SOCERAM – partenerul tău în construcţii
10 martie 2020

Cemrom mic SOCERAM  partenerul tău în construcţii

Categorie: Publicitate | 2 comentarii →

Anunț
13 martie 2020

NISTOROIU GEORGETA, titular al proiectului “CONSTRUIRE RESTAURANT SI CORT EVENIMENTE, DRUM ACCES ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU  PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova. in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE RESTAURANT SI CORT EVENIMENTE, DRUM ACCES ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE”, propus a fi amplasat  in Com.Paulesti , sat Gageni, Nr. Cad: 29109, JUD.PRAHOVA, proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova din Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti in zilele de 13.03.2020-23.03.2020, intre orele 9-15, precum si si la sediul Primariei COM. PAULESTI, in zilele de luni – vineri intre orele 9 – 16 publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 23.03.2020

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
12 martie 2020

ORASUL BOLDESTI SCAENI. cu sediul in oras Boldesti Scaeni, str.Calea Unirii, nr.67, cod postal 105300, tel 0244211363, reprezentata prin Bucuroiu Constantin -Primar , TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : PUZ-INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=2800MP)-ZONA ACTIVITATI INDUSTRIAL SI DEPOZITARE IN VEDEREA AMPLASARII UNEI STATII DE SORTARE A AGREGATELOR DE BALASTIERA SI AMENAJARII DRUMULUI DE ACCES (SST=6472MP)  cu  amplasamentul in orasul Boldesti Scaeni, T54, Np2725, NC22578, 22579, De2724/2, str.Teleajenului (NC23882) ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
11 martie 2020

SC FORMACONS SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE UNITATE PRODUCTIE TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC – INTRARE IN LEGALITATE, CONSTRUIRE UNITATE PRODUCTIE STRUCTURI METALICE, ANEXE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SIPIETONALE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova din Ploiesti (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE UNITATE PRODUCTIE TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC – INTRARE IN LEGALITATE, CONSTRUIRE UNITATE PRODUCTIE STRUCTURI METALICE, ANEXE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, propus a fi amplasat in com. BLEJOI, sat TANTARENI, tarla 31, parcela 244/7 si 244/8, nr. cadastral 28906, jud. PRAHOVA (adresa amplasamentului).

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind depunerea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de mediu
10 martie 2020

SC ROBIONATURAL LIFE SRL, cu sediul în Câmpina, Strada Petru Rareș, nr.4, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul – Județul Prahova, SC ROBIONATURAL LIFE SRL, cu amplasamentul în Strada Petru Rareș, nr.4, Câmpina. Documentele pot fi consultate la sediul APM Prahova, Strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, Ploiești, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
9 martie 2020

​ORASUL BOLDESTI SCAENI. cu sediul in oras Boldesti Scaeni, str.Calea Unirii, nr.67, cod postal 105300, tel 0244211363, reprezentata prin Bucuroiu Constantin -Primar , TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : PUZ-INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=2800MP)-ZONA ACTIVITATI INDUSTRIAL SI DEPOZITARE IN VEDEREA AMPLASARII UNEI STATII DE SORTARE A AGREGATELOR DE BALASTIERA SI AMENAJARII DRUMULUI DE ACCES (SST=6472MP)cu amplasamentul in orasul Boldesti Scaeni, T54, Np2725, NC22578, 22579, De2724/2, str.Teleajenului (NC23882) ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
9 martie 2020

DRAGOMIR LUCIAN, titular al proiectului CONSTRUIRE AGROPENSIUNE S+P+1, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE AGROPENSIUNE S+P+1, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat  in COMUNA TEISANI, T27, PARCELA PD611, NC21482, DRUM, JUDETUL PRAHOVA,
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova din Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti, in zilele de 09.03.2020-19.03.2020, intre orele 9-15, precum si si la sediul Primariei COM. TEISANI, in zilele de luni – vineri intre orele 9 – 16 . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 19.03.2020

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
27 februarie 2020

Această informare este efectuată de Nistoroiu Georgeta, cu domiciliul în municipiul Ploieşti, strada Padina, nr. 12, bloc 33, scara A, ap. 4, judeţul Prahova, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: “Construire restaurant şi cort evenimente, drum acces, alei carosabile şipietonale, spaţiu parcare, utilităţi, împrejmuire

şi branşamente” localizat în comunaPăuleşti, sat Găgeni, judeţul Prahova.

Această investiţie este nouă și ca rezultat al acestei activități vor rezulta ape uzatemenajere ce vor fi evacuate în sistem propriu prin vidanjare.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată, după data de 26.02.2020.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
20 februarie 2020

​ORASUL BREAZA cu sediul in jud. PRAHOVA, oras Breaza, str. Republicii nr. 82B, cod poştal 105400, tel/fax 0244340508 reprezentata prin  RICHEA GHEORGHE -PRIMAR, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : « : PUZ RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=1626mp) DIN ZONA MIXTA  INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL SI AMENAJARE ACCES (Sst=2592mp) , cu  amplasamentul inORAS BREAZA, B-DUL REPUBLICII, NR.24, NC24073, T28,Cc536,A536 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
17 februarie 2020

COMUNA FLORESTI titular al proiectului  “MODERNIZARE PRIN BETONARE DRUMURI COMUNALE COMUNA FLORESTI “ anunţă publiculinteresat asupra luării deciziei de încadrare de către

Agenţia pentru Protecţia MediuluiPrahova, în cadrul procedurilor de evaluare a

impactului asupra mediului pentruproiectul : de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul :

MODERNIZARE PRIN BETONARE DRUMURI COMUNALE COMUNA FLORESTI “propus a fi amplasat în comuna Floresti, sat Floresti judeţul Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din str. Gh. Gr. Cantacuzino,nr.306, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro

​Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
12 februarie 2020

S.C. CASPY EUROPARKING S.R.L. titular al proiectului “CONSTRUIRE MOTEL-RESTAURANT, SPALATORIE AUTO, PARCARE SECURIZATA TIRURI  SI AUTOTURISME  SI ANEXE AFERENTE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCESE, UTILITATI, BRANSAMENTE  SI ORGANIZARE DE SANTIER”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE MOTEL-RESTAURANT, SPALATORIE AUTO, PARCARE SECURIZATA TIRURI  SI AUTOTURISME  SI ANEXE AFERENTE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCESE, UTILITATI, BRANSAMENTE  SI ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat  in Com.Tirgsoru vechi, Sat Strejnicu, DJ129, NC 28082, 21523, 27346,  23975, T25, A151/3, A151/26-29, De151/25/1, DN1, Mun.Ploiesti, DN1(NC135600, 21862, 21788, 21867, 21858, 21917, 127247) JUD.PRAHOVA,

1. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova din Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti in zilele de 12.02.2020-22.02.2020, intre orele 9-15, precum si si la sediul Primariei COM. TIRGSORU VECHI, in zilele de luni – vineri intre orele 9 – 16, publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 22.02.2020

 

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
12 februarie 2020

​BATU MARIA SI BATU CEZAR cu domiciliul in com.Orasul Sinaia, strada Opler, nr.23, cod postal 106100, tel.0724535902, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : « : PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=924mp)-ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PENTRU AMPLASARE LOCUINTA INDIVIDUALA SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=3106mp)”  cu  amplasamentul in ORAS SINAIA, STR.COTA 1400 (NC24796), STR.MIHAI HARET(NC24721), CALEA CODRULUI(NC24786), STR.FURNICA(NC24787) , ALEEA FOISOR, NC24209, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
7 februarie 2020

​COMUNA PAULESTI cu sediul in com.Paulesti, sat Paulesti, str.Calea Unirii, nr.299, cod postal 107400, tel.0721274034, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : « : PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN  (S=99MP), RIIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE DE LOCUINTE SI AMENAJARE DRUM ACCES(SST=13371MP) , cu  amplasamentul in COM.PAULESTI, T15, A624/7-10, NC29991, str.Toma Socolescu de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
6 februarie 2020

DRAGOMIR LUCIAN anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE AGROPENSIUNE S+P+1, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER ” propus a fi amplasat in COMUNA TEISANI, T27, PARCELA PD611, NC21482, DRUM, JUDETUL PRAHOVA

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia MediuluiPrahova si la sediul Primariei Teisani, in zilele de 06.02.2020-11.02.2020, Intre orele  8-16.

​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
3 februarie 2020

NISTOROIU GEORGETA anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: :  CONSTRUIRE RESTAURANT SI CORT EVENIMENTE, DRUM ACCES ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU  PARCARE,UTILITATI, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE ” propus a fi amplasat in Com. Paulesti , sat Gageni, Nr. Cad: 29109, JUD.PRAHOVA,

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia MediuluiPrahova si la sediul Primariei Paulesti, in zilele de 03.02.2020-08.02.2020, Intre orele  8-16.

​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF