Anunț public
25 ianuarie 2022

S.C. BAILEVIL CORP S.R.L., cu sediul în municipiul București, strada Pictor Arthur Verona, nr.21, et.2, ap.3, telefon 0754.402.945, adresa e-mail: cb@swizerhuus.ch, titular al planului/programului: “PUZ – SCHIMBARE REGIM DE ÎNĂLȚTIME DIN D+P+2E+M ÎN S1+DP+3E+2M ȘI MODIFICARE NUMĂR APARTAMENTE PERMIS”, cu amplasamentul în orașul Bușteni, strada 1 Mai, nr.2, NC20676, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
25 ianuarie 2022

MUNTEANU ALEXANDRU IULIAN, având domiciliul în Bulgaria, str. Silvio Pole Ivailo, nr.22, titular al planului / programului: “PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE (S=39592mp) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ AMENAJATĂ AGREMENT, SPORT, TURISM, ODIHNĂ ȘI SPAȚII VERZI ÎN ZONĂ UNITĂȚI ȘI COMPLEXE TURISTICE, SUBZONA DOTĂRI SPORTIVE, SUBZONA SPAȚII VERZI AMENAJATE ȘI ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE (Sst=40860mp)”, cu amplasamentul în orașul Bușteni, județul Prahova, str. Piatra Arsă (NC27110), str. Poligonului (NC27109), NC27008, T14, P14, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
25 ianuarie 2022

SC BESTMEL AZT COMPANY SRL anunță publicul asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : “CONSTRUIRE HALĂ PARTER, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE REȚELE EDILITARE”, cu amplasamentul în municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.46C, NC29175.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și la sediul Primăriei Câmpina, în zilele de 25.01.2022-31.01.2022, între orele 8.00-16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
21 ianuarie 2022

S.C. HELIS CONS S.R.L. și S.C. BAILENVIL CORP S.R.L., cu sediul în municipiul București, sector 2/6, strada Intrarea Chefalului/Șoseaua Virtuții, nr. 11-13/22D, Camera 2, Corp B, parter, telefon 0754.402.945, adresa e-mail: cb@swizerhuus.ch, titular al planului/programului: “PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (8831mp) DIN ZONĂ MIXTĂ SPAȚII VERZI AMENAJATE ȘI SPORT ȘI AGREMENT, ZONĂ MIXTĂ COMERȚ, SERVICII, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII VERZI ÎN ZONĂ MIXTĂ COMERȚ, SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE, ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE, ZONA COMERȚ, SERVICII, ZONĂ SPAȚTII VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII PENTRU AMPLASARE CARTIER REZIDENȚIAL ȘI AMENAJARE DRUM ACCES  (SST=9187mp)”, cu amplasamentul în orașul Bușteni, str. Telecabinei, drum acces, T6, P540, NC26176, NC21369, NC22487, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
21 ianuarie 2022

S.C. BAILEVIL CORP S.R.L., cu sediul în municipiul București, strada Pictor Arthur Verona, nr.21, et.2, ap.3, telefon 0754.402.945, adresa e-mail: cb@swizerhuus.ch, titular al planului/programului: “PUZ – SCHIMBARE REGIM DE ÎNĂLȚTIME DIN D+P+2E+M ÎN S1+DP+3E+2M ȘI MODIFICARE NUMĂR APARTAMENTE PERMIS”, cu amplasamentul în orașul Bușteni, strada 1 Mai, nr.2, NC20676, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
21 ianuarie 2022

MUNTEANU ALEXANDRU IULIAN, având domiciliul în Bulgaria, str. Silvio Pole Ivailo, nr.22, titular al planului / programului: “PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE (S=39592mp) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ AMENAJATĂ AGREMENT, SPORT, TURISM, ODIHNĂ ȘI SPAȚII VERZI ÎN ZONĂ UNITĂȚI ȘI COMPLEXE TURISTICE, SUBZONA DOTĂRI SPORTIVE, SUBZONA SPAȚII VERZI AMENAJATE ȘI ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE (Sst=40860mp)”, cu amplasamentul în orașul Bușteni, județul Prahova, str. Piatra Arsă (NC27110), str. Poligonului (NC27109), NC27008, T14, P14, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Prahova, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
7 decembrie 2021

CÎMPEANU ION MARIUS, având domiciliul în orașul Băicoi, str. Carpați, nr. 73 bis, cod poștal 105200, județul Prahova, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: “PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=2567mp) DIN ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL PENTRU AMPLASARE SHOWROOM AUTO ȘI LOCUINȚĂ ȘI AMENAJARE ACCESE (Sst=4469mp)”, cu amplasamentul în orașul Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 80, NC 21789, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
7 decembrie 2021

SC BETIBINI SRL, având sediul în comuna Blejoi, sat Blejoi, nr. 204, jud. Prahova, reprezentată prin Tatarciuc Ion-Lucian – administrator, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: “PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S=4100mp), ZONA UNITĂȚI AGRICOLE PENTRU AMPLASARE SILOZ CEREALE, REMIZA UTILAJE AGRICOLE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=8621mp)”, cu amplasamentul în comuna Blejoi, județ Prahova, Tarla 2, Parcela A 15/159, nr. cad. 27926, Tarla 2, Parcela A15/82, nr. cad.27991, De15/268(NC27862), De15/269(NC27936), De15/270(NC28005), De15/93(NC27992), De40(NC28004), de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data prezentului anunț.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

APEL DE SELECȚIE M2/6B (varianta simplificată)
17 noiembrie 2021

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/6B -2/21-17.11.2021
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B – ”Dezvoltarea investiţiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală şi de amenajare peisagistică a localităţilor, infrastructura pentru valorificarea produselor locale şi pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie”.

I. Data lansării apelului de selecție: 17.11.2021
II. Data limită de depunere a proiectelor: 10.12.2021
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09,00 – 16,00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
12 noiembrie 2021

CÎMPEANU ION MARIUS, având domiciliul în orașul Băicoi, str. Carpați, nr. 73 bis, cod poștal 105200, județul Prahova, titular la planului/programului: “PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=2567mp) DIN ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL PENTRU AMPLASARE SHOWROOM AUTO ȘI LOCUINȚĂ ȘI AMENAJARE ACCESE (Sst=4469mp)”, cu amplasamentul în orașul Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 80, NC 21789, anunță publicul interesat asupra solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului /programului poate fi consultată la sediul APM Prahova din Ploiești, de luni până joi între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
11 noiembrie 2021

SC BETIBINI SRL, având sediul în comuna Blejoi, sat Blejoi, nr. 204, jud. Prahova, reprezentată prin Tatarciuc Ion-Lucian – administrator, titular al planului / programului: “PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S=4100mp), ZONA UNITĂȚI AGRICOLE PENTRU AMPLASARE SILOZ CEREALE, REMIZA UTILAJE AGRICOLE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=8621mp)”, cu amplasamentul în comuna Blejoi, județ Prahova, Tarla 2, Parcela A 15/159, nr. cad. 27926, Tarla 2, Parcela A15/82, nr. cad.27991, De15/268(NC27862), De15/269(NC27936), De15/270(NC28005), De15/93(NC27992), De40(NC28004), anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului /programului poate fi consultată la sediul APM Prahova din Ploiești, de luni până joi între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
9 noiembrie 2021

CÎMPEANU ION MARIUS, având domiciliul în orașul Băicoi, str. Carpați, nr. 73 bis, cod poștal 105200, județul Prahova, titular la planului/programului: “PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S=2567mp) DIN ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL PENTRU AMPLASARE SHOWROOM AUTO ȘI LOCUINȚĂ ȘI AMENAJARE ACCESE (Sst=4469mp)”, cu amplasamentul în orașul Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 80, NC 21789, anunță publicul interesat asupra solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului /programului poate fi consultată la sediul APM Prahova din Ploiești, de luni până joi între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
8 noiembrie 2021

SC BETIBINI SRL, având sediul în comuna Blejoi, sat Blejoi, nr. 204, jud. Prahova,  reprezentată prin  Tatarciuc Ion-Lucian – administrator, titular al planului / programului: “PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S=4100mp), ZONA UNITĂȚI AGRICOLE PENTRU AMPLASARE SILOZ CEREALE, REMIZA UTILAJE AGRICOLE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=8621mp)”, cu amplasamentul în comuna Blejoi, județ Prahova, Tarla 2, Parcela A 15/159, nr. cad. 27926, Tarla 2, Parcela A15/82, nr. cad.27991, De15/268(NC27862), De15/269(NC27936), De15/270(NC28005), De15/93(NC27992), De40(NC28004), anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului /programului poate fi consultată la sediul APM Prahova din Ploiești, de luni până joi între orele 9.00-11.00. Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Prahova în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
20 octombrie 2021

DON INTERNATIONAL PRESTCONSTRUCT SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE  LOCUITA  COLECTIVA P+4 CU SPATII COMERCIALE  LA PARTER,  SPATII PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, AMENAJARE ACCES SI  DRUM  ACCES,  UTILITATI  SI BRANSAMENTE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul CONSTRUIRE  LOCUITA  COLECTIVA P+4 CU SPATII COMERCIALE  LA PARTER,  SPATII PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, AMENAJARE ACCES SI  DRUM  ACCES,  UTILITATI  SI  BRANSAMENTE. propus a fi amplasat in com.Blejoi, sat.Ploiestiori, nr.cad: 20457,  jud.Prahova
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
12 octombrie 2021

S C SYLCAST CONSTRUCT S R L.. anunta publicul Interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de opa, ln cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE STATIE SORTARE ALEI CAROSABILE SIPIETONALE AMENAJARE ACCES, IMPREJMUIRE. BRANSAMENTE SI UTILITATI. propus a fi amplasat in COMUNA FLORESTi, JUDEŢUL PRAHOVA. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecta Mediului Prahova str Gh Gr. Cantacuzno nr 306. in zllele de luni-vineri. intre orele 9-13. precum sl la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm ro. Publicul interesat poate inainta observatii/comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii  anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectla mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm nou 2 site

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Floricon 1

  Reclama firma paza

  Delice