Anunț public
12 aprilie 2022

COMUNA PLOPU, cu sediul în comuna Plopu, sat Plopu, str. Principală, nr.162, cod poștal 107405, județul Prahova, telefon: 0244/460.592, adresă de e-mail: primaria.plopu.urbanism@gmail.com, reprezentată prin Bălănescu Adrian – primar, titular al planului/programului : PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ÎN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ZONĂ SPAȚII VERZI, AGREMENT ȘI SPORT, ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII ȘI ZONĂ DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE (Sst=7965mp), cu amplasamentul în comuna Plopu, sat Gâlmeia, str. Unirii, nr.1, T61, Cc2714, NC23554, De2038, De2661, De2711, DJ232, parc 309 Plopu, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
12 aprilie 2022

Hojbota Florentin, cu domiciliul în județul Ilfov, oraș Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 62A, cod poștal 077145, telefon 0728.147.147, titular al planului/programului: PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE (S=2085 mp) PENTRU AMPLASARE LOCUINȚĂ ȘI AMENAJARE DRUM DE ACCES (Sst=2371 mp), cu amplasamentul în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, str. Carol I, nr.37, cod poștal  107180, număr cadastral 22531, 22532, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
4 aprilie 2022

Mocanu Constantin, având domiciliul în orașul Băicoi, strada Unirii, nr. 155, cod poștal 105200, județul Prahova, titular al planului/programului “PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=4965mp) DIN ZONĂ CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ÎN ZONĂ  LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ZONĂ SPAȚII VERZI, AGREMENT ȘI SPORT ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ȘI PARCELARE PENTRU AMPLASARE LOCUINȚE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=6073mp)”, cu amplasamentul în orașul Băicoi, strada Schelei, strada Codrului, NC25451, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
1 aprilie 2022

Mocanu Constantin, având domiciliul în orașul Băicoi, strada Unirii, nr. 155, cod poștal 105200, județul Prahova, titular al planului/programului “PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=4965mp) DIN ZONĂ CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ÎN ZONĂ  LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ZONĂ SPAȚII VERZI, AGREMENT ȘI SPORT ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ȘI PARCELARE PENTRU AMPLASARE LOCUINȚE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=6073mp)”, cu amplasamentul în orașul Băicoi, strada Schelei, strada Codrului, NC25451, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
16 martie 2022

ORAȘUL URLAȚI, cu sediul în orașul Urlați, cod poștal 106300, str. 23 August, nr. 9, telefon/fax 0244.271.429 / 0244.270.010, e-mail: primaria_urlati@yahoo.com,  reprezentat prin primar Machițescu Marian, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: “P.U.Z. – EXTINDERE INTRAVILAN (S=5722mp) ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE SI DEPOZITE ȘI INSTITUȚII SI SERVICII ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII PENTRU DIVERSIFICARE ACTIVITĂȚI CONEXE COMPLEX VINIFICAȚIE (Sst=6520mp)”, cu  amplasamentul în oraș Urlați, str. Jercălăi (NC23452), nr. 1, NC21749, T5, parcele  V8/1, 167, 171, 177, 184, 187, 190, 182, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
16 martie 2022

STĂTESCU CIPRIAN GHEORGHE, având domiciliul în oraș Băicoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.29, cod poștal 105200, județul Prahova, telefon 0756.200.600, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: “PUZ-RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE (S=6215mp) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI AMENAJARE ACCES (Sst=9317mp)”, cu amplasamentul în oraș Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 2-4, str. Înfrățirii, str. Republicii, str. Independenței, NC32601, NC32602, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
16 martie 2022

ORAȘUL BĂICOI, având sediul în oraș Băicoi, str. Unirii, nr.21, cod poștal 105200, județul Prahova, telefon 0244.260.830, 0244.260.816, fax 0244.260.987, e-mail: biroulunic@primariabaicoi.ro, reprezentată prin primar Marius Constantin, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: “PUZ-RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE (S=4449mp) ȘI RECTIFICARE ZONARE FUNCȚIONALĂ PENTRU AMPLASARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI SPĂLĂTORIE AUTO ȘI AMENAJARE ACCES (Sst=6665mp)” cu amplasamentul în oraș Băicoi, str. Republicii, nr.77, NC32206, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
16 martie 2022

COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG, cu sediul în com. Filipeștii de Târg, sat Filipeștii de Târg, str. Republicii, nr. 233, cod poștal 107250, telefon 0244.389.208, reprezentată prin primar Aurelian Manole, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: “ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=50116mp) DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ȘI ELIMINARE DRUM PROPUS (Sst=53082mp)”, cu amplasamentul în com. Filipeștii de Târg, sat Filipeștii de Târg, cod poștal 107250, DC112B, NC23171, NC23530, NC23575, NC23576, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
3 martie 2022

ORAȘUL SLANIC, cu sediul în oraș Slănic, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, cod poștal 106200, telefon 0244.240.299, fax 0244.240.704, e-mail: contact@primariaslanic.ro, reprezentată prin primar Costea Daneluș, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINȚIE TEREN (S=1249mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI AMENAJARE ACCES (Sst=2348mp), cu amplasamentul în orașul Slănic, str. George Coșbuc, nr. 3, NC521, T31, PARCELA 477, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

SC ALUBĂICOI SRL angajează operator și tehnician calitate
2 martie 2022

ALUBĂICOI SRL, firmă specializată în fabricarea de uși și ferestre din metal, angajează personal pentru următoarele posturi :
- Operator la mașini cu comandă numerică
- Tehnician calitate
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de e-mail : aurelia.rohat@alubaicoi.eu.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
2 martie 2022

SC ZONE CONSTRUCT SRL, titular al proiectului “AMPLASARE 6 CORTURI INDUSTRIALE, 6 CONTAINERE (BIROURI, VESTIARE, GRUPURI SANITARE), CABINĂ POARTĂ, SISTEMATIZARE VERTICALĂ TEREN, CREARE ACCESE, REAMPLASARE CORT INDUSTRIAL, ALEI AUTO-PIETONALE, ORGANIZARE DE ȘANTIER – CONSTRUCȚII PROVIZORII PE O PERIOADĂ DE 10 ANI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “AMPLASARE 6 CORTURI INDUSTRIALE, 6 CONTAINERE( BIROURI, VESTIARE, GRUPURI SANITARE), CABINĂ POARTĂ, SISTEMATIZARE VERTICALĂ TEREN, CREARE ACCESE, REAMPLASARE CORT INDUSTRIAL, ALEI AUTO-PIETONALE, ORGANIZARE DE ȘANTIER – CONSTRUCȚII PROVIZORII PE O PERIOADĂ DE 10 ANI”,  propus a fi amplasat în MUNICIPIUL CÂMPINA, STR. BOBÂLNA, NR.8, JUD. PRAHOVA. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
24 februarie 2022

ORAȘUL URLAȚI, cu sediul în orașul Urlați, cod poștal 106300, str. 23 August, nr. 9, telefon/fax 0244.271.429 / 0244.270.010, e-mail: primaria_urlati@yahoo.com,  reprezentat prin primar Machițescu Marian, titular al planului/programului: “P.U.Z. – EXTINDERE INTRAVILAN (S=5722mp) ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE SI DEPOZITE ȘI INSTITUȚII SI SERVICII ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII PENTRU DIVERSIFICARE ACTIVITĂȚI CONEXE COMPLEX VINIFICAȚIE (Sst=6520mp)”, cu  amplasamentul în oraș Urlați, str. Jercălăi (NC23452), nr. 1, NC21749, T5, parcele  V8/1, 167, 171, 177, 184, 187, 190, 182, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/ programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Politica | Comenteaza →

Anunț public
24 februarie 2022

COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG, cu sediul în com. Filipeștii de Târg, sat Filipeștii de Târg, str. Republicii, nr. 233, cod poștal 107250, telefon 0244.389.208, reprezentată prin primar Aurelian Manole, titular al planului/programului: “ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=50116mp) DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ȘI ELIMINARE DRUM PROPUS (Sst=53082mp)”, cu amplasamentul în com. Filipeștii de Târg, sat Filipeștii de Târg, cod poștal 107250, DC112B, NC23171, NC23530, NC23575, NC23576, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
23 februarie 2022

COMUNA BĂNEȘTI, cu sediul în comuna Bănești, sat Bănești, str. Gherghiceni, nr.495, cod poștal 107050, telefon 0244.348.608, reprezentată prin Gheorghe Stoica – primar, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=10381mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN SUBZONĂ DOTĂRI SPORTIVE, ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII ȘI DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII PENTRU AMPLASARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘI RELOCARE DRUM (Sst=16551mp), cu amplasamentul în comuna Bănești, sat Urleta, strada Principală, nr. 119, T25, P2470/5, T34, P1220/7, P2469, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
21 februarie 2022

ORAȘUL URLAȚI, cu sediul în orașul Urlați, cod poștal 106300, str. 23 August, nr. 9, telefon/fax 0244.271.429 / 0244.270.010, e-mail: primaria_urlati@yahoo.com,  reprezentat prin primar Machițescu Marian, titular al planului/programului: “P.U.Z. -  EXTINDERE INTRAVILAN (S=5722mp) ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE SI DEPOZITE ȘI INSTITUȚII SI SERVICII ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII PENTRU DIVERSIFICARE ACTIVITĂȚI CONEXE COMPLEX VINIFICAȚIE (Sst=6520mp)”, cu  amplasamentul în oraș Urlați, str. Jercălăi (NC23452), nr. 1, NC21749, T5, parcele  V8/1, 167, 171, 177, 184, 187, 190, 182, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/ programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm nou 2 site

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Floricon 1

  Reclama firma paza

  Delice