Archive for the ‘Publicitate’

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu03.01.21

Vișoiu Robert Andy anunță publicul interesat asupra depuenrii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Demolare construcție existentă P+1 și construire imobil parter, amenajare exterioară, împprejmuire, puț forat și microstație de epurare”, propus a fi amplasat în Valea Doftanei, sat Teșila, Str. Lacului. nr. 771, jud. Prahova, nr. cadastral 26273.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ploiești, Prahova și la sediul Vișoiu Robert Andy, Valea Doftanei, sat Teșila, Str. Lacului. nr. 771, în zilele de miercuri-joi, între orele 10-15.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ploiești, Str. Ghe. Grigore Cantacuzino, nr. 306, jud. Prahova.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunt public privind decizia etapei de incadrare02.16.21

NISTOROIU ION si  NISTOROIU SORICA (titularul proiectului), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (TIP SELF SERVICE), AMENAJARE ACCES SI SPATII PARCARE, ALEICAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI BRANSAMENTE.”, propus a fi amplasat in „Com. Blejoi sat. Blejoi nr.cad. 22375, jud. PRAHOVA” (adresa amplasamentului), titular NISTOROIU ION si  NISTOROIU SORICA

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.

Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de  26.02.2021 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț02.11.21

CONSTANTINESCU ILEANA-CRISTINA (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: P.U.Z. RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE GENERATA DE INTERSECTIE SI MODIFICARE RETRAGERI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA, amplasat în municipiul PLOIESTI, str. GAGENI, nr. 50, jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț02.04.21

PRIMARIA COMUNEI PAULESTI avand domiciliul/sediul  in localitatea Paulesti, sat Paulesti, strada Calea Unirii, nr. 299, Bl-, Sc. -, Et. -, Ap. -,  judetul PRAHOVA titular al planului/prograrnului PUZ – RESTRUCTURARE URBANISTICA PARTIALA CARTIER MAGNOLIA (Sst=84765 mp) propus a fi amplasat in localitatea COM. PAULESTI, SAT PAULESTI, NC 27627, NC 27628, NC 27634, NC 29894, NC 29895, NC 29897, NC 29898, NC 29984, NC 30095, NC 30190, NC 30/90, NC 30192, NC 30193, NC 30194, NC 30195, NC 30518, NC 30519, NC 30127, NC 29896, tarla 28, parcela A 741/5-741/17, NC 28199, NC 28200, NC 29788, NC 30438, tarla 28, parcela A 741/22-23, NC 29105, NC 29106, NC 29455, NC 29734, NC 29735, NC 29789, NC 29790, NC 30196, NC 30571, NC 30572, (tarla 28, parcela Cc 741/22-23, NC 30128 tarla 28 Cc 741/5 – 741/17, NC 30442 (DE 741/101), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.
Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț02.01.21

PRIMARIA COMUNEI PAULESTI avand domiciliul/sediul in localitatea Paulesti, sat Paulesti, strada Calea Unirii, nr. 299, Bl-, Sc. -, Et. -, Ap. -,  judetul PRAHOVA titular alplanului/prograrnului PUZ – RESTRUCTURARE URBANISTICA PARTIALA CARTIER MAGNOLIA (Sst=84765 mp) propus a fi amplasat in localitatea COM. PAULESTI, SAT PAULESTI, NC 27627, NC 27628, NC 27634, NC 29894, NC 29895, NC 29897, NC 29898, NC 29984, NC 30095, NC 30190, NC 30/90, NC 30192, NC 30193, NC 30194, NC 30195, NC 30518, NC 30519, NC 30127, NC 29896, tarla 28, parcela A 741/5-741/17, NC 28199, NC 28200, NC 29788, NC 30438, tarla 28, parcela A 741/22-23, NC 29105, NC 29106, NC 29455, NC 29734, NC 29735, NC 29789, NC 29790, NC 30196, NC 30571, NC 30572, (tarla 28, parcela Cc 741/22-23, NC 30128 tarla 28 Cc 741/5 – 741/17, NC 30442 (DE 741/101), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/ prograrnul menționat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate  fi consultata la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri, între orele 9-13. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in  scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 18zile de la data publicarii anuntului.

 

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț01.29.21

NISTOROIU ION si  NISTOROIU SORICA (titular     proiect)   anunta     publicul   interesat   asupra depunerii   solicitarii de   emitere   a   acordului   de   mediu   pentru     proiectul: ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (TIP SELF SERVICE), AMENAJARE ACCES SI SPATII PARCARE, ALEICAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI BRANSAMENTE.“ (denumirea     proiectului), propus  a     fi     amplasat    in: „Com. Blejoi sat. Blejoi nr.cad. 22375, jud. PRAHOVA” (adresa amplasamentului). Informatiile privind   proiectul propus   pot fi consultate la sediul   A.P.M. Prahova  din   Ploiesti,   str.   Gh.   Gr.   Cantacuzino   nr.306 si la sediul Primariei Comunei Blejoi , jud. PRAHOVA. (denumirea titularului si adresa). Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț01.27.21

SC REGENCY SRL (titulari ai     proiectului)   anunta     publicul   interesat   asupra depunerii   solicitarii de   emitere   a   acordului   de   mediu   pentru     proiectul: “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ACCES SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE” (denumirea     proiectului), propus  a     fi   amplasat    in: „PLOIESTI , STR. TARGOVISTE, NR.4, NR.CAD 142110, JUD. PRAHOVA” (adresa amplasamentului). Informatiile privind   proiectul propus   pot fi consultate la sediul   A.P.M. Prahova  din   Ploiesti,   str.   Gh.   Gr.   Cantacuzino   nr.306 si la sediul SC REGENCY SRL in MUN. BUCURESTI, BD. BASARABIA nr. 256, SECTOR 3, (denumirea titularului si adresa). Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț01.25.21

SC AQUILA CONSTRUCT SRL SI SC NOVADEX & CA SRL (titulari ai    proiectului)   anunta     publicul   interesat   asupra depunerii   solicitarii de   emitere   a  acordului   de   mediu   pentru     proiectul: ”CONSTRUIRE SEDIU SOCIETATE TRANSPORT – SEDIU ADMINISTRATIV, DEPOZIT LOGISTIC, CONSTRUCTII ANEXE, DRUM ACCES ETAPA 1 CU CARACTER PROVIZORIU PANA LA AMENJAREA INTERSECTIEI GIRATORII DIN ZONA DN 72 Km 72+057 SI REALIZAREA DRUMULUI COLECTOR, PLATFORME, SPATIU PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII VERZI, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER.” (denumirea     proiectului), propus  a     fi     amplasat    in: „Com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, tarla 73, Parcela A388/19, DN 72, De 376” (adresa amplasamentului). Informatiile privind   proiectul propus   pot fi consultate la sediul   A.P.M. Prahova  din   Ploiesti,   str.   Gh.   Gr.   Cantacuzino   nr.306 si la sediul SC AQUILA CONSTRUCT SRL SI SC NOVADEX & CA SRL in MUN. PLOIESTI, str. MALU ROSU nr. 105A, judetul Prahova (denumirea titularului si adresa). Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț01.11.21

S.C. STEL AGRO SERV S.R.L. ), titular al proiectului“Construire depozit cereale, casa pompe S+P, rezerva apa S, put forat, casa put forat Sp+P” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM-Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul“Construire depozit cereale, casa pompe S+P, rezerva apa S, put forat, casa put forat Sp+P”, propus a fi amplasat in Com. Paulesti, Sat Cocosesti, T7, parcela Cc505/110-505/118, A505/110-525/118, JUD.PRAHOVA.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț01.11.21

SC POLNEBO SRL (titular     proiect)   anunta      publicul    interesat    asupra depunerii   solicitarii  de   emitere   a   acordului    de    mediu    pentru     proiectul: ”CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+3+4 RETRAS, ANEXE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE, UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER” (denumirea     proiectului), propus  a     fi     amplasat    in: „Intravilanul orasului PLOIESTI, T65, PARCELELE 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23, 8/25, 8/25/1, 8/26, 8/27 – INTRAVILAN, jud. PRAHOVA” (adresa  amplasamentului).
Informatiile privind   proiectul propus   pot  fi  consultate  la  sediul   A.P.M. Prahova   din    Ploiesti,   str.    Gh.    Gr.    Cantacuzino    nr.306 si  la sediul SC POLNEBO SRL in Orasul Baicoi, str. Oltului , nr. 145, jud. PRAHOVA (denumirea titularului  si adresa).
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Prahova.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț01.11.21

SC AQUILA CONSTRUCT SRL SI SC NOVADEX & CA SRL, titulari ai proiectului: “CONSTRUIRE SEDIU SOCIETATE TRANSPORT – SEDIU ADMINISTRATIV, DEPOZIT LOGISTIC, CONSTRUCTII ANEXE, DRUM ACCES ETAPA 1 CU CARACTER PROVIZORIU PANA LA AMENJAREA INTERSECTIEI GIRATORII DIN ZONA DN 72 Km 72+057 SI REALIZAREA DRUMULUI COLECTOR, PLATFORME, SPATIU PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII VERZI, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER.”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si a nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “CONSTRUIRE SEDIU SOCIETATE TRANSPORT – SEDIU ADMINISTRATIV, DEPOZIT LOGISTIC, CONSTRUCTII ANEXE, DRUM ACCES ETAPA 1 CU CARACTER PROVIZORIU PANA LA AMENJAREA INTERSECTIEI GIRATORII DIN ZONA DN 72 Km 72+057 SI REALIZAREA DRUMULUI COLECTOR, PLATFORME, SPATIU PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII VERZI, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER.”, propus a fi amplasat in Com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, tarla 73, Parcela A388/19, DN 72, De 376
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț01.07.21

LUPULEASA MADALIN SI LUPULEASA ROXANA-IOANA cu domiciliul in Municipiul Campina, str. T. Vladimirescu, nr. 26, bl. C2, sc. C2, et. 3, ap. 16, Judetul Prahova, cod postal 105600, telefon 0728.147.147,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA MIXTA LOCUINTE SI INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE (S=1205 mp) PENTRU AMPLASARE LOCUINTA SI AMENAJARE DRUM DE ACCES (Sst=1558 mp)  , cu  amplasamentul in comuna Poiana-Câmpina, satul Poiana Campina, DJ101P, nr. 523, cod poştal  107425, tarla 23, parcela 1103, numr cadastral 22028 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț01.07.21

ORASUL MIZIL cu sediul in orasul Mizil, cod postal 105800  strada  B-dul Unirii  nr. 14, Judetul Prahova,  telefon 0244.250.027, 0244.250.008, Fax: 0244.251.120, adresă de email: primaria@primaria-mizil.ro,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   PUZ: EXTINDERE INTRAVILAN (S=4721mp) ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE, INSTITUTII SI SERVICII PENTRU EXTINDERE SECTIE TAMPLARIE PVC SI ALUMINIU (Sst=11805mp)  , cu  amplasamentul in orasul Mizil  ,  cod postal 105800, strada Mihai Bravu, nr. 4, nr. cadastral 21390,   tarla 10, parcela 198/2 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI..

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț01.07.21

ORASUL MIZIL cu sediul in orasul Mizil, cod postal 105800  strada  B-dul Unirii  nr. 14, Judetul Prahova,  telefon 0244.250.027, 0244.250.008, Fax: 0244.251.120, adresă de email: primaria@primaria-mizil.ro,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   PUZ: RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=5344mp) DIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI DEPOZITARE PENTRU AMPLASARE DEPOZIT FRUCTE/LEGUME SI SEDIU ADMINISTRATIV SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=10929mp)  , cu  amplasamentul in orasul Mizil  , cod postal 105800, strada Mihai Bravu, nr. -, nr. cadastral NC23250, NC22505, NC21615, NC23248, T9, A152/5, T9, A4/4, A4/3/1, A4/3/2, A4/3/3 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț01.07.21

ORASUL MIZIL cu sediul in orasul Mizil, cod postal 105800  strada  B-dul Unirii  nr. 14, Judetul Prahova,  telefon 0244.250.027, 0244.250.008, Fax: 0244.251.120, adresă de email: primaria@primaria-mizil.ro,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   PUZ: RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=17995mp) DIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII (S=17741mp) SI ZONA CAI DE COMUNICATII (S=254mp) PENTRU AMPLASARE COMPLEX TURISTIC SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=32796mp)  , cu  amplasamentul in orasul Mizil  , cod postal 105800, strada Mihai Bravu, nr. -, nr. cadastral NC22121, T9/1, A6, T9, A152/11 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Posted in Publicitatewith No Comments →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF