PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M1/6A (varianta simplificată)
29 ianuarie 2018

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M1/6A -2/17-29.11.2017. 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță PRELUNGIREA actualei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M1/6A -”Susținerea investițiilor în infrastructura de turism și încurajarea activităților turistice”.

I. Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017
II. Data limită de depunere a proiectelor: 20.02.2018, prelungit de la data de 31.01.2018.
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Neptun Câmpina angajează reprezentant vânzări
27 ianuarie 2018

SC NEPTUN SA, cu sediul în Câmpina, str.Bobâlna, nr.57-63, telefon 0244.335.651, fax 0244.370.338, angajează REPREZENTANT VÂNZĂRI.

Cerințe:
- Absolvenți studii superioare, (de preferat) în domeniul ingineriei mecanic, TCM, utilaj petrolier;
- Cunoștințe de operare PC, MS Office, Internet;
- Experiență în domeniul vânzării de produse industriale;
- Disponibilitate deplasări în țară;
- Abilități de comunicare și relaționare cu clienții, aspect fizic plăcut și îngrijit;
- Permis de conducere categoria B;
- Domiciliul stabil în Câmpina sau zonele învecinate. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Neptun Câmpina angajează inginer tehnolog
27 ianuarie 2018

SC NEPTUN SA, cu sediul în Câmpina, str. Bobâlna, nr.57-63, telefon 0244.335.651, fax 0244.370.338, angajează INGINER TEHNOLOG.

Cerințe:
- Absolvenți  studii superioare în domeniul tehnic mecanic – preferabil specialitatea TCM / Mașini Unelte;
- Experiență de minim 2 ani;
- Cunoștințe în proiectarea constructivă de mecanisme, reductoare, angrenaje;
- Domiciliul stabil în Câmpina sau zonele învecinate. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Angajări la benzinăria OMV Câmpina
16 ianuarie 2018

Societate comercială, partener OMV Petrom Marketing SRL, angajează personal pentru Stația de distribuție carburant OMV Câmpina, pentru activitatea de consultant vânzări platformă (vânzător la pompe). Persoanele interesate pot depune CV la benzinăria OMV Câmpina, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 60, sau le pot trimite pe e-mail la adresa: fs1360502@omv.com.

Categorie: Publicitate | 3 comentarii →

Forja Neptun angajează INGINER ȘEF PRODUCȚIE și MUNCITORI NECALIFICAȚI
12 ianuarie 2018

SC FORJA NEPTUN SRL angajează: 

Inginer Șef Producție
Condiții:
- Studii superioare tehnice;
- Experiență într-o funcție de conducere și de coordonare;
- Bune cunoștințe în program proiectare  AUTOCAD, SOLIDWORKS;
- Bune cunoștințe în sistem de operare Microsoft Office.  Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
11 ianuarie 2018

Primăria comunei Adunați, cu sediul în comuna Adunați, sat Adunați, nr. 87, cod poștal 107005, tel/fax 0244 395053, reprezentată prin Negotei Octavian – primar, titular al planului / programului “PUZ extindere intravilan (S=13435mp) și schimbare destinație din zonă locuințe și funcțiuni complementare pentru zonă spații verzi, agrement și sport în zonă unități industriale și depozite pentru amplasare loc de joacă și secție confecții textile și amenajare acces (Sst=16690mp)”, cu amplasamentul în comuna Adunați, sat Ocina de Jos, nr. cadastral 20345, 20707, T43, Cc2205, PsS2205, DJ100E, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până vineri, între orele 9-11. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris, la sediul APM Prahova, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Societatea Neptun angajează casieri și femeie de serviciu pentru stațiile de carburant ETU Oil & Gas
9 ianuarie 2018

SC Neptun SA, cu sediul în Câmpina, str. Bobâlna, nr. 57-63, tel. 0244.335.651; 2; 3, fax 0244.370.338, angajează pentru stațiile Etu Oil&Gas: casieri și femeie de serviciu.

Condiții de angajare:
- Absolvenți de liceu, școli profesionale, cursuri calificare;
- Experiența în domeniu constituie avantaj;
- Domiciliul în Câmpina sau zonele învecinate;
- Disponibilitate la lucru în ture. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
9 ianuarie 2018

Primăria comunei Măgurele, cu sediul în comuna Măgurele, sat Măgurele, nr. 226, cod poștal 107345, telefon 0244 217701, fax 0244 217401, reprezentată prin Diaconu Vasilică – primar, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului “PUZ introducere teren în intravilan (S=8742mp) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare stație epurare și amenajare acces (Sst=10.331mp)”, cu amplasamentul în comuna Măgurele, sat Iazu, T73, Np1608, NC20427, De1608/2, De1608/1, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova sau pe site-ul http://apmph.anmp.ro; office@apmp.anmp.ro, în termen de 10 zile de la data prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
8 ianuarie 2018

Primăria comunei Adunați, cu sediul în comuna Adunați, sat Adunați, nr. 87, cod poștal 107005, tel/fax 0244 395053, reprezentată prin Negotei Octavian – primar, titular al planului / programului “PUZ extindere intravilan (S=13435mp) și schimbare destinație din zonă locuințe și funcțiuni complementare pentru zonă spații verzi, agrement și sport în zonă unități industriale și depozite pentru amplasare loc de joacă și secție confecții textile și amenajare acces (Sst=16690mp)”, cu amplasamentul în comuna Adunați, sat Ocina de Jos, nr. cadastral 20345, 20707, T43, Cc2205, PsS2205, DJ100E, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizuluide mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până vineri, între orele 9-11. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris, la sediul APM Prahova, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunţ publiic privind decizia etapei de încadrare, comuna Floreşti
20 decembrie 2017

Comuna Floreşti, titular al proiectului “Modernizare drumuri de interes local în comuna Floreşti, judeţul Prahova”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul “Modernizare drumuri d interes local în comuna Floreşti, judeţul Prahova”,  propus a fi amplasat în comuna Floreşti, judeţul Prahova. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din Strada Gh. Gr. Cantacuzino, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmph.ro. Publicul interesat poate înainte comentarii şi observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
Anunţul a fost afişat la sediul Primăriei Floreşti, astăzi, 20 decembrie 2017.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunţ public
14 decembrie 2017

Primăria comunei Măgurele, cu sediul în comuna Măgurele, sat Măgurele, nr. 226, cod poştal 107345, tel 0244.217701, fax 0244.217401, reprezentată prin Diaconu Vasilică – primar, titular al planului / programului “PUZ introducere teren în intravilan (S=8742mp) – zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare staţie epurare şi amenajare acces (Sst=10331mp)”, cu amplasamentul în comuna Măgurele, sat Iazu, DC44A, T73, Np1608, NC20427m DC44A, De1608/1, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul / programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova de luni până joi, între orele 9-11. Observaţii, comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, comuna Floreşti
13 decembrie 2017

Comuna Floreşti, cu sediul în comuna Floreşti, sat Floreşti, nr. 604, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Floreşti, judeţul Prahova”, propus a fi amplasat în comuna Floreşti, sat Floreşti, De107B. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Prahova şi la sediul Primăriei comunei Floreşti în zilele de luni până vineri, orele 9-15. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
13 decembrie 2017

Orașul Boldești Scăeni, cu sediul în orașul Boldești Scăeni, strada Calea Unirii, nr. 67, cod poștal 105300, reprezentat de primar Bucuroiu Constantin, tel 0244/211363, fax 0244/211287, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului “PUZ introducere teren în intravilan (S=2800mp), zonă activități industriale și depozitare în vederea amplasării unei stații de sortare a agregatelor de balastieră și amenajării drumului de acces (Sst=7470mp)” cu amplasamentul în orașul Boldești Scăeni, T54, Np2725, NC22578, 22579, De2724/2, De2727/3, De2728, DC159D, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fndamentează poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova sau pe site-ul http://apmph.anpm.ro, office@apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

APEL DE SELECȚIE M5/6A (varianta simplificată)
29 noiembrie 2017

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M5/6A -2/17-29.11.2017.
Asociația Grupul de Acțiune Locală “Dealurile Sultanului” anunță lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M5/6A -”Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol în vederea diversificării activităţilor, creşterii competitivităţii economice şi sporirii locurilor de muncă în localităţile din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”.

I. Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017
II. Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2018
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00.
IV. Beneficiari eligibili:
- Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici, existente sau nou‐înfiinţate (start‐ups), din teritoriul GAL Dealurile Sultanului;
- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în teritoriul GAL Dealurile Sultanului în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

APEL DE SELECȚIE M4/6B (varianta simplificată)
29 noiembrie 2017

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M4/6B -1/17-29.11.2017.
Asociația Grupul de Acțiune Locală “Dealurile Sultanului” anunță lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M4/6B – ”Sprijin pentru investiţiile în infrastructura socială pentru comunităţile şi categoriile de populaţie defavorizate, marginalizate sau cu risc de săracie şi excluziune socială ridicată, implicit minorităţi etnice din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”.

I. Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017
II. Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2018
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  AISI 1

  Servicii vidanjare

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF