Anunț public
21 februarie 2022

COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG, cu sediul în com. Filipeștii de Târg, sat Filipeștii de Târg, str. Republicii, nr. 233, cod poștal 107250, telefon 0244.389.208, reprezentată prin primar Aurelian Manole, titular al planului/programului: “ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=50116mp) DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ȘI ELIMINARE DRUM PROPUS (Sst=53082mp)”, cu amplasamentul în com. Filipeștii de Târg, sat Filipeștii de Târg, cod poștal 107250, DC112B, NC23171, NC23530, NC23575, NC23576, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
21 februarie 2022

STĂTESCU CIPRIAN GHEORGHE, având domiciliul în oraș Băicoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.29, cod poștal 105200, județul Prahova, telefon 0756.200.600, titular al planului/programului : “PUZ-RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE (S=6215mp) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI AMENAJARE ACCES (Sst=9317mp)”, cu amplasamentul în oraș Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 2-4, str. Înfrățirii, str. Republicii, str. Independenței, NC32601, NC32602, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
21 februarie 2022

ORAȘUL BĂICOI, având sediul în oraș Băicoi, str. Unirii, nr.21, cod poștal 105200, județul Prahova, telefon 0244.260.830, 0244.260.816, fax 0244.260.987, e-mail: biroulunic@primariabaicoi.ro, reprezentată prin primar Marius Constantin, titular al planului/programului: “PUZ-RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE (S=4449mp) ȘI RECTIFICARE ZONARE FUNCȚIONALĂ PENTRU AMPLASARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI SPĂLĂTORIE AUTO ȘI AMENAJARE ACCES (Sst=6665mp)” cu amplasamentul în oraș Băicoi, str. Republicii, nr.77, NC32206, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
18 februarie 2022

ORAȘUL SLANIC, cu sediul în oraș Slănic, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, cod poștal 106200, telefon 0244.240.299, fax 0244.240.704, e-mail: contact@primariaslanic.ro, reprezentată prin primar Costea Daneluș, titular al planului / programului: ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINȚIE TEREN (S=1249mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI AMENAJARE ACCES (Sst=2348mp), cu amplasamentul în orașul Slănic, str. George Coșbuc, nr. 3, NC521, T31, PARCELA 477, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
17 februarie 2022

STĂTESCU CIPRIAN GHEORGHE, având domiciliul în oraș Băicoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.29, cod poștal 105200, județul Prahova, telefon 0756.200.600, titular al planului/programului : “PUZ-RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE (S=6215mp) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI AMENAJARE ACCES(Sst=9317mp)”, cu amplasamentul în oraș Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 2-4, str. Înfrățirii, str. Republicii, str. Independenței, NC32601, NC32602, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
17 februarie 2022

ORAȘUL BĂICOI, având sediul în oraș Băicoi, str. Unirii, nr.21, cod poștal 105200, județul Prahova, telefon 0244.260.830, 0244.260.816, fax 0244.260.987, e-mail: biroulunic@primariabaicoi.ro, reprezentată prin primar Marius Constantin, titular al planului/programului: “PUZ-RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE (S=4449mp) ȘI RECTIFICARE ZONARE FUNCȚIONALĂ PENTRU AMPLASARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI SPĂLĂTORIE AUTO ȘI AMENAJARE ACCES(Sst=6665mp)” cu amplasamentul în oraș Băicoi, str. Republicii, nr.77, NC32206, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
16 februarie 2022

S.C. BAILEVIL CORP S.R.L., cu sediul în municipiul București, strada Pictor Arthur Verona, nr.21, et.2, ap.3, telefon 0754.402.945, adresa e-mail: cb@swizerhuus.ch, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului:: “PUZ – SCHIMBARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN D+P+2E+M ÎN S1+DP+3E+2M ȘI MODIFICARE NUMĂR APARTAMENTE PERMIS”, cu amplasamentul în orașul Bușteni, strada 1 Mai, nr.2, NC20676, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
16 februarie 2022

S.C. HELIS CONS S.R.L. și S.C. BAILENVIL CORP S.R.L., cu sediul în municipiul București, sector 2/6, strada Intrarea Chefalului/Șoseaua Virtuții, nr. 11-13/22D, Camera 2, Corp B, parter, telefon 0754.402.945, adresa e-mail: cb@swizerhuus.ch, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: “PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (8831mp) DIN ZONĂ MIXTĂ SPAȚII VERZI AMENAJATE ȘI SPORT ȘI AGREMENT, ZONĂ MIXTĂ COMERȚ, SERVICII, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII VERZI ÎN ZONĂ MIXTĂ COMERȚ, SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE, ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE, ZONA COMERȚ, SERVICII, ZONĂ SPAȚTII VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII PENTRU AMPLASARE CARTIER REZIDENȚIAL ȘI AMENAJARE DRUM ACCES  (SST=9187mp)”, cu amplasamentul în orașul Bușteni, str. Telecabinei, drum acces, T6, P540, NC26176, NC21369, NC22487, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
16 februarie 2022

MUNTEANU ALEXANDRU IULIAN, având domiciliul în Bulgaria, oraș Ruse, str. Silvio Pole Ivailo, nr.22, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: “PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE (S=39592mp) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ AMENAJATĂ AGREMENT, SPORT, TURISM, ODIHNĂ ȘI SPAȚII VERZI ÎN ZONĂ UNITĂȚI ȘI COMPLEXE TURISTICE, SUBZONA DOTĂRI SPORTIVE, SUBZONA SPAȚII VERZI AMENAJATE ȘI ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE (Sst=40860mp)”, cu amplasamentul în orașul Bușteni, județul Prahova, str. Piatra Arsă (NC27110), str. Poligonului (NC27109), NC27008, T14, P14, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
16 februarie 2022

ORAȘUL SLANIC, cu sediul în oraș Slănic, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, cod poștal 106200, telefon 0244.240.299, fax 0244.240.704, e-mail: contact@primariaslanic.ro, reprezentată prin primar Costea Daneluș, titular al planului / programului: ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINȚIE TEREN (S=1249mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI AMENAJARE ACCES (Sst=2348mp), cu amplasamentul în orașul Slănic, str. George Coșbuc, nr. 3, NC521, T31, PARCELA 477, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

APEL DE SELECȚIE M2/6B (varianta simplificată)
14 februarie 2022

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/6B -1/22-14.02.2022
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B – ”Dezvoltarea investiţiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală şi de amenajare peisagistică a localităţilor, infrastructura pentru valorificarea produselor locale şi pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie”. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
8 februarie 2022

SC BESTMEL AZT COMPANY SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE HALĂ PARTER, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE REȚELE EDILITARE, propus a fi amplasat în municipiul Câmpina, b-dul Nicolae Bălcescu, nr.46C, NC29175, titular SC BESTMEL AZT COMPANY SRL.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova.
Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.02.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
3 februarie 2022

COMUNA BĂNEȘTI, cu sediul în comuna Bănești, sat Bănești, str. Gherghiceni, nr.495, cod poștal 107050, telefon 0244.348.608, titular al planului/programului: ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=10381mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN SUBZONĂ DOTĂRI SPORTIVE, ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII ȘI DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII PENTRU AMPLASARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘI RELOCARE DRUM (Sst=16551mp), cu amplasamentul în comuna Bănești, strada Principală, nr. 119, T25, P2470/5, T34, P1220/7, P2469, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
31 ianuarie 2022

COMUNA BĂNEȘTI, cu sediul în comuna Bănești, sat Bănești, str. Gherghiceni, nr.495, cod poștal 107050, telefon 0244.348.608, titular al planului/programului: ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=10381mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN SUBZONĂ DOTĂRI SPORTIVE, ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII ȘI DIN ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII PENTRU AMPLASARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘI RELOCARE DRUM (Sst=16551mp), cu  amplasamentul în comuna Bănești, strada Principală, nr. 119, T25, P2470/5, T34, P1220/7, P2469, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
25 ianuarie 2022

S.C. HELIS CONS S.R.L. și S.C. BAILENVIL CORP S.R.L., cu sediul în municipiul București, sector 2/6, strada Intrarea Chefalului/Șoseaua Virtuții, nr. 11-13/22D, Camera 2, Corp B, parter, telefon 0754.402.945, adresa e-mail: cb@swizerhuus.ch, titular al planului/programului: “PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (8831mp) DIN ZONĂ MIXTĂ SPAȚII VERZI AMENAJATE ȘI SPORT ȘI AGREMENT, ZONĂ MIXTĂ COMERȚ, SERVICII, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII VERZI ÎN ZONĂ MIXTĂ COMERȚ, SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE, ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE, ZONA COMERȚ, SERVICII, ZONĂ SPAȚTII VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII PENTRU AMPLASARE CARTIER REZIDENȚIAL ȘI AMENAJARE DRUM ACCES  (SST=9187mp)”, cu amplasamentul în orașul Bușteni, str. Telecabinei, drum acces, T6, P540, NC26176, NC21369, NC22487, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm nou 2 site

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Floricon 1

  Reclama firma paza

  Delice