Anunț
17 februarie 2020

COMUNA FLORESTI titular al proiectului  “MODERNIZARE PRIN BETONARE DRUMURI COMUNALE COMUNA FLORESTI “ anunţă publiculinteresat asupra luării deciziei de încadrare de către

Agenţia pentru Protecţia MediuluiPrahova, în cadrul procedurilor de evaluare a

impactului asupra mediului pentruproiectul : de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul :

MODERNIZARE PRIN BETONARE DRUMURI COMUNALE COMUNA FLORESTI “propus a fi amplasat în comuna Floresti, sat Floresti judeţul Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din str. Gh. Gr. Cantacuzino,nr.306, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro

​Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
12 februarie 2020

S.C. CASPY EUROPARKING S.R.L. titular al proiectului “CONSTRUIRE MOTEL-RESTAURANT, SPALATORIE AUTO, PARCARE SECURIZATA TIRURI  SI AUTOTURISME  SI ANEXE AFERENTE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCESE, UTILITATI, BRANSAMENTE  SI ORGANIZARE DE SANTIER”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE MOTEL-RESTAURANT, SPALATORIE AUTO, PARCARE SECURIZATA TIRURI  SI AUTOTURISME  SI ANEXE AFERENTE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCESE, UTILITATI, BRANSAMENTE  SI ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat  in Com.Tirgsoru vechi, Sat Strejnicu, DJ129, NC 28082, 21523, 27346,  23975, T25, A151/3, A151/26-29, De151/25/1, DN1, Mun.Ploiesti, DN1(NC135600, 21862, 21788, 21867, 21858, 21917, 127247) JUD.PRAHOVA,

1. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova din Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti in zilele de 12.02.2020-22.02.2020, intre orele 9-15, precum si si la sediul Primariei COM. TIRGSORU VECHI, in zilele de luni – vineri intre orele 9 – 16, publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 22.02.2020

 

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
12 februarie 2020

​BATU MARIA SI BATU CEZAR cu domiciliul in com.Orasul Sinaia, strada Opler, nr.23, cod postal 106100, tel.0724535902, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : « : PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=924mp)-ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PENTRU AMPLASARE LOCUINTA INDIVIDUALA SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=3106mp)”  cu  amplasamentul in ORAS SINAIA, STR.COTA 1400 (NC24796), STR.MIHAI HARET(NC24721), CALEA CODRULUI(NC24786), STR.FURNICA(NC24787) , ALEEA FOISOR, NC24209, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
7 februarie 2020

​COMUNA PAULESTI cu sediul in com.Paulesti, sat Paulesti, str.Calea Unirii, nr.299, cod postal 107400, tel.0721274034, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : « : PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN  (S=99MP), RIIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE DE LOCUINTE SI AMENAJARE DRUM ACCES(SST=13371MP) , cu  amplasamentul in COM.PAULESTI, T15, A624/7-10, NC29991, str.Toma Socolescu de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
6 februarie 2020

DRAGOMIR LUCIAN anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE AGROPENSIUNE S+P+1, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER ” propus a fi amplasat in COMUNA TEISANI, T27, PARCELA PD611, NC21482, DRUM, JUDETUL PRAHOVA

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia MediuluiPrahova si la sediul Primariei Teisani, in zilele de 06.02.2020-11.02.2020, Intre orele  8-16.

​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
3 februarie 2020

NISTOROIU GEORGETA anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: :  CONSTRUIRE RESTAURANT SI CORT EVENIMENTE, DRUM ACCES ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU  PARCARE,UTILITATI, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE ” propus a fi amplasat in Com. Paulesti , sat Gageni, Nr. Cad: 29109, JUD.PRAHOVA,

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia MediuluiPrahova si la sediul Primariei Paulesti, in zilele de 03.02.2020-08.02.2020, Intre orele  8-16.

​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
31 ianuarie 2020

ORASUL BREAZA cu sediul in jud. PRAHOVA, oras Breaza, str. Republicii nr. 82B, cod poştal 105400, tel/fax 0244340508 reprezentata prin  RICHEA GHEORGHE -PRIMAR,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=1626mp) DIN ZONA MIXTA  INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL SI AMENAJARE ACCES (Sst=2592mp)  , cu  amplasamentul in ORAS BREAZA, B-DUL REPUBLICII, NR.24, NC24073, T28,Cc536,A536, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
29 ianuarie 2020

S.C. CASPY EUROPARKING S.R.L. anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  CONSTRUIRE MOTEL-RESTAURANT, SPALATORIE AUTO, PARCARE SECURIZATA TIRURI  SI AUTOTURISME  SI ANEXE AFERENTE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCESE, UTILITATI, BRANSAMENTE  SI ORGANIZARE DE SANTIER” propus a fi amplasat in :  Com.Tirgsoru vechi, Sat Strejnicu, DJ129, NC 28082, 21523, 27346,  23975, T25, A151/3, A151/26-29, De151/25/1, DN1, Mun.Ploiesti, DN1(NC135600, 21862, 21788, 21867, 21858, 21917, 127247)JUD.PRAHOVA,

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului

Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova si la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, in zilele de 29.01.2020-03.02.2020, Intre orele  8-16.

​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
28 ianuarie 2020

ORASUL BREAZA cu sediul in jud. PRAHOVA, oras Breaza, str. Republicii nr. 82B, cod poştal 105400, tel/fax 0244340508 reprezentata prin  RICHEA GHEORGHE -PRIMAR,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=1626mp) DIN ZONA MIXTA  INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL SI AMENAJARE ACCES (Sst=2592mp)  , cu  amplasamentul in ORAS BREAZA, B-DUL REPUBLICII, NR.24, NC24073, T28,Cc536,A536, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
19 ianuarie 2020

COMUNA PAULESTI cu sediul in com.Paulesti, sat Paulesti, str.Calea Unirii, nr.299, cod postal 107400, tel.0721274034,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN  (S=99MP), RIIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE DE LOCUINTE SI AMENAJARE DRUM ACCES(SST=13371MP) , cu  amplasamentul in COM.PAULESTI, T15, A624/7-10, NC29991, str.Toma Socolescu, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
17 ianuarie 2020

COMUNA PAULESTI cu sediul in com.Paulesti, sat Paulesti, str.Calea Unirii, nr.299, cod postal 107400, tel.0721274034, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN  (S=99MP), RIIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE DE LOCUINTE SI AMENAJARE DRUM ACCES(SST=13371MP) , cu  amplasamentul in COM.PAULESTI, T15, A624/7-10, NC29991, str.Toma Socolescu, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
16 ianuarie 2020

BATU MARIA SI BATU CEZAR cu domiciliul in com.Orasul Sinaia, strada Opler, nr.23, cod postal 106100, tel.0724535902, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=924mp)-ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PENTRU AMPLASARE LOCUINTA INDIVIDUALA SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=3106mp)”  cu  amplasamentul in ORAS SINAIA, STR.COTA 1400 (NC24796), STR.MIHAI HARET(NC24721), CALEA CODRULUI(NC24786), STR.FURNICA(NC24787) , ALEEA FOISOR, NC24209, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
13 ianuarie 2020

BATU MARIA SI BATU CEZAR cu domiciliul in com.Orasul Sinaia, strada Opler, nr.23, cod postal 106100, tel.0724535902, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=924mp)-ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PENTRU AMPLASARE LOCUINTA INDIVIDUALA SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=3106mp)”  cu  amplasamentul in ORAS SINAIA, STR.COTA 1400 (NC24796), STR.MIHAI HARET(NC24721), CALEA CODRULUI(NC24786), STR.FURNICA(NC24787) , ALEEA FOISOR, NC24209, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
10 ianuarie 2020

COMUNA FLORESTI , cu domicliul in comuna Floresti , satFloresti , nr.604, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitariide emitere  a acordului

de mediu pentru proiectul : “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE PRIN BETONARE IN  COMUNA FLORESTI , JUDETUL PRAHOVA” propus a fi amplasat in comuna Floresti , satFloresti.

​Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediulautoritatii competente pentru Protectia Mediului Prahova,

str. Ghe.Gr.Cantacuzino , nr.306 , Ploiesti  si la sediul Primariei comuneiFloresti din comuna Floresti , sat Floresti , nr.604, de luni pana vineriintre orele 9-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul AutoritatiiCompetente

APM Prahova, str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

SC FORJA NEPTUN SRL angajează DIRECTOR COMERCIAL
7 ianuarie 2020

Condiții de angajare:
·         Studii superioare tehnice / economice;
·         Buna cunoaștere a mediului concurențial de afaceri;
·         Experiență în domeniul comercial de minim 4 ani;
·         Spirit de observație, dinamism, gândire comercială, eficiență;
·         Posibilitatea de experiență profesională;
·         Abilități de utilizare a computerului (Word, Excel);
·         Experiență într-o funcție de conducere și de coordonare;
·         Abilități de comunicare și negociere;
·         Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF