Anunț
10 noiembrie 2020

COMUNA FILIPESTII DE TARG cu sediul in com.Filipestii de Targ, satul Filipestii de Targ, str.Republicii, nr.233, cod postal 107250, tel.0244389208, fax 0244389599, reprezentata prin primar Aurelian Manole,anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : « PUZ –MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARI URBANISTICE,ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA GOSPODARIE COMUNALA SI ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNICOMPLEMENTARE PENTRU AMPLASARE CLOPOTNITA-POARTA DE ACCES LA BISERICA SFANTUL GHEORGHE SI CIMITIRUL EXISTENT (SST=7548MP)”  cu  amplasamentul in com.Filipestii de Targ, satul Bratasanca, str.Eternitatii, nr.1, NC22837, NC22819, NC22870, DJ101P, str.Bisericii, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
10 noiembrie 2020

S. C. PLASTIC RECYCLING EXPORT S. R. L. (titularul proiectului), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul“CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+lE, DEPOZIT AFERENT ŞI SEDIU ADMINISTRATIV P+lE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE,  SPAŢII PARCARE,  ACCES, TOTEM, IMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat in orasul Breaza, Str. Republicii, Nr.25, T28, Cc 536, A 535, NC 24073, Jud. Prahova, titular S. C. PLASTIC RECYCLING EXPORT S. R. L.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.

Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 20.11.2020 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
6 noiembrie 2020

S.C. STEL AGRO SERV S.R.L. anunta publicul asupra  depunerii solicitarii de  emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire depozit cereale, casa pompe S+P, rezerva apa S, put forat, casa put forat Sp+P” propus a fi amplasat  in :  Com.Paulesti, Sat Cocosesti, T7, parcela Cc505/110-505/118, A505/110-525/118,  JUD.PRAHOVA, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii  competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova si   la sediul Primariei Paulesti , in zilele de 06.11.2020-11.11.2020, Intre orele  8-16.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
30 octombrie 2020

SC AGREGATE SORTATE SRL  a solicitat la Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița Avizul de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de decolmatare și reprofilare a albie râului Prahova, prin exploatarea de agregate pe teritoriul administrativ al localității Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Persoanele care doresc să obțină informații cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul la adresa ora ș Voluntari, strada Galata, nr. 55, Bl. C, ap. 41, județul Ilfov sau pe domnul Constantin David, la telefon 0760.242.229, începând cu data de 3 noiembrie 2020.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
28 octombrie 2020

S.C. CIOCARLIA S.A., titular al proiectului: “EXTINDERE COMPLEX PRIN INCHIDERE SCARA EXTERIOARA SI TERASA EXISTENTA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si a nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “EXTINDERE COMPLEX PRIN INCHIDERE SCARA EXTERIOARA SI TERASA EXISTENTA”, propus a fi amplasat in Mun. PLOIESTI, Sos NORDULUI , Nr. 1, jud. PRAHOVA,

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, inzilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
27 octombrie 2020

SYLCAST CONSTRUCT S.R.L., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMENAJARE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN TERASA CU REDAREA TERENULUI IN CIRCUITUL AGRICOL PRIN TALUZARE, COPERTARE SI NIVELARE, IN CONDITIILE PERMISULUI DE EXPLOATARE, propus a fi amplasat in COMUNA FLORESTI, JUDEȚUL PRAHOVA  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 5.11.2020, in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
26 octombrie 2020

S.C.LEMET S.R.L. cu sediul in municipiul Campina, str.Romanitei, nr.1, cod postal 105600, tel:0722297992 , reprezentata prin Rizea Alexandru -director, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE (lot>3000mp) PENTRU AMPLASARE SHOWROOM MOBILIER LEMS SI AMENAJARE ACCESE(S=4000mp)”  cu  amplasamentul in municipiul Campina, str.Salaj, nr.6, T83, Cc686, NC28214 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
22 octombrie 2020

S.C.LEMET S.R.L. cu sediul in municipiul Campina, str.Romanitei, nr.1, cod postal 105600, tel:0722297992 , reprezentata prin Rizea Alexandru -director, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE (lot>3000mp) PENTRU AMPLASARE SHOWROOM MOBILIER LEMS SI AMENAJARE ACCESE(S=4000mp)”  cu  amplasamentul in municipiul Campina, str.Salaj, nr.6, T83, Cc686, NC28214 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
21 octombrie 2020

S. C. PLASTIC RECYCLING EXPORT S. R. L.  anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+lE, DEPOZIT AFERENT ŞI SEDIU ADMINISTRATIV P+lE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE,  SPAŢII PARCARE,  ACCES, TOTEM, IMPREJMUIRE” propus a fi amplasat in :  orasul Breaza, Str. Republicii, Nr.25, T28, Cc 536, A 535, NC 24073, Jud. Prahova Informatiile privind proiectulpropus pot fi consultate la sediul autoritatii  competente pentru protectiamediului Agentia  Pentru Protectia Mediului Prahova si la sediul PrimarieiBREAZA , in zilele de 21.10.2020-26.10.2020, Intre orele  8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
21 octombrie 2020

SYLCAST CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in Oras Voluntari, str. Galata, nr. 55,Bl.C, etaj 6, ap.41, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depuneriisolicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: AMENAJARE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN TERASA CU REDAREA TERENULUI IN CIRCUITUL AGRICOL PRIN TALUZARE, COPERTARE SI NIVELARE, IN CONDITIILE PERMISULUI DE EXPLOATARE, propus a fi amplasat in COMUNA FLORESTI, JUDEȚUL PRAHOVA.                                                                            Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatiicompetente pentru protectia mediului Prahova si la sediul S.C. SYLCAST CONSTRUCT S.R.L., in zilele de luni - vineri intre orele 09.00 si 15.00.Observatiile publicului se primesc la sediul APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 306.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
21 octombrie 2020

TERZEA MATEI – TIBERIU,  BOTEA TIBERIU-DUMITRU, NICOLAU FLORIN si sotii NICOLESCU DRAGOS si NICOLESCU MARIANA titular al proiectului:: “CONSTRUIRE TREI LOCUINTE COLECTIVE, SPATII PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, DOTARI AGREMENT ( FOISOARE SI SPATII DE JOACA), IMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM ACCES, EXTINDERI RETELE EDILJTARE, ORGANIZARE DE SANTIER, BAZINE DE RETENTIE, POST TRAFO, DEVIERE LEA 20 KV, AMENAJARE SPATII VERZI, UTILITATII BRANSAMENTE” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si a nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “CONSTRUIRE TREI LOCUINTE COLECTIVE, SPATII PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, DOTARI AGREMENT ( FOISOARE SI SPATII DE JOACA), IMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM ACCES, EXTINDERI RETELE EDILJTARE, ORGANIZARE DE SANTIER, BAZINE DE RETENTIE, POST TRAFO, DEVIERE LEA 20 KV, AMENAJARE SPATII VERZI, UTILITATII BRANSAMENTE” propus a fi amplasat  in :  comuna BLEJOI, satul PLOIE$TIORI, cod postal 107071, T 17, P-108/ 89, 108/90, 108/92,Nr. cadastral: 29116,29118, 29119, 29120, 29125, 29121 , 29122, 29133, 29124, 29126, 26800 (De 107)_JUD.PRAHOVA.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
19 octombrie 2020

COMUNA MAGURENI  cu sediul in com.Magureni, sat Magureni, nr.980, cod postal 107350, tel.:0244/384760, fax: 0244/384203, email contact@comunamagureni.ro, reprezentata prin primar Iordache Gheorghe,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   INTOCMIRE PUZ -RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII(S=3375mp) PENTRU AMPLASARE MOBILA MDF, MAGAZIN PREZENTARE SI DEPOZIT AFERENT SI AMENAJARE DRUM ACCES(Sst=3904mp), cu  amplasamentul in comuna Magureni, sat Lunca Prahovei, DJ101P, NC21627, T35, A482/40  ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
19 octombrie 2020

COMUNA FILIPESTII DE TARG cu sediul in com. Filipestii de Targ, satul Filipestii de Targ, str.Republicii, nr.233, cod postal 107250, tel. 0244389208, fax 0244389599, reprezentata prin primar Aurelian Manole,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI: « PUZ –MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARI URBANISTICE,ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA GOSPODARIE COMUNALA SI ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PENTRU AMPLASARE CLOPOTNITA-POARTA DE ACCES LA BISERICA SFANTUL GHEORGHE SI CIMITIRUL EXISTENT (SST=7548MP)”  cu  amplasamentul in com.Filipestii de Targ, satul Bratasanca, str.Eternitatii, nr.1, NC22837, NC22819, NC22870, DJ101P, str.Bisericii, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
16 octombrie 2020

COMUNA MAGURENI  cu sediul in com.Magureni, sat Magureni, nr.980, cod postal 107350, tel.:0244/384760, fax: 0244/384203, email contact@comunamagureni.ro, reprezentata prin primar Iordache Gheorghe,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   INTOCMIRE PUZ -RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII(S=3375mp) PENTRU AMPLASARE MOBILA MDF, MAGAZIN PREZENTARE SI DEPOZIT AFERENT SI AMENAJARE DRUM ACCES(Sst=3904mp) , cu  amplasamentul in comuna Magureni, sat Lunca Prahovei, DJ101P, NC21627, T35, A482/40  ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
16 octombrie 2020

COMUNA FILIPESTII DE TARG cu sediul in com.Filipestii de Targ, satul Filipestii de Targ, str.Republicii, nr.233, cod postal 107250, tel. 0244389208, fax 0244389599, reprezentata prin primar Aurelian Manole,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI: « PUZ –MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARI URBANISTICE,ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA GOSPODARIE COMUNALA SI ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PENTRU AMPLASARE CLOPOTNITA-POARTA DE ACCES LA BISERICA SFANTUL GHEORGHE SI CIMITIRUL EXISTENT (SST=7548MP)”  cu  amplasamentul in com.Filipestii de Targ, satul Bratasanca, str.Eternitatii, nr.1, NC22837, NC22819, NC22870, DJ101P, str.Bisericii, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm nou 2 site

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Floricon 1

  Reclama firma paza

  Delice