Anunț
22 octombrie 2020

S.C.LEMET S.R.L. cu sediul in municipiul Campina, str.Romanitei, nr.1, cod postal 105600, tel:0722297992 , reprezentata prin Rizea Alexandru -director, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE (lot>3000mp) PENTRU AMPLASARE SHOWROOM MOBILIER LEMS SI AMENAJARE ACCESE(S=4000mp)”  cu  amplasamentul in municipiul Campina, str.Salaj, nr.6, T83, Cc686, NC28214 ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
21 octombrie 2020

S. C. PLASTIC RECYCLING EXPORT S. R. L.  anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+lE, DEPOZIT AFERENT ŞI SEDIU ADMINISTRATIV P+lE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE,  SPAŢII PARCARE,  ACCES, TOTEM, IMPREJMUIRE” propus a fi amplasat in :  orasul Breaza, Str. Republicii, Nr.25, T28, Cc 536, A 535, NC 24073, Jud. Prahova Informatiile privind proiectulpropus pot fi consultate la sediul autoritatii  competente pentru protectiamediului Agentia  Pentru Protectia Mediului Prahova si la sediul PrimarieiBREAZA , in zilele de 21.10.2020-26.10.2020, Intre orele  8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
21 octombrie 2020

SYLCAST CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in Oras Voluntari, str. Galata, nr. 55,Bl.C, etaj 6, ap.41, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depuneriisolicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: AMENAJARE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN TERASA CU REDAREA TERENULUI IN CIRCUITUL AGRICOL PRIN TALUZARE, COPERTARE SI NIVELARE, IN CONDITIILE PERMISULUI DE EXPLOATARE, propus a fi amplasat in COMUNA FLORESTI, JUDEȚUL PRAHOVA.                                                                            Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatiicompetente pentru protectia mediului Prahova si la sediul S.C. SYLCAST CONSTRUCT S.R.L., in zilele de luni - vineri intre orele 09.00 si 15.00.Observatiile publicului se primesc la sediul APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 306.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
21 octombrie 2020

TERZEA MATEI – TIBERIU,  BOTEA TIBERIU-DUMITRU, NICOLAU FLORIN si sotii NICOLESCU DRAGOS si NICOLESCU MARIANA titular al proiectului:: “CONSTRUIRE TREI LOCUINTE COLECTIVE, SPATII PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, DOTARI AGREMENT ( FOISOARE SI SPATII DE JOACA), IMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM ACCES, EXTINDERI RETELE EDILJTARE, ORGANIZARE DE SANTIER, BAZINE DE RETENTIE, POST TRAFO, DEVIERE LEA 20 KV, AMENAJARE SPATII VERZI, UTILITATII BRANSAMENTE” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si a nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “CONSTRUIRE TREI LOCUINTE COLECTIVE, SPATII PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, DOTARI AGREMENT ( FOISOARE SI SPATII DE JOACA), IMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM ACCES, EXTINDERI RETELE EDILJTARE, ORGANIZARE DE SANTIER, BAZINE DE RETENTIE, POST TRAFO, DEVIERE LEA 20 KV, AMENAJARE SPATII VERZI, UTILITATII BRANSAMENTE” propus a fi amplasat  in :  comuna BLEJOI, satul PLOIE$TIORI, cod postal 107071, T 17, P-108/ 89, 108/90, 108/92,Nr. cadastral: 29116,29118, 29119, 29120, 29125, 29121 , 29122, 29133, 29124, 29126, 26800 (De 107)_JUD.PRAHOVA.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
19 octombrie 2020

COMUNA MAGURENI  cu sediul in com.Magureni, sat Magureni, nr.980, cod postal 107350, tel.:0244/384760, fax: 0244/384203, email contact@comunamagureni.ro, reprezentata prin primar Iordache Gheorghe,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   INTOCMIRE PUZ -RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII(S=3375mp) PENTRU AMPLASARE MOBILA MDF, MAGAZIN PREZENTARE SI DEPOZIT AFERENT SI AMENAJARE DRUM ACCES(Sst=3904mp), cu  amplasamentul in comuna Magureni, sat Lunca Prahovei, DJ101P, NC21627, T35, A482/40  ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
19 octombrie 2020

COMUNA FILIPESTII DE TARG cu sediul in com. Filipestii de Targ, satul Filipestii de Targ, str.Republicii, nr.233, cod postal 107250, tel. 0244389208, fax 0244389599, reprezentata prin primar Aurelian Manole,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI: « PUZ –MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARI URBANISTICE,ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA GOSPODARIE COMUNALA SI ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PENTRU AMPLASARE CLOPOTNITA-POARTA DE ACCES LA BISERICA SFANTUL GHEORGHE SI CIMITIRUL EXISTENT (SST=7548MP)”  cu  amplasamentul in com.Filipestii de Targ, satul Bratasanca, str.Eternitatii, nr.1, NC22837, NC22819, NC22870, DJ101P, str.Bisericii, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
16 octombrie 2020

COMUNA MAGURENI  cu sediul in com.Magureni, sat Magureni, nr.980, cod postal 107350, tel.:0244/384760, fax: 0244/384203, email contact@comunamagureni.ro, reprezentata prin primar Iordache Gheorghe,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   INTOCMIRE PUZ -RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII(S=3375mp) PENTRU AMPLASARE MOBILA MDF, MAGAZIN PREZENTARE SI DEPOZIT AFERENT SI AMENAJARE DRUM ACCES(Sst=3904mp) , cu  amplasamentul in comuna Magureni, sat Lunca Prahovei, DJ101P, NC21627, T35, A482/40  ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
16 octombrie 2020

COMUNA FILIPESTII DE TARG cu sediul in com.Filipestii de Targ, satul Filipestii de Targ, str.Republicii, nr.233, cod postal 107250, tel. 0244389208, fax 0244389599, reprezentata prin primar Aurelian Manole,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI: « PUZ –MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARI URBANISTICE,ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA GOSPODARIE COMUNALA SI ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PENTRU AMPLASARE CLOPOTNITA-POARTA DE ACCES LA BISERICA SFANTUL GHEORGHE SI CIMITIRUL EXISTENT (SST=7548MP)”  cu  amplasamentul in com.Filipestii de Targ, satul Bratasanca, str.Eternitatii, nr.1, NC22837, NC22819, NC22870, DJ101P, str.Bisericii, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M7/3A (varianta simplificată)
9 octombrie 2020

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/3A -1/20-10.08.2020
Data publicării: 09.10.2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță prelungirea sesiunii  de cereri de proiecte pentru Măsura M7/3A -”Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative”.

I. Data lansării apelului de selecție: 10.08.2020
II. Data limită de depunere a proiectelor: 11.12.2020, prelungit de la 09.10.2020 Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
5 octombrie 2020

S.C. CIOCARLIA S.A., titular al proiectului: “EXTINDERE COMPLEX PRIN INCHIDERE SCARA EXTERIOARA SI TERASA EXISTENTA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si a nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “EXTINDERE COMPLEX PRIN INCHIDERE SCARA EXTERIOARA SI TERASA EXISTENTA”, propus a fi amplasat in Mun. PLOIESTI, Sos NORDULUI , Nr. 1, jud. PRAHOVA, 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, inzilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
1 octombrie 2020

PRIMĂRIA COMUNEI PAULESTI, titular al proiectului: “BALASTARE DRUM SI LUCRĂRI CONEXE” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si a nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:  “BALASTARE DRUM SI LUCRĂRI CONEXE” propus a fi amplasat  in :  Com.Paulesti, Sat Cocosesti, T10, parcela P576, cu nr cadastral 29812, JUD.PRAHOVA,
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț bonă
30 septembrie 2020

Femeie serioasă, responsabilă, cu experiență, doresc să îngrijesc un copil în Câmpina sau împrejurimi. Telefon 0728.164.446.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
17 septembrie 2020

TERZEA MATEI – TIBERIU, BOTEA TIBERIU-DUMITRU, NICOLAU FLORIN si sotii NICOLESCU DRAGOS si NICOLESCU MARIANA anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE TREI LOCUINTE COLECTIVE, SPATH PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, DOTARI AGREMENT ( FOI~OARE SI SPATH DE JOACA), IMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM ACCES, EXTINDERI RETELE EDILJTARE, ORGANIZARE DE SANTIER, BAZINE DE RETENTIE, POST TRAFO, DEVIERE LEA 20 KV, AMENAJARE SPATII VERZI, UTILITATII BRANSAMENTE” propus a fi amplasat in :  comuna BLEJOI, satul PLOIE$TIORI, cod postal 107071, T 17, P-108/ 89, 108/90, 108/92,Nr. cadastral: 29116,29118, 29119, 29120, 29125, 29121 , 29122, 29133, 29124, 29126, 26800 (De 107)_JUD.PRAHOVA, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova si la sediul Primariei Blejoi , in zilele de 17.09.2020-22.09.2020, Intre orele  8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
9 septembrie 2020

PRIMĂRIA COMUNEI PAULESTI anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “BALASTARE DRUM SI LUCRĂRI CONEXE” propus a fi amplasat in :  Com.Paulesti, Sat Cocosesti, T10, parcela P576, cu nr cadastral 29812, JUD.PRAHOVA, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului  Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova si la sediul Primariei Paulesti , in zilele de 09.09.2020-143.09.2020, Intre orele  8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
26 august 2020

S. C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC INDUSTRIAL PLOIESTI”, amplasat în PLOIESTI, Sos. PLOIESTI-TARGOVISTE (DN72), KM 8, jud. PRAHOVA de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF