Anunț
4 ianuarie 2021

LUPULEASA MADALIN SI LUPULEASA ROXANA-IOANA cu domiciliul in Municipiul Campina, str. T. Vladimirescu, nr. 26, bl. C2, sc. C2, et. 3, ap. 16, Judetul Prahova, cod postal 105600, telefon 0728.147.147,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA MIXTA LOCUINTE SI INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE (S=1205 mp) PENTRU AMPLASARE LOCUINTA SI AMENAJARE DRUM DE ACCES (Sst=1558 mp)  , cu  amplasamentul in comuna Poiana-Câmpina, satul Poiana Campina, DJ101P, nr. 523, cod poştal  107425, tarla 23, parcela 1103, numr cadastral 22028 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
22 decembrie 2020

Privind demararea Etapei a II-a de informare si consultare a publicului – Etapa elaborarii propunerilor PUZ, pentru documentatia „PUZ – MAJORARE INDICATORI URBANISTICI SUBZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL PENTRU AMPLASARE SPAŢIU COMERCIAL ŞI AMENAJARE DRUM ACCES – SUPRAFAŢA DE STUDIU = 18175 MP”, Amplasament: str. B.P.Hasdeu, nr. 91.
Iniţiator: Municipiul Câmpina în asociere cu  SC FIBEC HOLDING SA Proiectant: S.C. BIG STUDIO-ARH DESIGN SRL.
Pe site-ul primariei www .primariacampina.ro, precum şi la avizierul instituţiei, vor putea fi consultate propunerile privind reglementarile urbanistice, in perioada 22.12.2020 – 06.01.2021.
Observatiile si propunerile cetateni lor vor putea fi trimise pe adresa de e-mail  consultarea_populatiei@primariacampina.ro sau depuse la registratura primariei mun. Campina, cu mentiunea „Consultarea populatiei”, pana la data de 06.01 .2021.
In data de 06.01.2021, publicul este invitat sa  participe  la  intalnirea  cu proiectantul care va avea loc, la sediul Primariei mun. Campina, b-dul Culturii nr. 18 – sala de sedinte, ora 12,00.
Raspunsul la observati ile trimise va fi transmis în  scris (prin poştă sau e-mail) persoanelor interesate in perioada 07.01.2021 -15.01.2021.
Persoană de contact: Bedreag Ionuţ Cristian, tel. 0244-336.134 , int. 218, e-mail: consultarea_populatiei@primariacampina.ro.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului)
16 decembrie 2020

SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire Hypermarket, anexe (spații tehnice, depozite, post trafo, rezervor apă incendiu, containere reciclare ambalaje, padocuri cărucioare) bufet cu cort, stație alimentare cu energie electrică autovehicule, utilități, drum acces, alei carosabile și pietonale, spații parcare, spații verzi, totem, panouri publicitare, împrejmuire, branșamente, organizare de șantier și amenajare intersecție DN1 cu strada Poiana și strada Ghioșești și acces pietonal din pasajul adiacent DN1”, propus a fi amplasat în str. Republicii nr. 4, oraș Comarnic, jud. Prahova.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, precum și la sediul SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL din Sibiu, județul Sibiu, str. Dealului nr. 24, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

FORJA NEPTUN SRL Câmpina angajează muncitori necalificați în vederea calificării la locul de muncă
16 decembrie 2020

Societatea FORJA NEPTUN SRL Câmpina angajează muncitori necalificați în vederea calificării la locul de muncă în sectoare calde (pentru meseriile de forjor, termist tratamentist)

Condiții:
- Studii medii
- Dorința de a învăța o meserie nouă
- Seriozitate
Se oferă: salarizare motivantă, masă caldă gratuită, tichete de masă, transport gratuit pe ruta Câmpina – Băicoi, șansa unei cariere într-o companie performantă.
Persoanele interesate vor trimite cererea și/sau CV-ul la sediul societății – Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 295, sau la fax 0244.307.150 ori e-mail: office@forjaneptun.ro până la data de 31 decembrie 2020. Relații suplimentare la telefon 0244.307.152.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
12 decembrie 2020

CONSTANTINESCU ILEANA-CRISTINA avand domiciliul/sediul  in Municipiul Ploiesti, strada 8 Martie, nr. 1A, Bl. 8B, Sc. A, Et. 2, Ap. 6,  judetul PRAHOVA VA titular al planului/prograrnului P.U.Z. RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE GENERATA DE INTERSECTIE SI MODIFICARE RETRAGERI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA propus a fi amplasat in localitatea municipiul PLOIESTI, str. GAGENI, nr. 50, jud. Prahova, nr.cad. 121227, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh. Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.
Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

SC FORJA NEPTUN SRL CÂMPINA angajează ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE
10 decembrie 2020

Societatea FORJA NEPTUN SRL Câmpina angajează electrician de întreținere.
Condiții:
- Studii medii
- Calificare și experiență în domeniu
- Persoană flexibilă, comunicativă, organizată
- Disponibilitate la efort prelungit.
Se oferă: salarizare motivantă, masă caldă gratuită, tichete de masă, transport gratuit pe ruta Câmpina – Băicoi.
Persoanele interesate vor trimite cererea și/sau CV-ul la sediul societății – Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 295, sau la fax 0244.307.150 ori e-mail: office@forjaneptun.ro. Relații suplimentare la telefon 0244.307.152.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
9 decembrie 2020

SC Lemet SRL, cu sediul în municipiul Câmpina, Strada Romaniței, nr. 1, cod poștal 105600, telefon 0722.297.992, reprezentată prin Rizea Alexandru, director, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului “PUD ridicare restricție de construcție (lot>3000mp) pentru amplasare showroom mobilier Lems și amenajare acces (S=4000mp)”, cu amplasamentul in municipiul Câmpina, Strada Sălaj, nr. 6, T83, Cc686, Nc28214, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care îl fundamenteazăpot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova sau pe site-ul http://apmph.anpm.ro, office@apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data prezentului anunț

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
9 decembrie 2020

CONSTANTINESCU ILEANA-CRISTINA avand domiciliul/sediul  in Municipiul Ploiesti, strada 8 Martie, nr. 1A, Bl. 8B, Sc. A, Et. 2, Ap. 6,  judetul PRAHOVA VA titular al planului/prograrnului P.U.Z. RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE GENERATA DE INTERSECTIE SI MODIFICARE RETRAGERI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA propus a fi amplasat in localitatea municipiul PLOIESTI, str. GAGENI, nr. 50, jud. Prahova, nr.cad. 121227, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.
Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
8 decembrie 2020

SC MAXHEAD SRLtitular al proiectului: CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO DE TIP SELF SERVICE (Constructie provizorie pe perioada Contractului de inchiriere nr. 4/11.09.2020, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si a nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO DE TIP SELF SERVICE (Constructie provizorie pe perioada Contractului de inchiriere nr. 4/11.09.2020”, propus a fi amplasat in orasul VALENI DE MUNTE, STRADA DIMINETII, NR. 1, jud. PRAHOVA.
 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
7 decembrie 2020

S.C. STEL AGRO SERV S.R.L., a solicitat la Administratia Bazinala de Apa   Buzau   Ialomita,   Avizul   de   gospodarire   a   apelor   pentru desfasurarea activitatii de “Construire depozit cereale, casa pompe S+P, rezerva apa S, put forat, casa put forat Sp+P” propus a fi amplasat  in :  Com.Paulesti, Sat Cocosesti, T7, parcela Cc505/110-505/118, A505/110-525/118,  JUD.PRAHOVA.
Aceasta investiţie este noua.
Aceste   lucrari   se   vor   executa   de   catre   solicitant,   in   baza   avizelor   si autorizatiilor de gospodarire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului  avizului LICU BEBE ( 0735884955) după data de 27.11.2020.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
28 noiembrie 2020

S.C. CAMION SERVICES LOGISTICS S.R.L. avand domiciliul/sediul  in localitatea TARGSORU VECHI, sat STREJNICU, STR. NOTARILOR, NR.5, bl. C3, ap. 1, JUD. PRAHOVA titular al planului/prograrnului P.U.Z. PENTRU DESFIINTARE FUNDATIE EXISTENTA, CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE S+P+18, PARCARE SUBTERANA, SPATIU COMERCIAL, AMENAJARE PARCAJE TEREN, CIRCULATIE PIETONALA, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN propus a fi amplasat in localitatea municipiul PLOIESTI, Str. Traian, Nr. 16, jud. Prahova       anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.
Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
25 noiembrie 2020

S.C. CAMION SERVICES LOGISTICS S.R.L. avand domiciliul/sediul  in localitatea TARGSORU VECHI, sat STREJNICU, STR. NOTARILOR, NR.5, bl. C3, ap. 1, JUD. PRAHOVA titular al planului/prograrnului P.U.Z. PENTRU DESFIINTARE FUNDATIE EXISTENTA, CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE S+P+18, PARCARE SUBTERANA, SPATIU COMERCIAL, AMENAJARE PARCAJE TEREN, CIRCULATIE PIETONALA, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, propus a fi amplasat in localitatea municipiul PLOIESTI, Str. Traian, Nr. 16, jud. Prahova       anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.
Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
24 noiembrie 2020

În perioada 26 noiembrie 2020 – 11 decembrie 2020, se desfășoară etapa de consultare a populației privind Planul Urbanistic Zonal PUZ – MAJORARE INDICATORI URBANISTICI SUBZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL PENTRU AMPLASARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI DRUM ACCES – SUPRAFAȚĂ DE STUDIU – 18.175MP.
Inițiator: Municipiul Câmpina în asociere cu SC Fibec Holding SRL
Primăria municipiului Câmpina invită comunitatea locală să își exprime punctul de vedere asupra propunerilor din proiect. Pe site-ul primăriei www.primariacampina.ro, precum și la avizierul instituției vor putea fi consultate propunerile privinjd reglementările urbanistice. Comentariile, observațiile, și propunerile cetățenilor vor putea fi trimise pe adresa de e-mail consultarea_populației@primariacampina.ro sau depuse la registratura primăriei cu mențiunea ”Consultarea populației” până la data de 11 decembrie 2020. Răspunsurile la observațiile trimise va fi transmis în scris în perioada 21.12.2020 și 24.12.2020.
Persoană de contact: Ionuț Cristian Bedreag, telefon0244.336.134, interior 218, e-mail consultarea_populației@primariacampina.ro.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
10 noiembrie 2020

COMUNA MAGURENI cu sediul in com.Magureni, sat Magureni, nr.980, cod postal 107350, tel.:0244/384760, fax: 0244/384203, email contact@comunamagureni.ro, reprezentata prin primar Iordache Gheorghe, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : « INTOCMIRE PUZ -RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII(S=3375mp) PENTRU AMPLASARE MOBILA MDF, MAGAZIN PREZENTARE SI DEPOZIT AFERENT SI AMENAJARE DRUM ACCES(Sst=3904mp) , cu  amplasamentul in comuna Magureni, sat Lunca Prahovei, DJ101P, NC21627, T35, A482/40 , de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
10 noiembrie 2020

COMUNA FILIPESTII DE TARG cu sediul in com.Filipestii de Targ, satul Filipestii de Targ, str.Republicii, nr.233, cod postal 107250, tel.0244389208, fax 0244389599, reprezentata prin primar Aurelian Manole,anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului : « PUZ –MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARI URBANISTICE,ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA GOSPODARIE COMUNALA SI ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNICOMPLEMENTARE PENTRU AMPLASARE CLOPOTNITA-POARTA DE ACCES LA BISERICA SFANTUL GHEORGHE SI CIMITIRUL EXISTENT (SST=7548MP)”  cu  amplasamentul in com.Filipestii de Targ, satul Bratasanca, str.Eternitatii, nr.1, NC22837, NC22819, NC22870, DJ101P, str.Bisericii, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF