Archive for the ‘Publicitate’

Anunț05.04.21

S.C.LAST HILL SERVICE S.R.L. anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “: CONSTRUIRE DEPOZIT PIESE AUTO, SEDIU ADMINISTRATIV , ATELIERE DEZMEMBRARI AUTO PARTER, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE SPATII PARCARE, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER” propus a fi amplasat in :  COM.BANESTI, SAT BANESTI, STR.CATIN, NR.448J, NC23483, T29/1, A1269/3, jud.Prahova.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia MediuluiPrahova si la sediul Primariei Banesti , in zilele de 04.05.2021-09.05.2021, Intre orele  8-16.

​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

 

Posted in Publicitatewith No Comments →

GAL “Dealurile Sultanului” – APEL DE SELECȚIE M7/3A (varianta simplificată)05.04.21

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/3A – 1/21 – 04.05.2021
Data publicării: 04.05.2021
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni  de cereri de proiecte pentru Măsura M7/3A  - ”Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative”.

I. Data lansării apelului de selecție: 04.05.2021
II. Data limită de depunere a proiectelor: 30.06.2021
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09,00 – 16,00.

IV. Beneficiari eligibili:
Solicitanţii eligibili pentru sprijin sunt PARTENERIATELE constituite, în baza unui ACORD DE COOPERARE, din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

APEL DE SELECȚIE M2/6B (varianta simplificată)04.19.21

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/6B -1/21-19.04.2021
Data publicării: 19.04.2021
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B – ”Dezvoltarea investiţiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală şi de amenajare peisagistică a localităţilor, infrastructura pentru valorificarea produselor locale şi pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie”.

I. Data lansării apelului de selecție: 19.04.2021
II. Data limită de depunere a proiectelor: 21.05.2021
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09,00 – 16,00. (more…)

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț04.16.21

MANASIERU GABRIELA, titular al proiectului CONSTRUIRE LOCUINTE CUPLATE BIFAMILIALE P+2, SPATII PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE,  IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES SI  DRUM ACCES, UTILITATI SI BRANSAMENTE. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul CONSTRUIRE LOCUINTE CUPLATE BIFAMILIALE P+2, SPATII PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE,  IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES SI  DRUM ACCES, UTILITATI SI BRANSAMENTE propus a fi amplasat in com.Blejoi, sat.Ploiestiori,  nr.cad: 20457,  jud.Prahova

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț03.24.21

164398139 153112989934085 6313357413731800131 n Anunț

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț03.16.21

COMUNA FLORESTI  avand sediul in localitatea comuna Floresti , sat Floresti,nr.604,cod postal:107255,cod fiscal:2843620, e- mail:floresti_primaria@yahoo.com titular al planului / programului ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA FLORESTI, JUDETUL PRAHOVA, , propus a fi amplasat in localitatea FLORESTI ,SATELE Floresti, Cap-Rosu, Catina , Calinesti, Novacesti, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 .

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț03.10.21

COMUNA FLORESTI avand sediul in localitatea comuna Floresti , sat Floresti,nr.604,cod postal:107255,cod fiscal:2843620, e-mail:floresti_primaria@yahoo.com titular al planului / programului ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA FLORESTI, JUDETUL PRAHOVA, , propus a fi amplasat in localitatea FLORESTI, SATELE Floresti, Cap-Rosu, Catina , Calinesti, Novacesti, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 .
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț03.05.21

COMUNA PAULESTI cu sediul in com.Paulesti, sat Paulesti, str.Calea Unirii, nr.299, cod postal 107400, tel.0721274034,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   INTOCMIRE P.U.Z. EXTINDERE  INTRAVILAN (S=87360mp) ZONA INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA CAI DE COMUNICATIE , MODIFICARE NOD RUTIER LA INTERSECTIA DJ101I CU De810 SI DRUM NOU PROPUS SI ELIMINARE DRUM COLECTOR (Sst=104302mp , cu  amplasamentul inCom. Paulesti, Sat  PĂULEŞTI, DJ101I, De810(NC30099, 20097, 30258, 30091, 30103), T 37, PARCELA 795/8,  T 40, PARCELA A811/4, A811/3, Nr. cadastrale 30104, 30092, 22675, T39, Cc804/146, A804/145, NC24960, 24959, 23857, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț03.03.21

SYLCAST CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in Oras Voluntari, str. Galata, nr. 55,Bl.C, etaj 6, ap.41, jud. Ilfov, anunta depunerea documentatiei tehnicein vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul: “AMENAJARE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN TERASA CU REDAREA TERENULUI IN CIRCUITUL AGRICOL PRIN TALUZARE, COPERTARE SI NIVELARE, IN CONDITIILE PERMISULUI DE EXPLOATARE ”, amplasat in comuna Floresti, judetul Prahova.

Documentele pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, de luni pana vineri intre orele 09.00 si 15.00.

Posted in Publicitatewith No Comments →

SC FORJA NEPTUN SRL angajează INGINER TEHNOLOG03.02.21

Condiții de angajare:
- Studii superioare tehnice;
- Experiență într-o funcție similară;
- Bune cunoștințe în program proiectare AUTOCAD, SOLIDWORKS;
- Bune cunoștințe în sistem de operare Microsoft Office;
- Cunoștințe de limba engleză.

Se oferă:
- Salarizare motivantă;
- Masă caldă gratuită, tichete de masă, transport gratuit pe ruta Câmpina – Băicoi;
- Șansa unei cariere într-o companie performantă.

Persoanele interesate vor trimite cererea și/sau CV-ul la sediul societății – Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 295, sau la fax 0244.307.150 ori e-mail: office@forjaneptun.ro până la data de 15 martie 2021. Relații suplimentare la telefon 0244.307.152.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț03.02.21

COMUNA PAULESTI cu sediul in com.Paulesti, sat Paulesti, str.Calea Unirii, nr.299, cod postal 107400, tel.0721274034,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   INTOCMIRE P.U.Z. EXTINDERE  INTRAVILAN (S=87360mp) ZONA INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA CAI DE COMUNICATIE , MODIFICARE NOD RUTIER LA INTERSECTIA DJ101I CU De810 SI DRUM NOU PROPUS SI ELIMINARE DRUM COLECTOR (Sst=104302mp , cu  amplasamentul inCom. Paulesti, Sat  PĂULEŞTI, DJ101I, De810(NC30099, 20097, 30258, 30091, 30103), T 37, PARCELA 795/8,  T 40, PARCELA A811/4, A811/3, Nr. cadastrale 30104, 30092, 22675, T39, Cc804/146, A804/145, NC24960, 24959, 23857, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare03.01.21

SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire Hypermarket, anexe (spații tehnice, depozite, post trafo, rezervor apă incendiu, containere reciclare ambalaje, padocuri cărucioare) bufet cu cort, stație alimentare cu energie electrică autovehicule, utilități, drum acces, alei carosabile și pietonale, spații parcare, spații verzi, totem, panouri publicitare, împrejmuire, branșamente, organizare de șantier și amenajare intersecție DN1 cu strada Poiana și strada Ghioșești și acces pietonal din pasajul adiacent DN1”, propus a fi amplasat in str. Republicii nr. 4, oraș Comarnic, jud. Prahova, titular SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL.
1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la următoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova.
Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta pana la data de 11.03.2021 in termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu03.01.21

Vișoiu Robert Andy anunță publicul interesat asupra depuenrii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Demolare construcție existentă P+1 și construire imobil parter, amenajare exterioară, împprejmuire, puț forat și microstație de epurare”, propus a fi amplasat în Valea Doftanei, sat Teșila, Str. Lacului. nr. 771, jud. Prahova, nr. cadastral 26273.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ploiești, Prahova și la sediul Vișoiu Robert Andy, Valea Doftanei, sat Teșila, Str. Lacului. nr. 771, în zilele de miercuri-joi, între orele 10-15.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ploiești, Str. Ghe. Grigore Cantacuzino, nr. 306, jud. Prahova.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunt public privind decizia etapei de incadrare02.16.21

NISTOROIU ION si  NISTOROIU SORICA (titularul proiectului), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (TIP SELF SERVICE), AMENAJARE ACCES SI SPATII PARCARE, ALEICAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI BRANSAMENTE.”, propus a fi amplasat in „Com. Blejoi sat. Blejoi nr.cad. 22375, jud. PRAHOVA” (adresa amplasamentului), titular NISTOROIU ION si  NISTOROIU SORICA

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.

Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de  26.02.2021 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt.

Posted in Publicitatewith No Comments →

Anunț02.11.21

CONSTANTINESCU ILEANA-CRISTINA (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: P.U.Z. RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE GENERATA DE INTERSECTIE SI MODIFICARE RETRAGERI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA, amplasat în municipiul PLOIESTI, str. GAGENI, nr. 50, jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Posted in Publicitatewith No Comments →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF