17-29.11.2017
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță PRELUNGIREA primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M4/6B – ”Sprijin pentru investiţiile în infrastructura socială pentru comunităţile şi categoriile de populaţie defavorizate, marginalizate sau cu risc de săracie şi excluziune socială ridicată, implicit minorităţi etnice din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”.

I. Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017

II. Data limită de depunere a proiectelor: 01.03.2018, prelungit de la data de 31.01.2018.

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M2/6B (varianta simplificată)
29 ianuarie 2018

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/6B -2/17-29.11.2017
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță prelungirea actualei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B – ”Dezvoltarea investiţiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală şi de amenajare peisagistică a localităţilor, infrastructura pentru valorificarea produselor locale şi pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie”.

I. Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017

II. Data limită de depunere a proiectelor: 28.02.2018, prelungit de la data de 31.01.2018

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  AISI 1

  Servicii vidanjare

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF