Anunț
6 octombrie 2021

S.C. VULTURUL S.A,  titular al proiectului ,, DESFIINTARE PARTIALA CONSTRUCTIE C1 SI DESFIINTARE ZID DE SPRIJIN  DIN INCINTA S.C.VULTURUL S.A.”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supuneevaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apăde către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,, DESFIINTARE PARTIALA CONSTRUCTIE C1 SI DESFIINTARE ZID DE SPRIJIN  DIN INCINTA S.C.VULTURUL S.A.”, propus a fi amplasat în ORASUL COMARNIC, STR.REPUBLICII, NR.4, NC22881. PRAHOVA.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru ProtectiaMediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, înzilele de Luni, Miercuri - Vineri între orele 0900 - 1300, precum și la următoarea adresăde internet http://apmph.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrareîn termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritățiicompetente pentru protecția mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportuluiprivind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecțiamediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, în termen de 10 zilede la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentruprotecția mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

ANUNȚ GAL “DEALURILE SULTANULUI” – PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M7/3A
30 septembrie 2021

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/3A -1/21- 04.05.2021
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță prelungirea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M7/3A –“Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative”.

Data lansării apelului de selecție: 04.05.2021
Data limită de depunere a proiectelor: 26.11.2021, prelungit de la 30.09.2021
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
14 septembrie 2021

SC DON INTERNATIONAL PRESTCONSTRUCT SRL anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE  LOCUITA  COLECTIVA P+4 CU SPATII COMERCIALE  LA PARTER,  SPATII PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, AMENAJARE ACCES SI  DRUM  ACCES,  UTILITATI  SI  BRANSAMENTE. propus a fi amplasat in :  COM.BLEJOI, SAT PLOIESTIORI,    NC:30336, 30337, 30338, 30339, ,30341, 30342, si partial  DRUM (24650, 23307)  jud.Prahova.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia MediuluiPrahova si la sediul Primariei BLEJOI , in zilele de 14.09.2021-19.09.2021, Intre orele  8-16.

​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
9 septembrie 2021

S.C.VULTURUL S.A. anunță publicul asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “DESFIINȚARE PARȚIALĂ CONSTRUCȚIE C1 ȘI DESFIINȚARE ZID DE SPRIJIN DIN INCINTA S.C.VULTURUL S.A.”, propus a fi amplasat în ORAȘUL COMARNIC, STR. REPUBLICII, NR.4, NC22881, PRAHOVA.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și la sediul Primăriei Comarnic, în zilele de 09.09.2021-14.09.2021, între orele  8.00-16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
3 septembrie 2021

LENTE NICOLAE BOGDAN, titular al proiectului ,, CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO-2 POSTURI PARTER, ACCES,  ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, SEPARATOR HIDROCARBURI, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,, CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO-2 POSTURI PARTER, ACCES,  ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, SEPARATOR HIDROCARBURI, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE, propus a fi amplasat în COM./SAT BALTA DOAMNEI,   NC23465, T3/1, A31/17-18, jud.Prahova

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri – Vineri între orele 0900 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro/ . Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
30 august 2021

S.C. SYLCAST CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in Str.Galata , nr.55, bl.C, et.6,ap.41, comuna Voluntari anunta publicul asupra  depunerii solicitarii de  emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “:CONSTRUIRE STATIE DE SORTARE , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE , AMENAJARE ACCES , IMPREJMUIRE SI UTILITATI PE DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE ” propus a fi amplasat  in : COMUNA FLORESTI, SAT FLORESTI , NR.F.N.,   NC 20.586, T8 ,P181/1 jud.Prahova
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii  competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova si   la sediul Primariei Balta Doamnei , in zilele de 30.08.2021-06.09.2021, Intre orele  8-16.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
19 august 2021

COMUNA FLORESTI, titular al proiectului ,,CONSTRUIRE CRESA IN COMUNA FLORESTI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,,CONSTRUIRE CRESA IN COMUNA FLORESTI, propus a fi amplasat în comuna Floresti , sat Floresti , nr.F.N.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri – Vineri între orele 0900 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
9 august 2021

LENTE NICOLAE BOGDAN anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “:CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO-2 POSTURI PARTER, ACCES,  ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, SEPARATOR HIDROCARBURI, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE” propus a fi amplasat in : COMUNA/SAT BALTA DOAMNEI,   NC23465, T3/1, A31/17-18, jud.Prahova

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia MediuluiPrahova si la sediul Primariei Balta Doamnei , in zilele de 09.08.2021-14.08.2021, Intre orele  8-16.

​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
5 august 2021

COMUNA FLORESTI cu sediul in comuna Floresti , sat Floresti , nr.604, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “:CONSTRUIRE CRESA IN COMUNA FLORESTI” propus a fi amplasat in :  comuna Floresti , sat Floresti, F.N., T5, P Cc149, A149/1, nr.cadastral 22.439

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia MediuluiPrahova si la sediul Primariei Floresti , in zilele de 05.08.2021-10.08.2021, Intre orele  8-16.

​Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
5 august 2021

BOBOLEANU STEFAN, titular al proiectului CONSTRUIRE LOCUINTA P+E mansardat, SPALATORIE AUTO PARTER, IMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE ,SPATIU PARCARE, AMENAJARE ACCESE SI UTILITATI  SI ORGANIZARE DE SANTIER” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul CONSTRUIRE LOCUINTA P+E mansardat, SPALATORIE AUTO PARTER, IMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARE ACCESE SI UTILITATI  SI ORGANIZARE DE SANTIER” propus a fi amplasat COM..GORGOTA, SAT POTIGRAFU, NC20423, T46, A473/49, DN1, De465, JUD. PRAHOVA

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
2 august 2021

S.C. GENIAL TRANSACTION CARS S.R.L. (denumirea titularului), titular al proiectului“CONSTRUIRE IMOBIL MIXT SERVICII + LOCUINTE 2S+P+5, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE”   anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE IMOBIL MIXT SERVICII + LOCUINTE 2S+P+5, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat in „PLOIESTI, str. B-dul Republicii, nr. 162 A – 162 B” (adresa amplasamentului).

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
15 iulie 2021

BOBOLEANU STEFAN, titular al proiectului CONSTRUIRE LOCUINTA P+E mansardat, SPALATORIE AUTO PARTER, IMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE ,SPATIU PARCARE, AMENAJARE ACCESE SI UTILITATI  SI ORGANIZARE DE SANTIER” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul CONSTRUIRE LOCUINTA P+E mansardat, SPALATORIE AUTO PARTER, IMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARE ACCESE SI UTILITATI  SI ORGANIZARE DE SANTIER” propus a fi amplasat COM..GORGOTA, SAT POTIGRAFU, NC20423, T46, A473/49, DN1, De465, JUD. PRAHOVA

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
15 iulie 2021

S.C.BESTMEL AZT COMPANY S.R.L. cu sediul in comuna Afumati, satul Afumati, cod postal 077010, sos Bucuresti-Urziceni, nr.23B, birou 4, et.1, Judetul Ilfov,  telefon 0773330330, reprezentat prin administrator Xu Yongqiang, adresă de email: lineo.dhstudio@gmail.com (titularul planului /programului)anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: PUD: CONSTRUIRE HALA PARTER-SPATIU COMERCIAL (PE LOT MAI MARE DE 3000mp) , cu  amplasamentul inmunicipiul Campina , b-dul Nicolae Balcescu, nr.46, NC29175, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.rooffice@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public
12 iulie 2021

BOBOLEANU STEFAN anunta publicul asupra  depunerii solicitarii de  emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “:CONSTRUIRE LOCUINTA P+E mansardat, SPALATORIE AUTO PARTER, IMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE ,SPATIU PARCARE, AMENAJARE ACCESE SI UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER” propus a fi amplasat  in :  COM..GORGOTA, SAT POTIGRAFU, NC20423, T46, A473/49, DN1, De465, JUD. PRAHOVA.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii  competente pentru protectia mediului Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova si   la sediul Primariei Gorgota , in zilele de 12.07.2021-17.07.2021, Intre orele  8-16.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

GAL “DEALURILE SULTANULUI” – PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M7/3A (varianta simplificată)
30 iunie 2021

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/3A – 1/21 – 04.05.2021
Data publicării: 30.06.2021
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță prelungirea sesiunii  de cereri de proiecte pentru Măsura M7/3A – ”Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative”.
I. Data lansării apelului de selecție: 04.05.2021
II. Data limită de depunere a proiectelor: 30.09.2021 prelungit de la 30.06.2021
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00. Citeste mai departe →

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm nou 2 site

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Floricon 1

  Reclama firma paza

  Delice