Anunț public privind decizia etapei de încadrare
17 mai 2022

ROȘU MARIA și ROȘU IOAN, cu domiciliul în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești, nr. 96, bl. A2, ap. 11, cod poștal 107486, telefon: 0741176685, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: “PUD – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU spălătorie auto-3 posturi și amenajare acces (Sst=2078mp)”, cu  amplasamentul în comuna Gorgota, sat Potigrafu, DN1, cod poștal 107280, NC24684, T46, A473/73, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
17 mai 2022

COMUNA GORGOTA, cu sediul în comuna Gorgota, sat Gorgota, str. Principală, nr.70, cod poștal 107275, telefon: 0244.474.511, Fax: 0244.474.511, https://www.facebook.com/Primariagorgota, reprezentată prin Dumitru Ionuț Nicolae – primar, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: “PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ CENTRALĂ PENTRU AMPLASARE LOC DE JOACĂ ȘI TEREN DE SPORT (Sst=3407mp)”, cu amplasamentul în comuna Gorgota, sat Crivina, De373, NC21401, T10, Cc370, A371, Cc372, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț pierdere carnet student
11 mai 2022

Pierdut carnet student pe numele Armeanu Delia-Ingrid, Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Se declară nul.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
10 mai 2022

SC AGREGATE SORTATE SRL a solicitat, la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, Avizul de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de decolmatare și reprofilare a albiei râului Prahova prin exploatarea de agregate, pe teritoriul administrativ al Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova.
Persoanele care doresc să obțină informații cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul la adresa sus-menționată sau pe domnul David Constantin la telefon 0760.242.229, începând cu data de 10 mai 2022.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
4 mai 2022

Hojbota Florentin, cu domiciliul în județul Ilfov, oraș Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 62A, cod poștal 077145, telefon 0728.147.147, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE (S=2085 mp) PENTRU AMPLASARE LOCUINȚĂ ȘI AMENAJARE DRUM DE ACCES (Sst=2371 mp), cu amplasamentul în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, str. Carol I, nr.37, cod poștal  107180, număr cadastral 22531, 22532, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
4 mai 2022

COMUNA PLOPU, cu sediul în comuna Plopu, sat Plopu, str. Principală, nr.162, cod poștal 107405, județul Prahova, telefon: 0244/460.592, adresă de e-mail: primaria.plopu.urbanism@gmail.com, reprezentată prin Bălănescu Adrian – primar, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ÎN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ZONĂ SPAȚII VERZI, AGREMENT ȘI SPORT, ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII ȘI ZONĂ DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE (Sst=7965mp), cu amplasamentul în comuna Plopu, sat Gâlmeia, str. Unirii, nr.1, T61, Cc2714, NC23554, De2038, De2661, De2711, DJ232, parc 309 Plopu, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
21 aprilie 2022

COMUNA GORGOTA, cu sediul în comuna Gorgota, sat Gorgota, str. Principală, nr.70, cod poștal 107275, telefon: 0244.474.511, Fax: 0244.474.511, https://www.facebook.com/Primariagorgota, reprezentată prin Dumitru Ionuț Nicolae – primar, titular al planului/programului: “PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ CENTRALĂ PENTRU AMPLASARE LOC DE JOACĂ ȘI TEREN DE SPORT (Sst=3407mp)”, cu amplasamentul în comuna Gorgota, sat Crivina, De373, NC21401, T10, Cc370, A371, Cc372, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
21 aprilie 2022

ORAȘUL SLĂNIC, cu sediul în județul Prahova, oraș Slănic, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, cod poștal 106200, telefon 0244.240.299, fax 0244.240.704, e-mail: contact@primariaslanic.ro, reprezentată prin primar Costea Daneluș, titular al planului / programului: PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE , SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ȘI ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII PENTRU AMPLASARE CREȘĂ ȘI AMENAJARE DRUM DE ACCES (Sst=9060 mp), cu  amplasamentul în oraș Slănic, str. Baia Roșie, NC21810, T49, Cc432, L440, NC21480, NC20752, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
21 aprilie 2022

ROȘU MARIA și ROȘU IOAN, cu domiciliul în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești, nr. 96, bl. A2, ap. 11, cod poștal 107486, telefon: 0741176685, titular al planului/programului: “PUD – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU spălătorie auto-3 posturi și amenajare acces (Sst=2078mp)”, cu  amplasamentul în comuna Gorgota, sat Potigrafu, DN1, cod poștal 107280, NC24684, T46, A473/73, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
19 aprilie 2022

Mocanu Constantin, având domiciliul în orașul Băicoi, strada Unirii, nr. 155, cod poștal 105200, județul Prahova, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: “PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=4965mp) DIN ZONĂ CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ÎN ZONĂ  LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ZONĂ SPAȚII VERZI, AGREMENT ȘI SPORT ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ȘI PARCELARE PENTRU AMPLASARE LOCUINȚE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=6073mp)”, cu amplasamentul în orașul Băicoi, strada Schelei, strada Codrului, NC25451, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
18 aprilie 2022

COMUNA GORGOTA, cu sediul în comuna Gorgota, sat Gorgota, str. Principală, nr.70, cod poștal 107275, telefon: 0244.474.511, Fax: 0244.474.511, https://www.facebook.com/Primariagorgota, reprezentată prin Dumitru Ionuț Nicolae – primar, titular al planului/programului: “PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ CENTRALĂ PENTRU AMPLASARE LOC DE JOACĂ ȘI TEREN DE SPORT (Sst=3407mp)”, cu amplasamentul în comuna Gorgota, sat Crivina, De373, NC21401, T10, Cc370, A371, Cc372, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
18 aprilie 2022

ORAȘUL SLĂNIC, cu sediul în județul Prahova, oraș Slănic, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, cod poștal 106200, telefon 0244.240.299, fax 0244.240.704, e-mail: contact@primariaslanic.ro, reprezentată prin primar Costea Daneluș, titular al planului / programului: PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE , SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ȘI ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII PENTRU AMPLASARE CREȘĂ ȘI AMENAJARE DRUM DE ACCES (Sst=9060 mp), cu  amplasamentul în oraș Slănic, str. Baia Roșie, NC21810, T49, Cc432, L440, NC21480, NC20752, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
18 aprilie 2022

ROȘU MARIA și ROȘU IOAN, cu domiciliul în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești, nr. 96, bl. A2, ap. 11, cod poștal 107486, telefon: 0741176685, titular al planului/programului: “PUD – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU spălătorie auto-3 posturi și amenajare acces (Sst=2078mp)”, cu  amplasamentul în comuna Gorgota, sat Potigrafu, DN1, cod poștal 107280, NC24684, T46, A473/73, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
15 aprilie 2022

COMUNA PLOPU, cu sediul în comuna Plopu, sat Plopu, str. Principală, nr.162, cod poștal 107405, județul Prahova, telefon: 0244/460.592, adresă de e-mail: primaria.plopu.urbanism@gmail.com, reprezentată prin Bălănescu Adrian – primar , titular al planului/programului : PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ÎN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ZONĂ SPAȚII VERZI, AGREMENT ȘI SPORT, ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII ȘI ZONĂ DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE (Sst=7965mp), cu amplasamentul în comuna Plopu, sat Gâlmeia, str. Unirii, nr.1, T61, Cc2714, NC23554, De2038, De2661, De2711, DJ232, parc 309 Plopu, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
15 aprilie 2022

Hojbota Florentin, cu domiciliul în județul Ilfov, oraș Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 62A, cod poștal 077145, telefon 0728.147.147, titular al planului/programului: PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE (S=2085 mp) PENTRU AMPLASARE LOCUINȚĂ ȘI AMENAJARE DRUM DE ACCES (Sst=2371 mp), cu amplasamentul în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, str. Carol I, nr.37, cod poștal  107180, număr cadastral 22531, 22532, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm nou 2 site

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Floricon 1

  Reclama firma paza

  Delice