Archive for the ‘Publicitate’

APEL DE SELECȚIE M1/6A (varianta simplificată)02.03.23

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M1/6A -1/23-03.02.2023
Data publicării: 03.02.2023
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M1/6A – ”Susținerea investițiilor în infrastructura de turism și încurajarea activităților turistice”, fonduri FEADR.

I. Data lansării apelului de selecție: 03.02.2023
II. Data limită de depunere a proiectelor: 13.02.2023
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09,00 – 16,00. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

APEL DE SELECȚIE M2/6B (varianta simplificată)12.22.22

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/6B -3/22-22.12.2022
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B – ”Dezvoltarea investițiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală și de amenajare peisagistică a localităților, infrastructura pentru valorificarea produselor locale și pentru crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație”, fonduri FEADR. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M7/3A (varianta simplificată)10.14.22

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/3A – 2/22 – 14.09.2022
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță prelungirea sesiunii cererii de proiecte pentru Măsura M7/3A – ”Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative”. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

APEL DE SELECȚIE M2/6B (varianta simplificată)09.21.22

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/6B -2/22-19.09.2022
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B – ”Dezvoltarea investiţiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală şi de amenajare peisagistică a localităţilor, infrastructura pentru valorificarea produselor locale şi pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie”, fonduri FEADR. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

APEL DE SELECȚIE M7/3A (varianta simplificată)09.14.22

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/3A – 2/22 – 14.09.2022
Data publicării: 14.09.2022
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni  de cereri de proiecte pentru Măsura M7/3A -”Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative”. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

APEL DE SELECȚIE M5/6A (varianta simplificată)09.12.22

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M5/6A -1/22-12.09.2022
Data publicării: 12.09.2022
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M5/6A -”Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol în vederea diversificării activităţilor, creşterii competitivităţii economice şi sporirii locurilor de muncă în localităţile din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”, fonduri EURI. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare07.19.22

MUNICIPIUL CÂMPINA, titular al proiectului “Sistematizare teren”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Sistematizare teren”, propus a fi amplasat în Câmpina, De 604.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiești, Strada Gh. Gr. Cantacuzino, Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de luni, miercuri – vineri, între orele 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu07.15.22

Municipiul Câmpina anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Sistematizare teren”, din Municipiul Campina, De604.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova, din Ploiești, str. Gh.Gr. Cantacuziono, nr.306 și la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, Bd. Culturii nr.18,  în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Prahova.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare07.07.22

SC FORJA NEPTUN SRL, titular al proiectului “Construire centrală electrică fotovoltaică 1 MW și împrejmuire”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul “Construire centrală electrică fotovoltaică 1 MW și împrejmuire”, propus a fi amplasat în incinta companiei SC FORJA NEPTUN SRL din orașul Băicoi, str. Înfrățirii nr. 295.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiești, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Posted in Publicitatewith No Comments →

APEL DE SELECȚIE M7/3A (varianta simplificată)06.15.22

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/3A – 1/22 – 15.06.2022
Data publicării: 15.06.2022
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni  de cereri de proiecte pentru Măsura M7/3A -”Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative”.
I. Data lansării apelului de selecție: 15.06.2022
II. Data limită de depunere a proiectelor: 15.07.2022
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09,00 – 16,00. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu06.14.22

S.C. FORJA NEPTUN S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire centrală electrică fotovoltaică 1 MW și împrejmuire”, propus a fi amplasat în incinta companiei S.C. FORJA NEPTUN S.R.L. din orașul Băicoi, str. Înfrățirii nr. 295. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 Ploiești și la sediul S.C. FORJA NEPTUN S.R.L în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Prahova.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare06.14.22

LUPULEASA NADALIN, titular al proiectului: “CONSTRUIRE DEPOZIT MOBILĂ ȘI ACCESORII MOBILĂ MDF, MAGAZIN PREZENTARE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM ACCES, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul : “CONSTRUIRE DEPOZIT MOBILĂ ȘI ACCESORII MOBILĂ MDF, MAGAZIN PREZENTARE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM ACCES, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”, propus a fi amplasat în comuna Măgureni, DJ101P, NC21627, T35, A482/40, județul Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu05.18.22

LUPULEASA NADALIN anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE DEPOZIT MOBILĂ ȘI ACCESORII MOBILĂ MDF, MAGAZIN PREZENTARE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM ACCES, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”, propus a fi amplasat în comuna Măgureni, DJ101P, NC21627, T35, A482/40, județul Prahova.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și la sediul Primăriei Măgureni în zilele de 18.05.2022-23.05.2022, între orele  8.00-16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Prahova.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare05.17.22

ORAȘUL SLĂNIC, cu sediul în județul Prahova, oraș Slănic, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, cod poștal 106200, telefon 0244.240.299, fax 0244.240.704, e-mail: contact@primariaslanic.ro, reprezentată prin primar Costea Daneluș, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE , SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ȘI ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII PENTRU AMPLASARE CREȘĂ ȘI AMENAJARE DRUM DE ACCES (Sst=9060 mp), cu  amplasamentul în oraș Slănic, str. Baia Roșie, NC21810, T49, Cc432, L440, NC21480, NC20752, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Societatea Forja Neptun SRL angajează DEBITATOR05.17.22

Condiții:
- Studii medii
- Calificare în meseria de prelucrător prin așchiere și experiență în domeniu
- Persoană flexibilă, comunicativă, organizată.

Se oferă:
- Salarizare motivantă
- Masă caldă gratuită, tichete de masă, transport gratuit pe ruta Câmpina-Băicoi
- Șansa unei cariere într-o companie performantă.

Persoanele interesate vor trimite cererea și/sau CV-ul la sediul societății – Băicoi, str. Înfrățirii nr. 295, sau la fax 0244.307.150 ori e-mail: office@forjaneptun.ro. Relații suplimentare la telefon 0244.307.152.

Posted in Publicitatewith No Comments →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm nou 2 site

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Floricon 1

  Reclama firma paza

  Delice