Anunț
24 martie 2021

164398139 153112989934085 6313357413731800131 n Anunț

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
16 martie 2021

COMUNA FLORESTI  avand sediul in localitatea comuna Floresti , sat Floresti,nr.604,cod postal:107255,cod fiscal:2843620, e- mail:floresti_primaria@yahoo.com titular al planului / programului ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA FLORESTI, JUDETUL PRAHOVA, , propus a fi amplasat in localitatea FLORESTI ,SATELE Floresti, Cap-Rosu, Catina , Calinesti, Novacesti, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 .

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
10 martie 2021

COMUNA FLORESTI avand sediul in localitatea comuna Floresti , sat Floresti,nr.604,cod postal:107255,cod fiscal:2843620, e-mail:floresti_primaria@yahoo.com titular al planului / programului ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA FLORESTI, JUDETUL PRAHOVA, , propus a fi amplasat in localitatea FLORESTI, SATELE Floresti, Cap-Rosu, Catina , Calinesti, Novacesti, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 .
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
5 martie 2021

COMUNA PAULESTI cu sediul in com.Paulesti, sat Paulesti, str.Calea Unirii, nr.299, cod postal 107400, tel.0721274034,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   INTOCMIRE P.U.Z. EXTINDERE  INTRAVILAN (S=87360mp) ZONA INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA CAI DE COMUNICATIE , MODIFICARE NOD RUTIER LA INTERSECTIA DJ101I CU De810 SI DRUM NOU PROPUS SI ELIMINARE DRUM COLECTOR (Sst=104302mp , cu  amplasamentul inCom. Paulesti, Sat  PĂULEŞTI, DJ101I, De810(NC30099, 20097, 30258, 30091, 30103), T 37, PARCELA 795/8,  T 40, PARCELA A811/4, A811/3, Nr. cadastrale 30104, 30092, 22675, T39, Cc804/146, A804/145, NC24960, 24959, 23857, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
3 martie 2021

SYLCAST CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in Oras Voluntari, str. Galata, nr. 55,Bl.C, etaj 6, ap.41, jud. Ilfov, anunta depunerea documentatiei tehnicein vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul: “AMENAJARE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN TERASA CU REDAREA TERENULUI IN CIRCUITUL AGRICOL PRIN TALUZARE, COPERTARE SI NIVELARE, IN CONDITIILE PERMISULUI DE EXPLOATARE ”, amplasat in comuna Floresti, judetul Prahova.

Documentele pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, de luni pana vineri intre orele 09.00 si 15.00.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

SC FORJA NEPTUN SRL angajează INGINER TEHNOLOG
2 martie 2021

Condiții de angajare:
- Studii superioare tehnice;
- Experiență într-o funcție similară;
- Bune cunoștințe în program proiectare AUTOCAD, SOLIDWORKS;
- Bune cunoștințe în sistem de operare Microsoft Office;
- Cunoștințe de limba engleză.

Se oferă:
- Salarizare motivantă;
- Masă caldă gratuită, tichete de masă, transport gratuit pe ruta Câmpina – Băicoi;
- Șansa unei cariere într-o companie performantă.

Persoanele interesate vor trimite cererea și/sau CV-ul la sediul societății – Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 295, sau la fax 0244.307.150 ori e-mail: office@forjaneptun.ro până la data de 15 martie 2021. Relații suplimentare la telefon 0244.307.152.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
2 martie 2021

COMUNA PAULESTI cu sediul in com.Paulesti, sat Paulesti, str.Calea Unirii, nr.299, cod postal 107400, tel.0721274034,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :   INTOCMIRE P.U.Z. EXTINDERE  INTRAVILAN (S=87360mp) ZONA INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA CAI DE COMUNICATIE , MODIFICARE NOD RUTIER LA INTERSECTIA DJ101I CU De810 SI DRUM NOU PROPUS SI ELIMINARE DRUM COLECTOR (Sst=104302mp , cu  amplasamentul inCom. Paulesti, Sat  PĂULEŞTI, DJ101I, De810(NC30099, 20097, 30258, 30091, 30103), T 37, PARCELA 795/8,  T 40, PARCELA A811/4, A811/3, Nr. cadastrale 30104, 30092, 22675, T39, Cc804/146, A804/145, NC24960, 24959, 23857, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
1 martie 2021

SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire Hypermarket, anexe (spații tehnice, depozite, post trafo, rezervor apă incendiu, containere reciclare ambalaje, padocuri cărucioare) bufet cu cort, stație alimentare cu energie electrică autovehicule, utilități, drum acces, alei carosabile și pietonale, spații parcare, spații verzi, totem, panouri publicitare, împrejmuire, branșamente, organizare de șantier și amenajare intersecție DN1 cu strada Poiana și strada Ghioșești și acces pietonal din pasajul adiacent DN1”, propus a fi amplasat in str. Republicii nr. 4, oraș Comarnic, jud. Prahova, titular SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL.
1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la următoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova.
Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta pana la data de 11.03.2021 in termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
1 martie 2021

Vișoiu Robert Andy anunță publicul interesat asupra depuenrii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Demolare construcție existentă P+1 și construire imobil parter, amenajare exterioară, împprejmuire, puț forat și microstație de epurare”, propus a fi amplasat în Valea Doftanei, sat Teșila, Str. Lacului. nr. 771, jud. Prahova, nr. cadastral 26273.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ploiești, Prahova și la sediul Vișoiu Robert Andy, Valea Doftanei, sat Teșila, Str. Lacului. nr. 771, în zilele de miercuri-joi, între orele 10-15.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ploiești, Str. Ghe. Grigore Cantacuzino, nr. 306, jud. Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
16 februarie 2021

NISTOROIU ION si  NISTOROIU SORICA (titularul proiectului), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (TIP SELF SERVICE), AMENAJARE ACCES SI SPATII PARCARE, ALEICAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI BRANSAMENTE.”, propus a fi amplasat in „Com. Blejoi sat. Blejoi nr.cad. 22375, jud. PRAHOVA” (adresa amplasamentului), titular NISTOROIU ION si  NISTOROIU SORICA

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.

Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de  26.02.2021 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
11 februarie 2021

CONSTANTINESCU ILEANA-CRISTINA (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: P.U.Z. RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE GENERATA DE INTERSECTIE SI MODIFICARE RETRAGERI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA, amplasat în municipiul PLOIESTI, str. GAGENI, nr. 50, jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
4 februarie 2021

PRIMARIA COMUNEI PAULESTI avand domiciliul/sediul  in localitatea Paulesti, sat Paulesti, strada Calea Unirii, nr. 299, Bl-, Sc. -, Et. -, Ap. -,  judetul PRAHOVA titular al planului/prograrnului PUZ – RESTRUCTURARE URBANISTICA PARTIALA CARTIER MAGNOLIA (Sst=84765 mp) propus a fi amplasat in localitatea COM. PAULESTI, SAT PAULESTI, NC 27627, NC 27628, NC 27634, NC 29894, NC 29895, NC 29897, NC 29898, NC 29984, NC 30095, NC 30190, NC 30/90, NC 30192, NC 30193, NC 30194, NC 30195, NC 30518, NC 30519, NC 30127, NC 29896, tarla 28, parcela A 741/5-741/17, NC 28199, NC 28200, NC 29788, NC 30438, tarla 28, parcela A 741/22-23, NC 29105, NC 29106, NC 29455, NC 29734, NC 29735, NC 29789, NC 29790, NC 30196, NC 30571, NC 30572, (tarla 28, parcela Cc 741/22-23, NC 30128 tarla 28 Cc 741/5 – 741/17, NC 30442 (DE 741/101), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.
Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
1 februarie 2021

PRIMARIA COMUNEI PAULESTI avand domiciliul/sediul in localitatea Paulesti, sat Paulesti, strada Calea Unirii, nr. 299, Bl-, Sc. -, Et. -, Ap. -,  judetul PRAHOVA titular alplanului/prograrnului PUZ – RESTRUCTURARE URBANISTICA PARTIALA CARTIER MAGNOLIA (Sst=84765 mp) propus a fi amplasat in localitatea COM. PAULESTI, SAT PAULESTI, NC 27627, NC 27628, NC 27634, NC 29894, NC 29895, NC 29897, NC 29898, NC 29984, NC 30095, NC 30190, NC 30/90, NC 30192, NC 30193, NC 30194, NC 30195, NC 30518, NC 30519, NC 30127, NC 29896, tarla 28, parcela A 741/5-741/17, NC 28199, NC 28200, NC 29788, NC 30438, tarla 28, parcela A 741/22-23, NC 29105, NC 29106, NC 29455, NC 29734, NC 29735, NC 29789, NC 29790, NC 30196, NC 30571, NC 30572, (tarla 28, parcela Cc 741/22-23, NC 30128 tarla 28 Cc 741/5 – 741/17, NC 30442 (DE 741/101), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/ prograrnul menționat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate  fi consultata la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri, între orele 9-13. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in  scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 18zile de la data publicarii anuntului.

 

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
29 ianuarie 2021

NISTOROIU ION si  NISTOROIU SORICA (titular     proiect)   anunta     publicul   interesat   asupra depunerii   solicitarii de   emitere   a   acordului   de   mediu   pentru     proiectul: ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (TIP SELF SERVICE), AMENAJARE ACCES SI SPATII PARCARE, ALEICAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI BRANSAMENTE.“ (denumirea     proiectului), propus  a     fi     amplasat    in: „Com. Blejoi sat. Blejoi nr.cad. 22375, jud. PRAHOVA” (adresa amplasamentului). Informatiile privind   proiectul propus   pot fi consultate la sediul   A.P.M. Prahova  din   Ploiesti,   str.   Gh.   Gr.   Cantacuzino   nr.306 si la sediul Primariei Comunei Blejoi , jud. PRAHOVA. (denumirea titularului si adresa). Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

Anunț
27 ianuarie 2021

SC REGENCY SRL (titulari ai     proiectului)   anunta     publicul   interesat   asupra depunerii   solicitarii de   emitere   a   acordului   de   mediu   pentru     proiectul: “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ACCES SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE” (denumirea     proiectului), propus  a     fi   amplasat    in: „PLOIESTI , STR. TARGOVISTE, NR.4, NR.CAD 142110, JUD. PRAHOVA” (adresa amplasamentului). Informatiile privind   proiectul propus   pot fi consultate la sediul   A.P.M. Prahova  din   Ploiesti,   str.   Gh.   Gr.   Cantacuzino   nr.306 si la sediul SC REGENCY SRL in MUN. BUCURESTI, BD. BASARABIA nr. 256, SECTOR 3, (denumirea titularului si adresa). Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

Categorie: Publicitate | Comenteaza →

 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm nou 2 site

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Floricon 1

  Reclama firma paza

  Delice