Anunț
23 aprilie 2020

S. C. SUPERMARKET LA COCOS SRL avand sediul  in localitatea PLOIESTI, Str. GHEORGHE TITEICA,  nr.4, bl. A, et. PARTER, ap.1 titular al planului/prograrnului INTOCMIRE PUZ : SUPERMARKET  SI DEPOZITE MARFURI DIVERSE STABILIRE INDICATORI URBANISTICI propus a fi amplasat in localitatea PLOIESTI, BLD. REPUBLICII, nr.291A, jud. PRAHOVA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.
Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  m termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
21 aprilie 2020

DAVID GRATIELA IOANA (titularul proiectului) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE, IMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN SI ACCES DIN DJ 100 F, propus a fi amplasat in judetul Prahova, orasul Baicoi , cod postal 105200, strada Republicii nr. 103, sau identificat prin plan de situatie, numar cadastral : 23501 , nr. carte funciara: 23501. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Prahova si la sediul PRIMARIEI ORASULUI BAICOI, in zilele de luni-vineri, intre  orele 9.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : Agentia pentru Protectia Mediului Prahova

 

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
13 aprilie 2020

DAVID ECOFRUCT S.R.L. anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE SECŢIE PROCESARE ŞI AMBALARE FRUCTE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, AMENAJARE ACCES.” propus a fi amplasat in :  ORAS BREAZA, T11, PARCELE L923/43,  NC30036, DE920, PRAHOVA, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului  Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova si la sediul Primariei BREAZA, in zilele de 13.01.2020-21.02.2020, Intre orele  8-16.

​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
13 aprilie 2020

AGRODAVFRUCT SRL anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE SECŢIE PROCESARE ŞI AMBALARE FRUCTE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, AMENAJARE ACCES.”propus a fi amplasat in :  ORAS BREAZA, T11, PARCELE L923/43,  NC29961, 29963, DE920, JUD.PRAHOVA, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului  Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova si la sediul Primariei BREAZA, in zilele de 13.01.2020-21.02.2020, Intre orele  8-16. ​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
3 aprilie 2020

COMUNA LIPANESTI cu sediul in jud. PRAHOVA, comuna Lipanesti, sat Lipanesti, str.Principala, nr.47, cod postal 107340, tel 0722297992, email primarie@lipanesti.ro, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-PARCELARE TEREN(S=6437mp) PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI AMENAJARE DRUM ACCES(Sst=8050mp)”  , cu  amplasamentul in COMUNA LIPANESTI, SAT LIPANESTI, DC55B COD POSTAL 107340, NC 22971, 22331, 22518 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
3 aprilie 2020

CHIRICA PETRONIU BOGDAN SI CHIRICA cu domiciliul in jud. PRAHOVA, municipiul Campina, str.Calea Doftanei, nr.126, cod poştal 105600, tel 722297992,  TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUD-DETALIERE CONDITII DE AMPLASARE PENTRU 2 CLADIRI S+P+1 SI UNA P+1 MUTIFUNCTIONALE DE AGREMENT SI SPORT SI DE AMENAJARE LOC DE AGREMENT COPII SI ADULTI, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE, IMPREJMUIRE , OS SI BRANSAMENTE”  , cu  amplasamentul in MUNICIPIUL CAMPINA, ALEEA.VACANTEI,NC 28235 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
31 martie 2020

COMUNA LIPANESTI cu sediul in jud. PRAHOVA, comuna Lipanesti, sat Lipanesti, str.Principala, nr.47, cod postal 107340, , tel 0722297992, email primarie@lipanesti.ro ,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-PARCELARE TEREN(S=6437mp) PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI AMENAJARE DRUM ACCES(Sst=8050mp)”  , cu  amplasamentul in COMUNA LIPANESTI, SAT LIPANESTI, DC55B COD POSTAL 107340, NC 22971, 22331, 22518 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
13 martie 2020

NISTOROIU GEORGETA, titular al proiectului “CONSTRUIRE RESTAURANT SI CORT EVENIMENTE, DRUM ACCES ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU  PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova. in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE RESTAURANT SI CORT EVENIMENTE, DRUM ACCES ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE”, propus a fi amplasat  in Com.Paulesti , sat Gageni, Nr. Cad: 29109, JUD.PRAHOVA, proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova din Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti in zilele de 13.03.2020-23.03.2020, intre orele 9-15, precum si si la sediul Primariei COM. PAULESTI, in zilele de luni – vineri intre orele 9 – 16 publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 23.03.2020

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
12 martie 2020

ORASUL BOLDESTI SCAENI. cu sediul in oras Boldesti Scaeni, str.Calea Unirii, nr.67, cod postal 105300, tel 0244211363, reprezentata prin Bucuroiu Constantin -Primar , TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : PUZ-INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=2800MP)-ZONA ACTIVITATI INDUSTRIAL SI DEPOZITARE IN VEDEREA AMPLASARII UNEI STATII DE SORTARE A AGREGATELOR DE BALASTIERA SI AMENAJARII DRUMULUI DE ACCES (SST=6472MP)  cu  amplasamentul in orasul Boldesti Scaeni, T54, Np2725, NC22578, 22579, De2724/2, str.Teleajenului (NC23882) ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
11 martie 2020

SC FORMACONS SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE UNITATE PRODUCTIE TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC – INTRARE IN LEGALITATE, CONSTRUIRE UNITATE PRODUCTIE STRUCTURI METALICE, ANEXE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SIPIETONALE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova din Ploiesti (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE UNITATE PRODUCTIE TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC – INTRARE IN LEGALITATE, CONSTRUIRE UNITATE PRODUCTIE STRUCTURI METALICE, ANEXE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, propus a fi amplasat in com. BLEJOI, sat TANTARENI, tarla 31, parcela 244/7 si 244/8, nr. cadastral 28906, jud. PRAHOVA (adresa amplasamentului).

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind depunerea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de mediu
10 martie 2020

SC ROBIONATURAL LIFE SRL, cu sediul în Câmpina, Strada Petru Rareș, nr.4, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul – Județul Prahova, SC ROBIONATURAL LIFE SRL, cu amplasamentul în Strada Petru Rareș, nr.4, Câmpina. Documentele pot fi consultate la sediul APM Prahova, Strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, Ploiești, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
9 martie 2020

​ORASUL BOLDESTI SCAENI. cu sediul in oras Boldesti Scaeni, str.Calea Unirii, nr.67, cod postal 105300, tel 0244211363, reprezentata prin Bucuroiu Constantin -Primar , TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : PUZ-INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=2800MP)-ZONA ACTIVITATI INDUSTRIAL SI DEPOZITARE IN VEDEREA AMPLASARII UNEI STATII DE SORTARE A AGREGATELOR DE BALASTIERA SI AMENAJARII DRUMULUI DE ACCES (SST=6472MP)cu amplasamentul in orasul Boldesti Scaeni, T54, Np2725, NC22578, 22579, De2724/2, str.Teleajenului (NC23882) ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
9 martie 2020

DRAGOMIR LUCIAN, titular al proiectului CONSTRUIRE AGROPENSIUNE S+P+1, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE AGROPENSIUNE S+P+1, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat  in COMUNA TEISANI, T27, PARCELA PD611, NC21482, DRUM, JUDETUL PRAHOVA,
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova din Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti, in zilele de 09.03.2020-19.03.2020, intre orele 9-15, precum si si la sediul Primariei COM. TEISANI, in zilele de luni – vineri intre orele 9 – 16 . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 19.03.2020

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
27 februarie 2020

Această informare este efectuată de Nistoroiu Georgeta, cu domiciliul în municipiul Ploieşti, strada Padina, nr. 12, bloc 33, scara A, ap. 4, judeţul Prahova, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: “Construire restaurant şi cort evenimente, drum acces, alei carosabile şipietonale, spaţiu parcare, utilităţi, împrejmuire

şi branşamente” localizat în comunaPăuleşti, sat Găgeni, judeţul Prahova.

Această investiţie este nouă și ca rezultat al acestei activități vor rezulta ape uzatemenajere ce vor fi evacuate în sistem propriu prin vidanjare.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată, după data de 26.02.2020.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
20 februarie 2020

​ORASUL BREAZA cu sediul in jud. PRAHOVA, oras Breaza, str. Republicii nr. 82B, cod poştal 105400, tel/fax 0244340508 reprezentata prin  RICHEA GHEORGHE -PRIMAR, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : « : PUZ RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=1626mp) DIN ZONA MIXTA  INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL SI AMENAJARE ACCES (Sst=2592mp) , cu  amplasamentul inORAS BREAZA, B-DUL REPUBLICII, NR.24, NC24073, T28,Cc536,A536 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF