Convocare AGA la SC IRA SA

Categorie: Publicitate 10 martie 2010

Subscrisa societate comercială IRA SA, cu sediul în Câmpina, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 46, înmatriculată la Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/116/1991, având CUI 1323484, reprezentată legal prin preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii numitul Toma Ion, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 14 aprilie 2010, ora 13.00, la sediul societăţii. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al IRA SA pe anul 2009.
2. Raportul auditorului financiar pentru încheierea exerciţiului financiar al anului 2009.
3. Aprobarea bilanţului şi contului de profit şi pierdere pe 2009.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie al societăţii pe anul 2009.
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010.
6. Diverse.
La şedinţa adunării de mai sus vor participa acţionarii împuterniciţi prin procuri ce vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare la Biroul Acţiuni-Acţionari, de unde vor putea solicita şi informaţii suplimentare.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC IRA SA, ing. Ion Toma

Comenteaza !


 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF