TERMENI ŞI CONDIŢII

Dacă utilizaţi serviciile şi produsele oferite de site-ul https://campinaph.ro/ înseamnă că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.
Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi https://campinaph.ro/. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve. Https://campinaph.ro/ poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi achiesarea în întregime la termenii şi condiţiile noastre. Https://campinaph.ro/ poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. Https://campinaph.ro/ poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, Https://campinaph.ro/ poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.
Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora. Site-ul şi conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau conţinutul. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al https://campinaph.ro/. Nu răspundem de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din conţinut în orice mediu. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la una dintre adresele publicate în secţiunea contact a site-ului.
Pentru ştirile realizate de echipa https://campinaph.ro/ toate drepturile sunt rezervate. Https://campinaph.ro/ preia ştiri de interes general, precizând sursa de unde acestea sunt preluate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului https://campinaph.ro/, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai că, în mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Https://campinaph.ro/ conţine legături sau trimiteri către alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni şi condiţii de utilizare specifice, aşa cum sunt precizate pe site-urile/paginile respective, Https://campinaph.ro/ nefiind răspunzator şi neasumându-şi nicio obligaţie pentru conţinutul respectivelor site-uri şi/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea.
Orice persoană cu vârsta peste 18 ani poate trimite anunţuri care să fie publicate pe https://campinaph.ro/, cu condiţia să completeze corect şi cu date reale formularul disponibil pe pagina noastră. Prin trimiterea anunţului spre publicare se înţelege automat că sunteţi de acord în totalitate şi necondiţionat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin conştienţi de faptul că, în caz de nerespectare a acestora, puteţi fi traşi la raspundere conform prevederilor acestuia. Persoana care trimite anunţul îşi asumă în totalitate răspunderea pentru conţinutul anunţului şi veridicitatea informaţiilor publicate în anunţ. Anunţul va fi publicat doar după ce beneficiarul a efectuat plata pentru publicarea acestuia conform listei de preţuri, în funcţie de serviciile alese, iar Https://campinaph.ro/ a primit confirmarea efectuării plăţii pentru publicarea respectivului anunţ (cu excepţia perioadelor promoţionale, când Https://campinaph.ro/ poate aplica gratuităţi anunţate). Valabilitatea unui anunţ este de 30 zile cu posibilitatea de prelungire. Serviciile oferite de Https://campinaph.ro/ respectă legislaţia privind protecţia consumatorului: OUG 21/1992, Legea 363/2002 privind comerţul electronic şi OUG 130/2000.
Https://campinaph.ro/ nu oferă nicio garanţie că paginile sale vor fi disponibile neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Site-ul Https://campinaph.ro/ nu poate fi tras la raspundere pentru furnizarea de conţinut eronat cu privire la datele care fac obiectul anunţului. Https://campinaph.ro/ îşi rezervă dreptul de a şterge sau modifica parţial un anunţ în cazul în care se constată că acesta are un conţinut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenţă neloială, încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terţe persoane sau este contrar bunelor practici. În astfel de cazuri nu vor fi rambursate taxele pentru publicarea anunţului.
Orice persoană care trimite un anunţ pentru publicare pe site-ul Https://campinaph.ro/ are dreptul de a beneficia în intregime de serviciile pentru care a plătit integral preţul stabilit de noi, atâta vreme cât nu se constată o încălcare a prevederilor acestui document. În afara informaţiilor legate de propriul anunţ, clientului îi este interzis să preia orice informaţii de pe https://campinaph.ro/ în vederea republicării totale sau parţiale sub orice formă.
Verificarea/moderarea anunţurilor publicate pe https://campinaph.ro/ de către operatorii noştri are ca scop eliminarea anunţurilor incomplete, incorecte şi/sau care nu respectă prevederile prezentului document. Nu sunt admise pentru publicare anunţurile care au pozele neclare, cu poze care conţin în prim plan persoane, cu poze cu ştersături sau diverse înscrisuri, cu poze preluate de pe alte site-uri sau agenţii media.
Nu se admit anunţuri care conţin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.
În cazul în care se transmite în mod repetat anunţul fără a remedia problemele semnalate, Https://campinaph.ro/ îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la pagina de anunţuri.
Dacă o persoană face o reclamaţie împotriva Https://campinaph.ro/ cu privire la anunţurile postate pe acest site, autorul anunţului respectiv va plăti despăgubiri şi ne va proteja de răspundere pentru toate daunele, pierderile şi cheltuielile de orice tip aferente unei astfel de reclamaţii.
Dumneavoastră sunteţi singurii responsabili atât faţă de terţi, cât şi faţă de https://campinaph.ro/ în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. Https://campinaph.ro/ îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat de noi ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a şterge fără nici o notificare anunţuri sau materiale postate de utilizatori, care considerăm că intră în contradicţie cu prevederile legale în vigoare. Utilizarea site-ului nostru reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către https://campinaph.ro/ a unui conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. În ceea ce ne priveşte, precizăm următoarele: pentru ştirile publicate pe https://campinaph.ro/ şi care sunt realizate de echipa https://campinaph.ro/, răspunderea aparţine exclusiv autorilor. Ştirile noastre sunt un pamflet şi vor fi tratate ca atare.
Dacă aducem modificări termenilor şi condiţiilor privind responsabilitatea este posibil să oferim o notificare pe pagina de administrare a site-ului.
Prin transmiterea de informaţii către noi se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video. Transmiterea/postarea de către utilizatori de informaţii echivalează cu acceptul acordat nouă şi partenerilor noştri ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii. https://campinaph.ro/ se disociază de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori.
Accesul la conţinutul online al site-ului https://campinaph.ro/ este liber. Pentru opţiunea Login / Înregistrare, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul de înregistrare va conţine informaţii de contact detaliate ale utilizatorului (numele complet, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail). Dacă utilizatorul doreşte să utilizeze serviciul nostru de referinţe informându-şi un prieten în legătură cu site-ul sau newsletterul nostru, îi vom cere adresa de e-mail a prietenului său. Https://campinaph.ro/ va trimite automat prietenului un mesaj e-mail prin care-l invită să viziteze site-ul. Https://campinaph.ro/ adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.

Atenție! Poți fi chiar tu autorul unei știri. Ne poți trimite informații, fotografii și filmulețe (video) la adresa de e-mail: redactie@campinaph.ro sau la Whatsapp / Signal / Telegram 0749 940 230 și noi îți vom publica știrea!